Władze PSPD

Zarząd stowarzyszenia

Prezes Zarządu - Tomasz Rejek

Z-ca Prezesa - Wiesław Frolików

Skarbnik - Józef Stróżyk

Sekretarz - Roman Kaczor

Członek Zarządu - Krystyna Gucwa

Członek Zarządu - Marian Kempa

Członek Zarządu - Zdzisław Kordel

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca - Ewa Bagińska

Członek - Krzysztof Kott

Członek - Janusz Burek

Komisja ds. przewozu kontenerów

Sławomir Stróżyk

Janusz Burek

Tadeusz Lange

Adam Ostrowski

Roman Tuczyński

Rada Konsultacyjna Przewoźników Autokarowych

Tomasz Oleszek

Zygmunt Jarocki

Mariusz Wójtowicz

Ireneusz Drążkowski

Krzysztof Koszykowski

Bogusław Płuciennik

Bogusław Arczyński