Turcja: Zakaz wjazdu dla kierowców ciężarówek spoza tego kraju.

25.03.2020

Władze tureckie wprowadzają kolejne środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID19. W ramach tych działań, od 21 marca br. wprowadziły zakaz przyjazdu do Turcji poprzez przejścia lotnicze, morskie, kolejowe i drogowe dla obywateli kilkudziesięciu państw, w tym Polski i Ukrainy.

Zakaz ten jest przez tureckie służby graniczne interpretowany w ten sposób, że objęci nim zostają również kierowcy zawodowi z tych państw, wykonujący międzynarodowe przewozy pasażerskie i towarowe do Turcji. W praktyce, tureckie służby graniczne zabraniają wjazdu kierowcy, jednak dopuszczają odprawę i przekroczenie granicy przez sam pojazd, prowadzony dalej przez kierowcę z Turcji.

https://www.gov.pl/web/turcja/uwaga-polscy-przewoznicy

źródło: gov.pl