Jak zostać członkiem PSPD

Wniosek ubiegającego się o członkostwo w PSPD: pobierz wniosek

Składki członkowskie: pobierz informację

Formularz danych osobowych PSPD dla nowych członków: pobierz formularz

Zgoda na elektronicze wysyłanie faktur: pobierz formularz

Numer konta bankowego: 66 1240 3523 1111 0000 4335 1318       
BANK PEKAO SA III O/GDYNIA

Adres e-mailowy:

Opłaty manipulacyjne związane z licencjami: pobierz informację