Cudzoziemcy - zatrudnianie i pobyt

Zatrudnianie i pobyt stały cudzoziemców

Oferta obsługi dla Członków Stowarzyszenia w zakresie zatrudnienia i stałego pobytu obywateli UE/EOG i spoza UE/EOG.
Oferuję pełen zakres usług :

  • Zgłoszenie w Państwowym Urzędzie Pracy wolnego miejsca   zatrudnienia .
  • Uzyskanie zezwolenia z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie obcokrajowca na podstawie wizy.
  • Uzyskanie zezwolenia z Powiatowego Urzędu Pracy na wysłanie zaproszenia obcokrajowcowi w celu zatrudnienia.
  • Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowca w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
  • Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie i pobyt stały obcokrajowca w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
  • Uzyskanie Świadectwa Kierowcy dla obcokrajowca delegowanego poza granice Polski w GITD w Warszawie.

Koszt usługi od 150,-  do 250,- zł netto od osoby w zależności od rodzaju sprawy i odległości dojazdu do firmy.

PDW  Alicja  Brzostek
Tel. kom. 604 773 007
e-mail:
84-230 Rumia, ul. Dolna 6a
www.pomoc-cudzoziemcom.webstrony.pl/