Realizowane projekty UE

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku i oświadczenia osobiście w biurze projektu bądź przesłanie pocztą tradycyjną na adres biura:

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
ul. Hutnicza 1
81-212 Gdynia

 

Formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj)

Oświadczenie pracodawcy (kliknij tutaj)

Regulamin (kliknij tutaj)

Umowa (kliknij tutaj)