Zrealizowane projekty UE

Kierowca - nowy zawód -pewna praca

Kierowca - nowy zawód -pewna praca

Kompetentne kadry pomorskiego sektora LTD

Kompetentne kadry pomorskiego sektora LTD

Wykształcone kadry w transporcie i spedycji

Wykształcone kadry w transporcie i spedycji

„Zawodowy kierowca – wsparcie szkoleniowe dla firm województwa pomorskiego”

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 66 osób dorosłych, zatrudnionych w 41 mikro i małych przedsiębiorstwach w zakresie transportu drogowego poprzez zdobycie wyższej kategorii prawa jazdy, tj. kat. C lub C + E oraz udział w kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty UE - tel./fax 58 623 20 42,
e-mail: