NIEMCY - płaca minimalna MiLoG - aktualizacja 14.07.

14.07.2021

Informujemy, że dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z art. 107 rozporządzenia EEG 574/72:

 • Dla złotówki kurs na I kwartał roku 2021 wynosi: 1 euro = 4,54144 (szczegóły TUTAJ )
 • Dla złotówki kurs na II kwartał roku 2021 wynosi: 1 euro = 4,53460 (szczegóły TUTAJ )
 • Dla złotówki kurs na III kwartał roku 2021 wynosi: 1 euro = 4,54144 (szczegóły TUTAJ )

oraz

 • Dla złotówki kurs na I kwartał roku 2020 wynosi: 1 euro = 4,30127 (szczegóły TUTAJ )
 • Dla złotówki kurs na II kwartał roku 2020 wynosi: 1 euro = 4,25100 (szczegóły TUTAJ )
 • Dla złotówki kurs na III kwartał roku 2020 wynosi: 1 euro = 4,54505 (szczegóły TUTAJ )
 • Dla złotówki kurs na IV kwartał roku 2020 wynosi: 1 euro = 4,44928 (szczegóły TUTAJ )

oraz

 • Dla złotówki kurs na I kwartał roku 2019 wynosi: 1 euro = 4,30460 (szczegóły TUTAJ).
 • Dla złotówki kurs na II kwartał roku 2019 wynosi: 1 euro = 4,29202 (szczegóły TUTAJ).
 • Dla złotówki kurs na III kwartał roku 2019 wynosi: 1 euro = 4,28570 (szczegóły TUTAJ).
 • Dla złotówki kurs na IV kwartał roku 2019 wynosi: 1 euro = 4,25960 (szczegóły TUTAJ).

Pensja minimalna w Niemczech od stycznia 2019 roku wynosi 9,19 euro za godzinę, a od początku 2020 wyniesie już 9,35 euro. Co ciekawe, tempo wzrostu nie podoba się niemieckiemu ministrowi finansów. - Stawka powinna wynieść 12 euro, bo na pracownikach nie można oszczędzać - mówił w wywiadzie dla gazety "Bild" Olaf Sholz (źródło: www.money.pl).

Wyrokiem z 16 stycznia 2019r. sąd finansowy dla Berlina-Brandenburgii orzekł, że przepisy ustawy MiLoG o płacy minimalnej mają zastosowanie również do kierowców zatrudnionych w zagranicznych firmach transportowych.

Decyzja ta jest niezrozumiała z uwagi na fakt, że ten sam sąd w roku ubiegłym nakazał wstrzymanie kontroli stosowania ustawy MiLoG do zagranicznych przedsiębiorców z uwagi na poważne wątpliwości co do jej zgodności z prawem europejskim. Co więcej, również w roku 2018 sąd finansowy w Hesji nakazał wstrzymanie podobnej kontroli.

„Zmiana stanowiska sądu finansowego dla Berlina-Brandenburgii powoduje, że w tej samej sprawie mamy różne wyroki sądów. Przedsiębiorcy transportowi stawiani są w sytuacji niepewności prawnej, co skutecznie utrudnia im prowadzenie działalności” – komentuje Artur Kalisiak z TLP.

Z kolei Martin Pfnür, reprezentujący kancelarię prawną „Pfnür Rechtsanwälte PartGmbB” z Görlitz (Niemcy) podkreśla, że „wyrok sądu finansowego dla Berlina jest nieprawomocny i wszyscy związani z branżą transportu drogowego oczekują na kolejne rozstrzygnięcia w tej sprawie przez federalny sąd finansowy. W dalszym ciągu nie wiadomo bowiem, w którym kierunku pójdzie orzecznictwo niemieckich sądów w tej niezwykle istotnej kwestii.”

Sąd finansowy dla Berlina-Brandenburgii swoją ostatnią decyzję uzasadnia faktem, że przepisy ustawy MiLoG nie stoją mimo wszystko w sprzeczności z przepisami UE, jak również prawa konstytucyjnego w Niemczech.

Okazuje się, że po raz kolejny przedsiębiorcy transportowi zmuszeni są do działania w sferze niepewności prawnej i braku jednoznaczności obowiązujących przepisów, wprowadzanych przez poszczególne państwa członkowskie UE. Pozostaje jedynie czekać na wypracowanie w Niemczech jednolitego orzecznictwa w tym zakresie. Może to niestety nie nastąpić zbyt szybko…

Źródło: www.tlp.org.pl

Płaca minimalna w Niemczech w roku 2018 nie uległa zmianie i wynosi podobnie jak w roku ubiegłym 8,84 euro brutto za godzinę pracy.

