Francja: zakaz odpoczynku w kabinach pojazdów do 3,5 t

07.09.2020

Na mocy francuskiego Dekretu nr 2020-1104, obowiązującego od września, na przewoźników jest nakładana kara w przypadku nieprzestrzegania przepisów art. L.3134-4 Kodeksu transportowego. 

Artykuł L.3134-4 zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia kierowcy pojazdu o dmc do 3,5 t, używanego do przewozu drogowego, na czas dziennego i tygodniowego odpoczynku godnych warunków zakwaterowania poza pojazdem (z zachowaniem poszanowania godności oraz warunków sanitarnych). 

Kara za nieprzestrzeganie tych wymogów może sięgać nawet 1500 euro (źródło: www.zmpd.pl).

Dodatkowe informacje TUTAJ .