Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - decyzja administracyjna, która upoważnia przedsiębiorcę spełniającego warunki przewidziane w rozporządzeniu WE nr 1071/2009 do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Wspomniane zezwolenie jest wymagane do wykonywania krajowego zarobkowego transportu rzeczy (pojazdami / zespołami pojazdów powyżej 3,5 t dmc) oraz do wykonywania krajowego zarobkowego transportu osób (autobusami / pojazdami zarejestrowanymi powyżej 9 miejsc).