Wyposażenie zimowe w poszczególnych krajach

15.09.2019

Wszystkich przewoźników zainteresowanych kwestią wyposażenia zimowego pojazdów zachęcamy do zapoznania się z informatorem firmy Continental.

Wszystkich przewoźników zainteresowanych kwestią wyposażenia zimowego pojazdów zachęcamy do zapoznania się z informatorem firmy Continental:

INFORMATOR 2019/2020

Źródło: www.etransport.pl , www.continental-opony.pl

W Niemczech wprowadzono nowe wymogi wobec opon zimowych od 2018r.

W kraju zmieniły się standardy dotyczące korzystania z opon zimowych dla samochodów ciężarowych.

Przede wszystkim, w przypadku opon wyprodukowanych przed 31 grudnia 2017 roku, można korzystać z oznakowania typu „M+S”. Zasada ta obowiązuje do 30 września 2024 roku. Jeśli opony będą wyprodukowane po 31 grudnia 2017 r., wymagane będzie oznakowanie „3PMSF”. Za brak odpowiednich opon kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 60 euro, a jego pracodawca – 75 eurо. Ponadto, w szczególnych przypadkach, na przykład, przy zatrzymaniu ruchu z powodu braku przyczepności, do tego może być doliczone jeszcze 80 еurо. Obecnie w Niemczech wymagane są opony zimowe na głównych kołach, a od połowy 2020r. wymóg będzie obejmował pierwsze kolejne osie. Dodatkowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.e100.eu

Wyposażenie zimowe w Europie (zima 2015)

Nie tylko zła pogoda, ale także zróżnicowane przepisy europejskie dotyczące stosowania opon zimowych, mogą być przyczyną unieruchomienia pojazdów lub nałożenia wysokich kar na kierowców za niedostosowanie się do wymogów prawa. Dodatkowym utrudnieniem jest różna w poszczególnych krajach Europy definicja opony zimowej. Goodyear ostrzega operatorów pojazdów ciężarowych i autokarów o zagrożeniach wynikających z zastosowania niewłaściwych opon zimą.

W całej Europie zmienia się definicja opony zimowej dla pojazdu ciężarowego. Dotychczas podstawę krajowych przepisów, dotyczących opon zimowych, stanowiło oznaczenie M+S (znane również jako MS, M&S, M-S), będące skrótem od słów „błoto i śnieg” (ang. Mud and Snow), ale pod koniec 2012 r. Unia Europejska, dla oznaczenia opon zimowych przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych, wprowadziła nowy dodatkowy symbol: znak trzech szczytów górskich i płatka śniegu. Zgodnie z prawem, nowy symbol może być stosowany jedynie, gdy opona osiąga minimalne wyznaczone parametry osiągów na śniegu. Opony ciężarowe, które przejdą standaryzowany test i otrzymają oznaczenie 3PMSF są oficjalnie „oponami zimowymi do stosowania w trudnych warunkach śniegowych”. Jednakże w myśl europejskich przepisów dotyczących opon zimowych, zastosowanie symbolu 3PMSF nie wyklucza użycia znaku M+S, ani go nie zastępuje. Oba oznaczenia pozostają w mocy, a szczegółowe wymagania wobec opon zimowych można znaleźć w ustawodawstwie poszczególnych krajów.

W Europie są już kraje, które przyjęły lub zmieniły przepisy o oponach zimowych, uwzględniając opony ciężarowe z symbolem 3PMSF, a jednocześnie w dalszym ciągu dopuszczając do użytku wszystkie opony z oznaczeniem M+S, nawet jeśli nie posiadają znaku 3PMSF. Do grupy tych państw należą: Norwegia, Szwecja, Turcja i Rosja. Inaczej sytuacja wygląda w Austrii, Niemczech, Chorwacji i Włoszech, gdzie w przepisach krajowych o oponach zimowych nadal jest mowa wyłącznie o oznaczeniu M+S. Z kolei w Belgii, Danii, Finlandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polsce i na Węgrzech nie ma żadnych uregulowań w zakresie opon zimowych dla pojazdów ciężarowych.

Goodyear Dunlop sporządził listę 28 europejskich krajów ( TUTAJ) , w których obowiązują przepisy dotyczące opon zimowych dla pojazdów użytkowych. Na starym kontynencie mamy do czynienia z dużą różnorodnością w tym zakresie, dlatego też operatorzy flot powinni sprawdzać uregulowania obowiązujące w każdym kraju, w którym prowadzą działalność.

Wyposażenie zimowe w Europie

Źródło: www.goodyear.eu