Nauka Jazdy kat. D

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

PSPD Gdynia. Nauka jazdy kat. D

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663 23 22 lub 58 663 69 93 w.54,
tel. kom. 500 473 105
e-mail:
Dział szkoleń: Katarzyna Romanowska

Prawo jazdy kat. D uprawnia do kierowania autobusem.

KOSZT KURSU

 • 4600 zł (z prawem jazdy kat. C) 
 • 5800 zł (z prawem jazdy kat. B) 

W RAMACH KURSU OFERUJEMY

Kategoria D z prawem jazdy kat. C

 • 20 godzin zajęć teoretycznych/ możesz odbyć zdalnie on-line
 • 40 godzin zajęć praktycznych na autobusie Autosan A1010T Lider z automatyczną skrzynią biegów
 • Egzamin wewnętrzny praktyczny i teoretyczny
 • Wykwalifikowaną kadrę instruktorów, posiadających duże doświadczenie na stanowisku kierowcy zawodowego
 • Materiały szkoleniowe w postaci podręcznika oraz dostępu do bazy Państwowych Testów Egzaminacyjnych on-line
 • Jazdy ustalone w terminach dogodnych dla kursanta
 • Możliwość płatności w ratach
 • Wybór przez kursanta autobusu egzaminacyjnego:
  egzaminacyjnego PORD (AUTOSAN LIDER 10) z manualną 6-biegową skrzynią biegów.
  szkoleniowego PSPD (AUTOSAN LIDER 10) z automatyczną skrzynią biegów – dodatkowa opłata 
 • 10% rabat w Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej

Kategoria D z prawem jazdy kat. B

 • 20 godzin zajęć teoretycznych/ możesz odbyć zdalnie
 • 60 godzin zajęć praktycznych na autobusie Autosan A1010T Lider z automatyczną skrzynią biegów
 • Egzamin wewnętrzny praktyczny i teoretyczny
 • Wykwalifikowaną kadrę instruktorów, posiadających duże doświadczenie na stanowisku kierowca zawodowy
 • Materiały szkoleniowe w postaci książki oraz dostęp do bazy Państwowych Testów Egzaminacyjnych
 • Jazdy ustalane w terminach dogodnych dla kursanta.
 • Możliwość płatności w ratach
 • Wybór przez kursanta autobusu egzaminacyjnego:
  egzaminacyjnego PORD (AUTOSAN LIDER 10) z manualną 6-biegową skrzynią biegów.
  szkoleniowego PSPD (AUTOSAN LIDER 10) z automatyczną skrzynią biegów - dodatkowa opłata 
 • 10% rabat w Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej

POJAZDY SZKOLENIOWE

AUTOSAN A1010T LIDERAUTOSAN A1010T LIDER
Identyczny pojazd jak na egzaminie w PORD, wyposażony jest w  automatyczną skrzynię biegów


Symulator Jazdy FH12HFSymulator Jazdy FH12HF
do dyspozycji kursantów w siedzibie PSPD


TERMINY SZKOLENIA

Najbliższy termin kursu:  17.05.2024 r. 
Kolejny termin kursu:       24.05.2024 r.

UWAGA: Zgłoszenia na kurs przyjmujemy najpóźniej do ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego rozpoczęcie kursu.
UWAGA: Wymagany minimalny wiek do kierowania autobusem to ukończone:

 • 24 lata ( kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku), lub
 • 23 lata, jeżeli kursant uzyskał kwalifikację przyspieszoną (ograniczenia)
 • 21 lat, jeżeli kursant uzyskał kwalifikację wstępną (ograniczenia)

UWAGA: Prawo jazdy daje uprawnienia jedynie do prowadzenia pojazdu. Jeżeli myślisz o pracy w zawodzie kierowcy musisz jeszcze zrobić kwalifikację wstępną.

Aby móc uczestniczyć w kursie musisz dostarczyć nam numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) na prawo jazdy kat. D.

Celem uzyskania nr Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) musisz najpierw zrobić badania lekarskie i psychologiczne do nauki jazdy (u nas możesz uzyskać kontakt telefoniczny do psychologa i lekarza).

Następnie z orzeczeniami oraz kolorową fotografią o wymiarach 35x45 mm wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów udajesz się do  Wydziału Komunikacji, w zależności od Twojego miejsca zameldowania  (Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe).  Tam uzyskujesz numer PKK, z którym przychodzisz do nas i rozpoczynasz kurs.

DODATKOWE JAZDY

Osobom, które ukończyły kurs nauki jazdy i nie podeszły jeszcze do egzaminu państwowego lub uzyskały wynik negatywny z egzaminu państwowego polecamy dodatkowe jazdy  w atrakcyjnych cenach.

Kategoria prawa jazdy Stawka godzinowa w zł
D 180
Wynajem autobusu na egzamin dla kursantów  z  PSPD 600
Symulator

200

+ 20 zł  od stawki godzinowej dla  osób nie będących obecnymi  lub byłymi  kursantami OSK PSPD , wyłączając wynajem pojazdu na egzamin

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych działając w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców realizuje szkolenia z zakresu nauki jazdy kat. C, C+E i D.

Podstawa prawna: Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 r. nr 30 poz.151), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 r. poz. 280)

Uwaga

Dnia 24 grudnia 2019r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

W zakresie szkolenia i egzaminowania rozporządzenie wprowadza kilka bardzo istotnych zmian takich jak:

 • możliwość szkolenia i egzaminowania na kategorię C, C+E, D i D+E z wykorzystaniem pojazdów wyposażonych w automatyczną przekładnię umożliwiającą ręczny wybór biegów przez kierowcę (od 1 stycznia 2020r.),
   
 • szkolenie i egzaminowanie na kategorię C+E ma być obligatoryjnie prowadzone z wykorzystaniem ciągnika siodłowego oraz naczepy (od 1 stycznia 2020r. z okresem dostosowawczym do 31 grudnia 2024r.)