W dniu 17.05.2018 r. Walne Zgromadzenie PSPD wybrało Komisję ds. Przewozu Kontenerów w składzie:

Sławomir Stróżyk

Janusz Burek

Tadeusz Lange

Adam Ostrowski

Roman Tuczyński