Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona
 

Szkolimy w języku angielskim
Code 95 Long Training
Szkolimy w języku rosyjskim
Код 95 Длинный курс обучения

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663 23 22 lub 58 663 69 93 w. 54,
tel. kom. 500 473 105
e-mail: 
Dział szkoleń: Katarzyna Romanowska​, Anna Dróżdż - Stromska

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest przeznaczona dla tych kierowców, którzy chcą zająć się zawodowo przewozem rzeczy lub osób.
Warunkiem przystąpienia do szkolenia z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest posiadanie ukończonych:

 • 21 lat – dla kat. C
 • 23 lata – dla kat D

Zapisy i szkolenia prowadzimy na bieżąco.

SZKOLENIE  DLA  KIEROWCÓW  ZAWODOWYCH  RÓWNIEŻ  W  JĘZYKU  ROSYJSKIM ORAZ ANGIELSKIM !!!

UWAGA:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  od 6 kwietnia 2022 r. do kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym. PKZ pobiera się w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kierowcy.

 

KOSZT KURSU

 • 2900 zł  dla członków PSPD
 • 3100 zł  dla pozostałych 

CZAS TRWANIA KURSU

 • 140 godzin - 130 godzin teoretycznych
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • oraz 2 godziny zajęć praktycznych w warunkach specjalnych.

Szkolenie jest zakończone egzaminem państwowym.

TERMINY  SZKOLENIA

na bieżąco

W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY

 • zajęcia  prowadzone przez najlepszych wykładowców
 • zajęcia praktyczne na nowoczesnych pojazdach marki DAF LF
 • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych na autodromie Pomorze
 • wykwalifikowaną kadrę instruktorów, posiadającą duże doświadczenie na stanowisku kierowcy zawodowego
 • nowoczesne sale wykładowe wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny
 • 10% rabat w przypadku ukończenia kursu kat. C /D  w PSPD

WARUNKI UCZESTNICTWA

Celem zapisu na szkolenie należy przedłożyć: 

 • PKZ  - profil kierowcy zawodowego (wydany przez Wydział Komunikacji)
 • kartę zgłoszeniową uczestnika kursu (pobierz druk
 • czytelną dwustronną kserokopię prawa jazdy

Podstawa prawna:
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawy o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy z 5 kwietnia 2022 r. Kwalifikacji wstępnej podlegają osoby, które:

 • uzyskały kategorię D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 roku 
 • uzyskały kategorię C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 roku