Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (tzw. spedycja) wymaga uzyskania stosownej licencji.