Zezwolenia na Ukrainę i Mołdawię tymczasowo zniesione

03.08.2022

W związku z otrzymaną w dniu 2 sierpnia br. informacją z Ministerstwa Infrastruktury, przewozy dwustronne i tranzytowe pomiędzy UE a Ukrainą i pomiędzy UE a Republiką Mołdawii oraz w tranzycie przez terytorium tych państw mogą odbywać się bez konieczności uzyskiwania zezwoleń w stosunku do przewoźników unijnych przy przejeździe do/z terytorium Ukrainy i Mołdawii.


W treści "Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów oraz między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie transportu drogowego towarów" widnieje zapis, że umowy te nie mogą pogarszać warunków wykonywania przewozów, jakie uzgodnione były z tymi państwami według stanu na dzień poprzedzający podpisanie umowy. Oznacza to, szczególnie w przypadku Ukrainy, że zliberalizowane zostały wszystkie przewozy dotychczas wykonywane na podstawie zezwoleń ogólnych i zezwoleń tranzytowych, które wymieniane były przez obie strony w ramach corocznego kontyngentu. 

Umowa między Unią Europejską a Ukrainą obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023 r., natomiast umowę między Unią Europejską a Republiką Mołdawii stosuje się do dnia 31 marca 2023 r.

 

Źródło: ZMPD.pl