Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe

NAJNIŻSZE CENY

Szkolenia odbywają się w formie e-learningowej

Szkolimy w języku angielskim
Code 95 Short Training
Szkolimy w języku rosyjskim
Код 95 Короткий курс обучения

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel.  58 663 23 22 lub 58 663 69 93 w.54,
tel. kom. 500 473 105
e-mail: 
Dział Szkoleń: Anna Dróżdż - Stromska, Katarzyna Romanowska

SZKOLENIU  OKRESOWEMU  PODLEGAJĄ  WSZYSCY  CZYNNI  ZAWODOWO  KIEROWCY.

Chcesz indywidualnie dostosować szkolenia do swoich możliwości czasowych?
Skorzystaj ze szkolenia e-learningowego pod nadzorem trenera oraz zajęć prowadzonych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu.
Szkolenia prowadzimy na bieżąco.

SZKOLENIE  OKRESOWE  DLA  KIEROWCÓW  ZAWODOWYCH  RÓWNIEŻ  W  JĘZYKU  ROSYJSKIM ORAZ ANGIELSKIM !!!

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  od 6 kwietnia 2022 r. do kursu na szkolenie okresowe mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym. PKZ pobiera się w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kierowcy.

Szkolenia okresowe

TERMIN SZKOLENIA

na bieżąco

KOSZT KURSU

  • 550 zł - dla członków PSPD
  • 600 zł - dla pozostałych

CZAS TRWANIA KURSU

5 dni -  zgodnie z Rozporządzeniem trwa 35 godzin.

4 dni -  dla osób posiadajacych uprawnienie w zakresie przewozu zwierząt

3 dni -  dla osób posiadających uprawnienie w zakresie ADR

WARUNKI UCZESTNICTWA

Celem zapisu na szkolenie należy przedłożyć:

  • PKZ -profil kierowcy zawodowego (wydany przez Wydział Komunikacji)
  • kartę zgłoszeniową uczestnika kursu (pobierz druk)
  • czytelną dwustronną kserokopię prawa jazdy

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych działając w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego realizuje szkolenia okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawy o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r.oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy z 5 kwietnia 2022 r.szkoleniom okresowym podlegają wszyscy czynni zawodowo kierowcy.