Niemcy: zwrot części opłaty za przejazd po drogach; dokumenty do wniosku

23.11.2020

W związku z możliwością skorzystania przez polskie firmy transportowe z prawa do zwrotu części opłaty drogowej uiszczonej w Niemczech,  ZMPD informuje, że pierwszy etap postępowania o zwrot będzie polegał na złożeniu stosownego wniosku do organu odpowiedzialnego min. za kontrolę pobieranych opłat drogowych w Niemczech czyli  BAG (Bundesamtes für Güterverkehr).

W powyższym wniosku będą musiały znaleźć się informacje dotyczące kwoty jaka została uiszczona w poszczególnych latach za przejazd poszczególnymi pojazdami, będącymi w dyspozycji przewoźnika.  

O stosowne dokumenty wraz z wykazem przejazdów poszczególnych pojazdów można wnioskować, w zależności od zawartych umów, do operatora opłat drogowych w Niemczech firmy Toll collect, ale także u operatorów kart paliwowych, jeżeli świadczyli oni takie usługi.

Wczesna ocena ww. szacunkowych kosztów wniesionych opłat ułatwi także Państwu ewentualną ocenę kosztu obsługi prawnej  postępowania o zwrot części  opłaty drogowej  za przejazd drogami niemieckim, co może być pomocne przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W przyszłym tygodniu planowane jest przekazanie informacji o wybranych kancelariach prawnych oferujących szczególne warunki dla członków ZMPD.  

Jednocześnie informujemy, że przedawnienie ewentualnych roszczeń wynosi 3 lata, co oznacza, że wniosek o zwrot opłat wniesionych w roku 2017 należy złożyć do końca bieżącego roku, aby te nie uległy przedawnieniu.  

źródło: zmpd.pl