Aktualności


Brak rąk do pracy w transporcie zmorą nie tylko polskich przewoźników – jak poradzi sobie z tym Europa?

Brak rąk do pracy w transporcie zmorą nie tylko polskich przewoźników – jak poradzi sobie z tym Europa?

Według Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) deficyt kierowców może sięgnąć nawet 40 proc., a 21 proc. stanowisk pracy w Europie jest nieobsadzonych.


Odpowiedzialność administracyjna przewoźnika drogowego za działania kierowcy

Odpowiedzialność administracyjna przewoźnika drogowego za działania kierowcy

Odpowiedzialność administracyjna przewoźnika drogowego za działania kierowcy – orzeczenie WSA w Poznaniu (wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-21, sygn. akt  III SA/Po 6/19 ).


Nowe regulacje dla pośredniczących przy przewozie osób (tzw. Lex Uber)

Nowe regulacje dla pośredniczących przy przewozie osób (tzw. Lex Uber)

W dniu 3 czerwca 2019r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, zwaną potocznie Lex Uber.


NSA: Ile odcinków drogi, tyle kar za przejazd bez opłaty

NSA: Ile odcinków drogi, tyle kar za przejazd bez opłaty

Opłata za przejazd drogą jest pobierana oddzielnie od każdego odcinka. Dlatego każde jej nieuiszczenie podlega indywidualnej ocenie i kwalifikacji prawnej, jako odrębny delikty. Oznacza to, że organ może nałożyć kilka kar za przejazd jedną drogą – uznał NSA.Podatek VAT a karta paliwowa

Podatek VAT a karta paliwowa

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej z dnia 15 maja br. o sygn. C-235/18 odliczenie podatku VAT od kart paliwowych jest niemożliwe w sytuacji kiedy ich dostawcą nie jest koncernem paliwowym.