Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności

Wprowadzenie

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (PSPD) w Gdyni ul. Hutnicza 1, pod adresem: www.pspdgdynia.pl obowiązują następujące zasady:

PSPD zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych. Korzystanie z serwisu internetowego PSPD jest dobrowolne. Serwis ma charakter informacyjny.

Przetwarzanie danych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez nas jest:

 1. wyrażona przez Ciebie zgoda;
 2. niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy;
 3. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Co do zasady, nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że:

 1. wyrazisz nam na to stosowną zgodę;
 2. udostępnienie Twoich danych przez nas jest elementem realizowanej przez nas usługi na Twoją rzecz;
 3. przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas obowiązek udostępnienia Twoich danych np. organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;
 4. przy wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem Twoich danych posiłkujemy się podwykonawcami, którym powierzamy Twoje dane do przetwarzania celem pomocy nam w realizacji takiego zadania np. przy przechowywaniu lub niszczeniu danych, przy zapewnianiu pomocy technicznej naszym urządzeniom itd.

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju Twoje dane osobowe przetwarza, komu Twoje dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Tobie przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Ciebie), czy dane podlegaja procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 2. prawo do dostępu do Twoich danych osobowych;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych;
 7. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie);
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Powierzając Twoje dane do przetwarzania naszym podwykonawcom, robimy to zawsze w określonym celu i dbamy aby nasi podwykonawcy spełniali warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi przepisami prawa.

Danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

PSPD oświadcza, że informacje publikowane w serwisie internetowym nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ani nie należy ich traktować jako porad w kwestiach transportowych i logistycznych

Użytkownik, który za pośrednictwem strony internetowej przekazuje informacje lub inne materiały, przekazuje także nieograniczone prawo do ich wykorzystania, przedruku, zmian, przenoszenia i dalszego udostępniania. Ponadto wyraża zgodę na wykorzystanie przez  PSPD wszelkich przesłanych pomysłów, projektów, informacji i rozwiązań technicznych.

Pliki Cookies

W serwisie stosuje się stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego PSPD. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym PSPD z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej. Za każdym razem przy przekazywaniu informacji za pośrednictwem niniejszej witryny wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
PSPD jako administrator danych osobowych informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi serwisu www. www.pspdgdynia.pl Gromadzone dane nie są przekazywane osobom trzecim, o ile nie zostaniemy do tego zobowiązani prawnie, urzędowo lub dane osoby wyrażą na to zgodę.
Informujemy, że są Państwo uprawnieni do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uaktualniania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy również, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu
e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od PSDP informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.