Przydatne adresy

Ministerstwo Infrastruktury www.mi.gov.pl

Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego (dawny BOTM) http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow

Główny Inspektorat Transportu Drogowego www.gitd.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad www.gddkia.gov.pl

Instytut Transportu Samochodowego www.its.waw.pl

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych www.zmpd.pl

Polska Izba Spedycji i Logistyki www.pisil.pl

Transport odpadów w Europie http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/miedzynarodowe-przemieszczanie-odpadow/adresy-wlasciwych-urzedow oraz TUTAJ