Nowy projekt ustawy ws. pojazdów najmowanych

09.05.2024

W Polsce na ten moment nie ma możliwości korzystania z pojazdów najmowanych, które są zarejestrowane poza granicami naszego kraju. Jakie korzyści i ograniczenia zapewnia nowelizacja nowej ustawy?

Nowelizowane są dwie ustawy:

- o transporcie drogowym,

- o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

W najnowszym projekcie zaproponowano wprowadzenie unijnej dyrektywy, która zezwala pojazdom zarejestrowanym lub dopuszczonym do ruchu zgodnie z prawem państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska na poruszanie się po naszym terytorium w przewozie drogowym rzeczy.

Korzyści z nowelizacji ustaw

Te najważniejsze, związane z otwarciem rynku w odniesieniu do użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców na terytorium Polski w celu przewozu drogowego rzeczy to:

- użytkowanie najmowanych pojazdów może obniżyć koszty przedsiębiorstw, poprawić ich elastyczność operacyjną, ale też przyczynić się do zwiększenia wydajności i konkurencyjności tych firm;

- wynajem będzie niższym jednorazowym wydatkiem niż zakup nowego pojazdu;

- najmowane pojazdy są z reguły nowsze w porównaniu z przeciętnym wiekiem pojazdów w przedsiębiorstwie, a tym samym mogą okazać się bezpieczniejsze i generować mniejszą ilość zanieczyszczeń;

Ograniczenia, które wprowadza nowelizacja

Jakie zmiany w prawie przewidują znowelizowane ustawy? W Polsce długość okresu, w którym przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z najmowanych pojazdów zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w innym państwie członkowskim ma wynosić nie dłużej niż kolejne 90 dni w danym roku kalendarzowym, od dnia zgłoszenia pojazdu do właściwego organu.

Przepisy regulują też ograniczenie liczby pojazdów najmowanych. Minimalna, dozwolona liczba pojazdów wynosi co najmniej 25 proc. floty pojazdów ciężarowych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego użytkowanie najmowanego pojazdu albo w dniu rozpoczęcia przez przedsiębiorstwo użytkowania najmowanego pojazdu, zgodnie z ustaleniami danego państwa członkowskiego. Jednak w przypadku, gdy cała flota przedsiębiorstwa to więcej niż jeden, lecz mniej niż cztery pojazdy, przedsiębiorstwu temu wolno użytkować co najmniej jeden taki pojazd.

Źródło: www.truckfocus.pl