Ponadto, w związku z pojawiającymi się informacjami o zmianie interpretacji niemieckich służb kontrolnych, w sprawie kontroli płacy minimalnej i zaliczania w jej poczet poszczególnych składników wypłacanych kierowcom, wyjaśniamy, że przedstawiane informacje, w danym zakresie, znane są już od 2015 roku czyli od momentu publikacji wytycznych przez Urząd Celny (dodatkowe informacje TUTAJ ).

Zaznaczyć należy, że zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów przez pracownika podczas podróży służbowej, zgodnie z artykułem 3 dyrektywy 96/71, nie jest i nigdy nie był częścią niemieckiej, ani żadnej innej zagranicznej płacy minimalnej.

Z uwagi na powyższe, bardzo ważne jest, aby w prawidłowy i najbardziej optymalny sposób określić wypłacane kierowcom należności, a także rozważnie odpowiadać na pytania kontrolujących, dotyczące poszczególnych składników.

28.11.2017 r. zakończyła się pomyślnie kolejna (około setna) kontrola polskiego przewoźnika. Przy zachowaniu odpowiednich regulacji, do niemieckiej płacy minimalnej wliczone zostały w odpowiednim zakresie wypłacone polskie diety oraz ryczałty za noclegi, co umożliwiło minimalizację dopłat.

Ponadto, OCRK uzyskało potwierdzenie zmiany stanowiska Federalnego Ministerstwa Finansów w zakresie elementów składowych niemieckiej płacy minimalnej.

Aktualizacja wytycznych polegająca na przeniesieniu niektórych składników wynagrodzenia, np. dodatków za pracę w niedzielę i święta lub dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, do grupy uwzględnianych w płacy minimalnej dodatków i dopłat, wynika z orzecznictwa Federalnego Sądu Pracy.

Powyższa zmiana jest dobrą wiadomością dla polskich przedsiębiorstw transportowych z uwagi na możliwość ograniczenia wysokości dopłat za pracę kierowców na terytorium Niemiec, względem polskiego wynagrodzenia.

Źródło: www.ocrk.pl , www.zmpd.pl

Przypominamy - od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zgłoszenie elektroniczne delegowania pracownika do pracy w Niemczech

poprzez portal https://www.meldeportal-mindestlohn.de/

Jednocześnie informujemy, że dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z art. 107 rozporządzenia EEG 574/72:

Dla złotówki kurs na I kwartał roku 2017 wynosi: 1 euro = 4,30765 (szczegóły TUTAJ).

Dla złotówki kurs na II kwartał roku 2017 wynosi: 1 euro = 4,36710 (szczegóły TUTAJ ).

Dla złotówki kurs na III kwartał roku 2017 wynosi: 1 euro = 4,23744 (szczegóły TUTAJ ).

Dla złotówki kurs na IV kwartał roku 2017 wynosi: 1 euro = 4,23624 (szczegóły TUTAJ )

oraz

dla złotówki kurs na I kwartał roku 2018 wynosi: 1 euro = 4,26275 (szczegóły TUTAJ ).

Dla złotówki kurs na II kwartał roku 2018 wynosi: 1 euro = 4,16323 (szczegóły TUTAJ ).

Dla złotówki kurs na III kwartał roku 2018 wynosi: 1 euro = 4,19366 (szczegóły TUTAJ ).

Dla złotówki kurs na IV kwartał roku 2018 wynosi: 1 euro = 4,32391 (szczegóły TUTAJ ).

Więcej w temacie nowej stawki płacy minimalnej TUTAJ 

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje podwyższona stawka płacy minimalnej w Niemczech. Parlament przyjął propozycję minister pracy Andrei Nahles, zgodnie z którą od 1 stycznia 2017 r. stawka została zwiększona z 8,50 EUR za godzinę do 8,84 EUR. Zgodnie z ustawą wprowadzoną w życie na początku 2015 r. płaca minimalna będzie dalej wzrastała regularnie co 2 lata - tłumaczenie robocze ustawy MiLoG TUTAJ .

Źródło: www.germany.trade.gov.pl , www.zmpd.pl

Niemiecki Urząd Celny uprawniony do kontroli przestrzegania Ustawy o płacy minimalnej i zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia MiLoG od dnia 1.01.2017r. wprowadza zmiany w formie zgłaszania faktu delegowania pracownika do pracy w Niemczech.

