Zgłaszanie zmian do licencji w ciągu 28 dni - PRZYPOMNIENIE

11.04.2018

Aktualizacja taboru, danych adresowych oraz m.in. danych posiadacza certyfikatu kompetencji zawodowych - wszystkie te czynności nie pozostają bez wpływu na posiadane uprawnienie na wykonywanie transporu.

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (art.14)  - aktualna wersja TUTAJ - wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie 28 dni od dnia ich powstania, pod groźbą kary administracyjnej 800zł za każdą niezgłoszoną zmianę (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy).