G. Klimaszewski Doradztwo Prawne  - ITD, PIP

Wykonywanie przewozu drogowego wymaga od przewoźnika znajomości  szeregu przepisów z zakresu prawa transportowego jak również prawa pracy. Obowiązki nałożone na branżę transportową wynikają zarówno z prawa krajowego jak i prawa unijnego.

Wieloletnia współpraca z przedsiębiorstwami z branży transportowo-logistycznej pokazała nam, które obszary wymagają wsparcia prawnego i rozwiązań bardziej korzystnych dla przewoźników.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy Państwu usługi wymienione poniżej. Dla firm będących członkami PSPD  w Gdyni gwarantujemy ceny rabatowe.

  •  doradztwo związane z zatrudnianiem kierowców –  optymalizacja w zakresie formy współpracy;
  • doradztwo związane z dokumentacją dotyczącą wykonywania transportu;
  • bieżące doradztwo w zakresie prawa transportowego i prawa pracy;
  • przygotowywanie regulaminów (pracy, wynagradzania), instrukcji i procedur zapewniających maksymalne bezpieczeństwo przewoźnikom;
  • audyty wewnętrzne w zakresie sprawdzenia stanu przestrzegania przepisów prawa transportowego i prawa pracy;
  • szkolenia osób zajmujących się w przedsiębiorstwie nadzorem nad transportem i zatrudnianiem pracowników;
  • przygotowywanie dokumentów dotyczących kontroli ITD, PIP; 
  • reprezentowanie Państwa przed organami wyżej wymienionymi w trakcie kontroli, jak i po kontroli w zakresie odwoławczym (również reprezentacja w sądzie);
  • pomoc przy realizacji zaleceń  pokontrolnych;

Kontakt:
Grzegorz Klimaszewski (prawnik, wieloletni pracownik PIP, specjalista w zakresie prawa pracy i prawa transportowego)
tel. 604 22 55 47
e-mail: 
zobacz więcej: www.perspektywa.gda.pl