Nagły krach na rynku ciężarówek

30.07.2019

Gwałtownie zmalała sprzedaż samochodów ciężarowych, choć popyt na przewozy rośnie. To efekt wprowadzenia nowych, cyfrowych tachografów.

Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że od 1 do 15 czerwca zarejestrowano 2443 nowe pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton, a po 15 czerwca jedynie 524.

Powodem jest wejście w życie od tego dnia obowiązku wyposażenia ciężarówek w tachografy cyfrowe drugiej generacji, które poza modułem GPS oraz możliwością komunikacji z infrastrukturą pozwalają inspektorom transportu drogowego zdalnie kontrolować, czy nikt nie manipulował urządzeniem.

Źródło: www.zmpd.pl