Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663 23 22 lub 58 663 69 93 w. 54,
tel. kom. 500 473 105
e-mail: 
Dział szkoleń: Katarzyna Romanowska​, Anna Dróżdż - Stromska

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest przeznaczona dla tych kierowców, którzy chcą zająć się zawodowo przewozem rzeczy lub osób.
Warunkiem przystąpienia do szkolenia z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest posiadanie ukończonych:

 • 21 lat – dla kat. C
 • 23 lata – dla kat D

Zapisy i szkolenia prowadzimy na bieżąco.

KOSZT KURSU

 • 2900 zł

CZAS TRWANIA KURSU

 • 140 godzin - 130 godzin teoretycznych/ możesz odbyć zdalnie on-line
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • oraz 2 godziny zajęć praktycznych w warunkach specjalnych.

Szkolenie jest zakończone egzaminem państwowym.

TERMINY  SZKOLENIA

na bieżąco

W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY

 • zajęcia teoretyczne prowadzone przez najlepszych wykładowców
 • zajęcia praktyczne na nowoczesnych pojazdach marki DAF LF, MAN TGL 
 • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych na autodromie Pomorze
 • wykwalifikowaną kadrę instruktorów, posiadającą duże doświadczenie na stanowisku kierowcy zawodowego
 • materiały dydaktyczne w postaci podręcznika z testami
 • nowoczesne sale wykładowe wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny
 • egzamin wewnętrzny sprawdzający wiedzę kursanta

WARUNKI UCZESTNICTWA

Celem zapisu na szkolenie należy przedłożyć:

 • kartę zgłoszeniową uczestnika kursu (pobierz druk
 • czytelną dwustronną kserokopię prawa jazdy
 • zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

Podstawa prawna:
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawy o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r. kwalifikacji wstępnej podlegają osoby, które:

 • uzyskały kategorię D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 roku 
 • uzyskały kategorię C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 roku