Doradca DGSA

Obrót materiałami niebezpiecznymi wymaga podjęcia szeregu działań mających na celu dostosowanie do skomplikowanych przepisów i regulacji związanych z bezpieczeństwem osób, mienia i środowiska naturalnego. Zgodnie z ustawą o przewozie  towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z dnia 19 sierpnia 2011 r) , na podstawie wymagań przepisów międzynarodowej umowy ADR : "Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością." (ADR 1.8.3.1.)
Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA) mgr inż. Bożena Konarska współpracujący z Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych oferuje obsługę przedsiębiorstw • transportowych • spedycyjnych • producentów oraz innych podmiotów pomagając w zapewnieniu bezpiecznej logistyki towarów niebezpiecznych i wypełnieniu wymagań ustawowych. Usługi obejmują:

  • długoterminową współpracę z firmami
  • doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
  • realizację pełnego zakresu zadań określonych przepisami dla doradcy a w tym między innymi: przygotowanie wymaganego ustawowo rocznego sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych, przygotowanie raportów powypadkowych
  • przygotowanie procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa służących zachowaniu zgodności z obowiązującymi wymaganiami ADR
  • opracowanie planu ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka

Ponadto oferuję:

  • pojedyncze konsultacje, porady lub opracowania dotyczące zagadnień związanych z ADR
  • audyty
  • szkolenia stanowiskowe wymagane przepisami ADR oraz szkolenia personelu którego obowiązki, choć w niewielkim stopniu związane są z transportem w zakresie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych
  • dobór opakowań specjalistycznych

Dla firm będących członkami Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Gdyni przewidziany jest rabat.
Kontakt: tel. kom. 602 318 248 ,
e-mail:
e-mail:

www.adr.pomorze.pl
 
Instrukcja dla załogi pojazdu (ADR)