Obecnie zaświadczenia o delegowaniu pracowników w sektorze transportowym wysyłane są faxem do siedziby Urzędu (Generalzolldirektion) pod numer +49 (0) 221/9648-72. Od początku 2017r., podobnie jak we Francji (system SIPSI), zgłoszenie pracowników konieczne będzie on-line za pośrednictwem strony www.zoll.de. Zgłoszenia będą dokonywane w rubryce „Dienste und Datenbanken” lub za pośrednictwem strony www.meldeportal-mindestlohn.de, która obecnie jest w budowie i dostępna będzie od 1.01.2017r. Dotychczasowa forma zgłaszania delegowania pracowników za pośrednictwem faxu możliwa będzie w okresie przejściowym do dnia 30.06.2017r. (źródło: www.ocrk.pl).

Zgodnie z nowelizacją § 2 niemieckiego rozporządzenia Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) (rozporządzenie zmieniające z dnia 25 listopada 2015 roku, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Tail I nr 46) z dniem 1 stycznia 2016 roku zmieniły się wartości minimalnych stawek na wyżywienie dla pracowników w podróży służbowej – nowa stawka została ustalona w wysokości 236 Euro miesięcznie (poprzednia 229 Euro).

Należy pamiętać, że powyższa zmiana musi być uwzględniona przy rozliczaniu płacy minimalnej za okres od 1 stycznia 2016 roku (wynagrodzenie MiLOG w konsekwencji nieznacznie wzrośnie – o ok. 1%). Więcej TUTAJ (źródło: www.etransport.pl ).

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii stosowania przez stronę niemiecką przepisów dotyczących płacy minimalnej, przekazujemy poniższe informacje:

UWAGA!!! Od drugiego półrocza 2015 roku obowiązuje nowy formularz zgłoszeniowy (oraz nowy nr faxu do wysyłania zgłoszenia) - szczegóły TUTAJ .

SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZALECANY PRZEZ ZMPD oraz dodatkowe wyjaśnienia ZMPD ( TUTAJ )

Jednocześnie informujemy, że dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z  art. 107 rozporządzenia EEG 574/72:

Dla złotówki kurs na I kwartał roku 2016 wynosi: 1 euro = 4,25078 (szczegóły TUTAJ).

Dla złotówki kurs na II kwartał roku 2016 wynosi: 1 euro = 4,40738 (szczegóły TUTAJ).

Dla złotówki kurs na III kwartał roku 2016 wynosi: 1 euro = 4,31057 (szczegóły TUTAJ).

Dla złotówki kurs na IV kwartał roku 2016 wynosi: 1 euro = 4,39636 (szczegóły TUTAJ).

W 2015 roku obowiązywały następujące przeliczniki:

Dla złotówki kurs na I kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,20664 (szczegóły TUTAJ).

Dla złotówki kurs na II kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,27833 (szczegóły TUTAJ).

Dla złotówki kurs na III kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,01801 (szczegóły TUTAJ).

Dla złotówki kurs na IV kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,15237 (szczegóły TUTAJ).

W dniu 05.10.2015r. zakończyła się jedna z pierwszych kontroli MiLoG dotyczących polskiego przewoźnika, wykonującego transport drogowy pojazdami ciężarowymi na terenie Niemiec, przeprowadzona przez niemiecki Urząd Celny.

Nie jest przesadą stwierdzenie, że praktycznie całe środowisko transportowe wykonujące międzynarodowe przewozy drogowe czekało na wyniki postępowania niemieckiego Urzędu Celnego. Taki stan rzeczy wynikał z mnogości interpretacji dotyczących sposobu wyliczania dopłaty do wynagrodzenia za pracę kierowcy na terenie Niemiec.

Część ekspertów twierdziła, iż dodatki właściwe delegacji pracownika tj. diety czy ryczałty noclegowe nie mogą zostać uznane jako składnik płacy minimalnej, znacząco zawyżając w ten sposób wartość wyrównania do płacy minimalnej w Niemczech. Na ten moment wiemy już, że obawy przed zaliczeniem tychże składników były bezpodstawne, a stanowisko Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców utrzymywane od początku roku zostało potwierdzone, o czym świadczy wynik kontroli MiLoG. Ponadto, na stronie internetowej zoll.de znajdują się jasne, uszczegółowione wytyczne, które przedstawiają sposób rozliczenia płacy minimalnej w sposób proponowany przez OCRK. Niemiecki Urząd Celny w pełni zaakceptował praktykę wliczania do płacy minimalnej ryczałtu noclegowego oraz diety pomniejszonej stosownie wg. wytycznych niemieckiego ministerstwa finansów, zakańczając kontrolę bez nakładania kary finansowej na polskiego przewoźnika.

