Wolniej na Trasie Sucharaskiego

17.03.2023

W związku z pracami ścinania poboczy zamknięty zostanie prawy pas jezdni i obniżona prędkość do 50 km/h.

Od 20 do 27 marca br. jezdnia Trasy Sucharskiego na całym odcinku prowadzonych prac będzie zawężona do jednego pasa ruchu. Prace będą podzielone na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek od węzła Michałki do wiaduktu w ciągu ul. Tama Pędzichowska. Drugi etap – od wiaduktu do węzła Gdańsk Port. Wyłączony zostanie prawy pas, do dyspozycji kierowców pozostanie lewy. Ponadto obniżona do 50 km/h zostanie dopuszczalna prędkość. To może być trudny tydzień dla kierowców korzystających z drogi w Gdańsku, która łączy Terminal kontenerowy DCT oraz Port Północny z Południową Obwodnicą Gdańska.

Źródło: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni