Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)

Szkolenia kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663-23-22, 58 663-69-93 w.54,
tel. kom. 500 473 105
e-mail: 
Dział Szkoleń:  Anna Dróżdż - Stromska

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • ukończone 21 lat
 • posiadanie prawa jazdy

Dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs:

 • kserokopię prawa jazdy
 • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle (głowa w pozycji  frontalnej)
 • druk zgłoszeniowy (pobierz druk)

Kurs podstawowy ADR (wszystkich klas)

Przeszkolenie powinny odbyć kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Ponadto szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia, jak zasady oznakowania pojazdu, ładowanie oraz rozładowywanie pojazdu.

 

CZAS TRWANIA KURSU

3 dni (pon. wt. śr.) 

KOSZT KURSU

 • 550 zł / przedłużenie 500 zł -  dla członków PSPD
 • 450 zł / w przypadku zgłoszenia na dany kurs co najmniej 5 kierowców
 • 600 zł / przedłużenie 550 zł - dla pozostałych
   

TERMINY KURSU

Najbliższy termin kursu:  27.05 - 29.05.2024 r. 
Następny termin kursu:   17.06 - 19.06.2024 r.

EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany w środę, po kursie.

Szkolenia odbywają się w nowoczesnej sali wykładowej wyposażonej w niezbędne urządzenia multimedialne. Wykłady prowadzą osoby o najwyższych kwalifikacjach z wymaganego zakresu tematycznego. Gwarantujemy niezbędne materiały dydaktyczne. Egzamin w cenie kursu.

ZAPEWNIAMY

 • profesjonalnie przygotowane wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców
 • pomoc w przygotowaniu i weryfikacji dokumentów oraz zapisie na egzamin państwowy
 • klimatyzowaną salę wykładową wyposażoną w sprzęt multimedialny
 • niezbędne materiały dydaktyczne
 • catering w trakcie szkolenia (kawa, herbata, ciastka)
 • przeprowadzenie na koniec szkolenia testu próbnego zbliżonego do specyfiki egzaminu państwowego

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu w cysternach

Specjalistyczne szkolenie kursowe w zakresie przewozu w cysternach powinni przejść kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych o pojemności powyżej 1 m³, kierowcy pojazdów - baterii o pojemności całkowitej powyżej 1 m³ oraz kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3 m³ na jednostkę transportową.

CZAS TRWANIA KURSU

2 dni  (czw.- pt.)

Najbliższy termin kursu:    20.06 - 21.06.2024 r. 
Następny termin kursu:     18.07 - 19.07.2024 r.

KOSZT KURSU

 • 450 zł / przedłużenie 400 zł - dla członków PSPD
 • 500 zł / przedłużenie 450 zł - dla pozostałych

EGZAMIN

Egzamin  w piątek, po kursie.

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1 w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego (materiały niebezpieczne wybuchowe). Uprawnienia ważne przez 5 lat.

CZAS TRWANIA KURSU

1 dzień 
Najbliższy termin kursu:  
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie uprawnień podstawowych ADR.

KOSZT KURSU

 • 450 zł / przedłużenie 400 zł - dla członków PSPD
 • 500 zł / przedłużenie 450 zł - dla pozostałych

EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany tego samego dnia po kursie. 

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz towarów niebezpiecznych klasy 7 w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego (materiały niebezpieczne promieniotwórcze). Uprawnienia ważne przez 5 lat.

CZAS TRWANIA KURSU

1 dzień 
Najbliższy termin kursu:  
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie uprawnień podstawowych ADR.

KOSZT KURSU

 • 450 zł / przedłużenie 400 zł - dla członków PSPD
 • 500 zł / przedłużenie 450 zł - dla pozostałych

EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany tego samego dnia po kursie.

Szkolenia odbywają się w nowoczesnej klimatyzowanej sali wykładowej wyposażonej w niezbędne urządzenia multimedialne. Wykłady prowadzą osoby  o najwyższych kwalifikacjach z wymaganego zakresu tematycznego. Gwarantujemy niezbędne materiały dydaktyczne. Egzamin w cenie szkolenia.

Instrukcja dla załogi pojazdu (ADR)
Pobierz instrukcję

Szkolenia wyjazdowe

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia ADR oraz przeprowadzenia egzaminu w siedzibie przedsiębiorcy zgłaszającego co najmniej dziesięciu pracowników. W tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Anną Dróżdż-Stromską.

Podstawa prawna:

Umowa ADR, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ( tekst jednolity z 2019 - Dz.U. z 2019r. poz.555 z późniejszymi aktualizacjami )