Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)

Szkolenia kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663-23-22, 58 663-69-93 w.54,
tel. kom. 500 473 105
e-mail: 
Dział Szkoleń:  Anna Dróżdż - Stromska

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • ukończone 21 lat
 • posiadanie prawa jazdy

Dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs:

 • kserokopię prawa jazdy
 • dowód wpłaty
 • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle (głowa w pozycji  frontalnej)
 • druk zgłoszeniowy (pobierz druk)

Kurs podstawowy ADR (wszystkich klas)

Przeszkolenie powinny odbyć kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Ponadto szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia, jak zasady oznakowania pojazdu, ładowanie oraz rozładowywanie pojazdu.

UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowy ADR  oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, pozostałe osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (np. osoby uczestniczące w przewozie jako członkowie załogi pojazdu, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych) muszą być przeszkolone odpowiednio do ich obowiązków. Szkolenia dla tych osób są u nas także organizowane.

CZAS TRWANIA KURSU

3 dni (pon. wt. śr.) godz. 9.00 - 15.00

KOSZT KURSU

 • 450 zł / przedłużenie 430 zł
  Dla członków Stowarzyszenia zniżka 10%

TERMINY KURSU

Najbliższy termin kursu:    18.10 - 20.10.2021 r. 
Następny termin kursu:     22.11 -  24.11.2021 r.  

EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany w środę, po kursie lub następnego dnia.

Szkolenia odbywają się w nowoczesnej sali wykładowej wyposażonej w niezbędne urządzenia multimedialne. Wykłady prowadzą osoby o najwyższych kwalifikacjach z wymaganego zakresu tematycznego. Gwarantujemy niezbędne materiały dydaktyczne. Egzamin w cenie kursu.

ZAPEWNIAMY

 • profesjonalnie przygotowane wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców
 • pomoc w przygotowaniu i weryfikacji dokumentów oraz zapisie na egzamin państwowy
 • klimatyzowaną salę wykładową wyposażoną w sprzęt multimedialny
 • niezbędne materiały dydaktyczne
 • catering w trakcie szkolenia (kawa, herbata, ciastka)
 • przeprowadzenie na koniec szkolenia testu próbnego zbliżonego do specyfiki egzaminu państwowego

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu w cysternach

Specjalistyczne szkolenie kursowe w zakresie przewozu w cysternach powinni przejść kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych o pojemności powyżej 1 m³, kierowcy pojazdów - baterii o pojemności całkowitej powyżej 1 m³ oraz kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3 m³ na jednostkę transportową.

CZAS TRWANIA KURSU

2 dni  (czw.- pt.)

Najbliższy termin kursu:    21.10 - 22.10.2021 r. 
Następny termin kursu:     25.11 - 26.11. 2021 r.

KOSZT KURSU

 • 350 zł/ przedłużenie 330 zł

EGZAMIN

Egzamin  w piątek, po kursie.

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1 w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego (materiały niebezpieczne wybuchowe). Uprawnienia ważne przez 5 lat.

CZAS TRWANIA KURSU

1 dzień 
Najbliższy termin kursu:  do uzgodnienia dla grup co najmniej 5 osobowych 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie uprawnień podstawowych ADR.

KOSZT KURSU

 • 350 zł / przedłużenie 330 zł.

EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany następnego dnia po kursie. 

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych kalsy 7

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz towarów niebezpiecznych klasy 7 w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego (materiały niebezpieczne promieniotwórcze). Uprawnienia ważne przez 5 lat.

CZAS TRWANIA KURSU

1 dzień 
Najbliższy termin kursu: do uzgodnienia dla grup co najmniej 5 osobowych 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie uprawnień podstawowych ADR.

KOSZT KURSU

 • 350 zł. / przedłużenie 330 zł.

EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany następnego dnia po kursie.

Szkolenia odbywają się w nowoczesnej klimatyzowanej sali wykładowej wyposażonej w niezbędne urządzenia multimedialne. Wykłady prowadzą osoby  o najwyższych kwalifikacjach z wymaganego zakresu tematycznego. Gwarantujemy niezbędne materiały dydaktyczne. Egzamin w cenie szkolenia.

Instrukcja dla załogi pojazdu (ADR)
Pobierz instrukcję

Szkolenia wyjazdowe

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia ADR oraz przeprowadzenia egzaminu w siedzibie przedsiębiorcy zgłaszającego co najmniej dziesięciu pracowników. W tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Anną Dróżdż-Stromską.

Podstawa prawna:

Umowa ADR, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ( tekst jednolity z 2019 - Dz.U. z 2019r. poz.555 z późniejszymi aktualizacjami )