Informacja dla przewoźników autokarowych

14.09.2020

Przewoźnicy Autokarowi

dot.: Akcji protestacyjnej

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, podjętymi podczas spotkania przewoźników autokarowych PSPD przystępujemy do organizacji akcji protestacyjnej. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo skierowane do premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczące stworzenia koniecznej, efektywnej pomocy dla branży autokarowej.

Zebranie Rady Konsultacyjnej PSPD odbędzie się w najbliższy czwartek 17 września br.

Rada podejmie decyzję o formie, miejscu i czasie podjęcia akcji protestacyjnej.

Oczekujemy potwierdzenia (zwrotny mail) Państwa akceptacji oraz uczestnictwa w proteście.

Bez potwierdzenia udziału co najmniej 30% (20 firm) członków stowarzyszenia związanych z przewozami autokarowymi nie rozpoczniemy przygotowań do protestu.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do najbliższego czwartku.

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych