Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

ul. Hutnicza 1
81-212 Gdynia

Centrala tel. 58 663 69 93 

Nr wewnętrzny Email
w. 50 - sekretariat
w. 51 - księgowość
w. 52 - licencje i zezwolenia
w. 53 - ubezpieczenia
w. 54 - szkolenia
w. 55 - projekty UE

 

Szkolenia:  tel. 58 663 23 22, tel. kom. 500 473 105
Licencje / Zezwolenia: tel. 58 663 69 93, tel. kom. 502 109 733
Projekty UE: tel. 58 623 20 42, tel. kom. 505 247 465

 

Numer konta bankowego: 66 1240 3523 1111 0000 4335 1318       
BANK PEKAO SA III O/GDYNIA