Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663 23 22 lub 58 663 69 93 w. 54,
tel. kom. 500 473 105
e-mail:  
Dział szkoleń: Katarzyna Romanowska​, Anna Dróżdż - Stromska

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest przeznaczona dla osób, które:

 • uzyskały  uprawnienia w kat. C, C1 po 10 września 2009 roku;
 • uzyskały uprawnienia w kat. D, D1 po 10 września 2008 roku;
 • zdały już egzamin państwowy z Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Zapisy i szkolenia prowadzimy na bieżąco.

KOSZT KURSU

 • 800 zł

CZAS TRWANIA KURSU

 • 33 godziny zajęć teoretycznych/ możesz odbyć zdalnie on-line
 • oraz 2,5 godziny zajęć praktycznych.

Szkolenie jest zakończone egzaminem państwowym.

TERMINY  SZKOLENIA

na bieżąco

W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY

 • zajęcia teoretyczne prowadzone przez najlepszych wykładowców
 • zajęcia praktyczne na nowoczesnych pojazdach marki DAF LF, MAN TGL 
 • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych na autodromie Pomorze
 • wykwalifikowaną kadrę instruktorów, posiadającą duże doświadczenie na stanowisku kierowcy zawodowego
 • nowoczesne sale  wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny

WARUNKI UCZESTNICTWA

Celem zapisu na szkolenie należy przedłożyć:

 • kartę zgłoszeniową uczestnika kursu (pobierz druk) 
 • Nr PKZ ( Profil Kierowcy Zawodowego )
 • czytelną dwustronną kserokopię prawa jazdy

Podstawa prawna:
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawy o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przespieszonej podlegają osoby, które:

 • uzyskały kategorię D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 roku 
 • uzyskały kategorię C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 roku