Aktualności

Kopiowanie dokumentów w transporcie – nowe regulacje od 12 lipca !!!

Kopiowanie dokumentów w transporcie – nowe regulacje od 12 lipca !!!

W dniu 12 lipca 2019 roku rozpoczyna funkcjonowanie ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych.


Nagły krach na rynku ciężarówek

Nagły krach na rynku ciężarówek

Gwałtownie zmalała sprzedaż samochodów ciężarowych, choć popyt na przewozy rośnie. To efekt wprowadzenia nowych, cyfrowych tachografów.


Praca w porze nocnej w transporcie międzynarodowym

Praca w porze nocnej w transporcie międzynarodowym

Czy przewóz międzynarodowy objęty jest ograniczeniami pracy w porze nocnej wynikającymi z ustawy o czasie pracy kierowców?    


Pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników

Pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników

W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Przesądza o tym brzmienie art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Jak rząd chce walczyć z alimenciarzami pracującymi w branży transportowej?

Jak rząd chce walczyć z alimenciarzami pracującymi w branży transportowej?

Skuteczniejsza niż dotychczas egzekucja, a także wzmożone kontrole. W ten sposób rząd chce walczyć z nieuczciwymi alimenciarzami, pracującymi w branży transportowej, którzy do tej pory uchylali się od płacenia na utrzymanie dzieci.


Sprawdź przewoźnika - Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego - aktualizacja 25.06.

Sprawdź przewoźnika - Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego - aktualizacja 25.06.

Zgodnie z nowelizacją wynikającą z ustawy z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. poz. 690 - TUTAJ ):