Nowe zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych

30.10.2020

Rada Ministrów przyjęła  projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone zmiany uproszczą zasady monitorowania wyrobów akcyzowych (e-DD).

Uproszczone zostaną zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), z użyciem Systemu EMCS PL2.

Jednocześnie wprowadzona zostanie centralna, elektroniczna rejestracja podmiotów akcyzowych. Objęte nią będą podmioty obecnie podlegające obowiązkowi rejestracji w podatku akcyzowym jak i te, których taki obowiązek nie dotyczył, w tym podmioty zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Ponadto przedmiotowy projekt przewiduje m.in.:

-Objęcie monitorowaniem z użyciem Systemu EMCS PL2:

niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych,

przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

– Uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

-Uregulowanie zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

-Wprowadzenie możliwości dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym, na podstawie e-AD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

Projekt zakłada też przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. terminu, w którym będzie możliwe alternatywne stosowanie dotychczasowej papierowej dokumentacji do ww. dostaw wyrobów akcyzowych. Przedłużenie tego terminu wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców, którzy w związku z panującą epidemią, potrzebują więcej czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych do zmian w Systemie EMCS PL2 w 2020 r. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego 2021 r.

źródło: pisil.pl