W związku z epidemią koronawirusa do 10.04.2020r. zawieszamy osobiste składanie formularzy zgłoszeniowych.

Na chwilę obecną formularze prosimy przesyłać pocztą tradycyjną.

Realizowane projekty UE

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku i oświadczenia osobiście w biurze projektu bądź przesłanie pocztą tradycyjną na adres biura.

Wniosek (kliknij tutaj)

Oświadczenie pracodawcy (kliknij tutaj)