Wynikiem potwierdzonego przez Niemiecki Urząd Celny sposobu rozliczenia jest brak dodatkowych kosztów pracowniczych dla firm, które wypłacały pełen ryczałt noclegowy i odpowiednio dostosowaną dietę (co od września 2014r. stało się powszechną praktyką firm transportowych).

Reasumując, jedynym elementem koniecznym pozostaje comiesięczne prawidłowe rozliczenie godzin pracy na terenie Niemiec i skonfrontowanie tych wyliczeń z wynagrodzeniem wynikającym z umowy o pracę oraz należnościami wypłaconymi z tytułu podróży służbowych. Jeżeli wynik porównania wykaże, że dopłaty do MiLoG nie wystąpiły, firma transportowa nie jest zobligowana do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec.

Dodatkowe / szczegółowe informacje dotyczące wyników kontroli TUTAJ.

Jednocześnie na początku października 2015 r. Służba Celna Niemiec przedstawiła na swojej stronie internetowej nowe wytyczne w zakresie stosowania ustawy MiLoG w odniesieniu do składników diet, które mogą zostać zaliczone do niemieckiej płacy minimalne - szczegóły TUTAJ.

Źródło: www.ocrk.pl ; www.etransport.pl ; www.zmpd.pl

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii stosowania przez stronę niemiecką przepisów dotyczących płacy minimalnej, przekazujemy informacje Ambasady RP w Berlinie:

KOMUNIKAT AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 15.01.)

INFORMACJE DODATKOWE AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 06.02.)

KOMUNIKAT AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 12.03.)

Pozostałe komunikaty Ambasady RP w sprawie MiLoG - TUTAJ.

Komunikat z 6 marca:

Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że władze niemieckie dostarczyły Komisji Europejskiej wyjaśnienia dotyczące wprowadzenia płacy minimalnej w ramach prowadzonej procedury wyjaśniającej „Pilot”. Dokumentów nie ujawniono. Jednakże według pragnącego zachować anonimowość unijnego eksperta niemieckie wyjaśnienia są bardzo szczegółowe i bronią przyjętej przez Berlin interpretacji prawa.

Komisja Europejska ma 10 tygodni na opracowanie swojego stanowiska. Ten termin upływa w połowie maja 2015 r. (źródło: www.zmpd.pl ; www.pisil.pl).

Komisja Europejska przedłużyła Niemcom termin na odpowiedź w sprawie MiLoG

Bruksela zgadza się na opóźnienie rozwiązania problemu niemieckiej płacy minimalnej, która uderza w polskich przewoźników. Jak dowiedziała się korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, Berlin poprosił Komisję Europejską o dodatkowe 40 dni na odpowiedź na pytanie w tej sprawie. KE pytała, czy nowe niemieckie przepisy stosują się także do zagranicznych kierowców i na jakiej podstawie prawnej. Termin na odpowiedź miał minąć 18 lutego br. Więcej TUTAJ.

(...) To niedobra wiadomość dla polskich przewoźników, bo oznacza przedłużającą się niepewność. Do tych dodatkowych 40 dni, o które poprosili Niemcy, trzeba dodać jeszcze kilka tygodni, których KE będzie potrzebować na analizę i odpowiedź (źródło: www.zmpd.pl).

W związku z licznymi pytaniami dot. praktycznych aspektów i zasadności stosowania niemieckiego wynagrodzenia minimalnego przez polskie firmy transportowe w trakcie przewozu przez terytorium Niemiec, WPHI Ambasady RP w Berlinie przeprowadził 15.01.2015 r. kolejne rozmowy wyjaśniające te kwestie z Federalnym Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Federalnym Ministerstwem Finansów. W trakcie rozmów uzyskano następujące wyjaśnienia:

1. Mimo naszych argumentów, podtrzymane zostało stanowisko dotyczące stosowania zasady terytorialności dla płacy minimalnej jako wynagrodzenia za każdy rodzaj świadczonej na terytorium Niemiec pracy, niezależnie od formuły (praca stała, oddelegowanie, użyczenie pracownika, podróż służbowa);
2. Wymóg ten nie odnosi się do świadczenia usługi transportowej przez jednoosobowe firmy własnym środkiem transportu. Strona niemiecka zaznacza jednak, że w związku ze stwierdzonymi już wcześniej licznymi przypadkami tzw. fikcyjnego samo zatrudnienia jako formy obejścia niemieckich przepisów prawa pracy, przewoźnicy tacy będą również podlegać kontroli sprawdzającej faktyczny stan prawny;
3. W przypadkach przewozu (nawet tranzytem) towaru własnymi środkami transportu producenta (eksportera) obowiązuje wymóg niemieckiej płacy minimalnej za czas pracy wykonanej na terenie Niemiec. Podobnie traktowany jest przejazd samochodu zastępczego w przypadku awarii.
4. Strona niemiecka potwierdza, ze nie ma formalnego wymogu posiadania przez kierowcę przy sobie w trakcie jazdy przez terytorium Niemiec np. kopii zgłoszenia pracodawcy o stosowaniu wobec niego płacy minimalnej (formularz 037 mobil wypełniany na okres do 6 miesięcy planowanego świadczenia pracy/przewozu na terenie Niemiec). Kierowca jednak może być poproszony w trakcie kontroli  przez służby celne o inny dokument (np. kopia umowy o pracę, zlecenia itd.) potwierdzający stosowanie przez pracodawcę rozliczenia czasu pracy na terytorium Niemiec w wysokości 8,50 EUR brutto za godzinę;
5. W przypadku  kontroli pracodawcy, jest on zobowiązany do dostarczenie do właściwej jednostki kontrolnej w Niemczech, dokumentacji danego kierowcy przetłumaczonej na j. niemiecki (nie ma wymogu tłumacza przysięgłego). Wymagane będą 4 podstawowe dokumenty: umowa lub podobna (np. zlecenia) o pracę, dowody rozliczenia czasu pracy na terenie Niemiec, dowód rozliczenia zgodnego z płacą minimalną oraz dowód wypłaty/przelewu tego wynagrodzenia  dla kierowcy.
6. Rozliczenie i wypłata musi nastąpić najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym była świadczona praca. Oznacza to, że najwcześniejszym terminem, w którym firma w przypadku kontroli poproszona będzie  o przesłanie ww. dokumentacji, jest początek marca 2015 r.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie (pełny komunikat - TUTAJ).

Niemiecka Administracja Celna przekazała informację, że przepisy o płacy minimalnej dotyczą tylko pracowników zatrudnionych, a więc nie dotyczą kierowców samozatrudnionych, jednakże sprawa nie jest tak jednoznaczna jak się wydaje...

Niemiecka Administracja Celna zwraca uwagę, że samozatrudnienie istnieje wtedy, jeśli dana osoba swoją pracę wykonuje niezależnie, co oznacza, że przyjmuje zamówienia na transport od różnych klientów (nie więcej niż 5/6 dochodu pochodzi od jednego klienta), a w zamówieniu transportowym określone jest tylko miejsce i termin dostarczenia ładunku. O wszystkich innych zagadnieniach związanych z danym transportem, jak  na przykład o  trasie przejazdu, decyduje kierowca samozatrudniony. Dodatkowo kierowca samozatrudniony prowadzi własny pojazd, a nie pojazd swoich klientów. Innym kryterium odróżnienia kierowcy samozatrudnionego od „fikcyjnego” samozatrudnionego jest to, że kierowca samozatrudniony otrzymuje zapłatę za konkretne zamówienie, a nie za godzinę pracy.

W przypadku wątpliwości w tym zakresie decyzje podejmowane będą w odniesieniu do każdego konkretnego przypadku. W związku z tym niemiecka administracja celna zaleca, aby w razie wątpliwości  również powiadamiać  Bundesfinanzdirektion West w Kolonii o planowanych operacjach transportowych.

Ponadto ZMPD ostrzega: niektóre firmy spedycyjne w Niemczech, jak i przedstawicielstwa niemieckich w Polsce próbują uzyskać od polskich przewoźników pisemne deklaracje zastosowania niemieckiej płacy minimalnej dla kierowców (więcej tutaj).

Jednocześnie informujemy o piśmie ZMPD skierowanym do premier Ewy Kopacz o podjęcie działań w związku z zaistniałą sytuacją (więcej tutaj).

Źródło: www.zmpd.pl

Informacja z 8 stycznia 2015r.:

W nawiązaniu do dotychczasowych komunikatów dotyczących nowych przepisów odnośnie płacy minimalnej w Niemczech przypominamy, że wszyscy zagraniczni operatorzy transportu mają obowiązek powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej o operacjach transportowych realizowanych na/przez terytorium Niemiec.
Formularz "033037 mobil" (do pobrania TUTAJ) musi być wypełniony w języku niemieckim i wysłany na numer faksu +49 (0)221964870 najpóźniej przed wjazdem pojazdu na terytorium Niemiec.
Istnieje możliwość zawarcia w formularzu wszystkich operacji transportowych, które będą realizowane w okresie do 6 miesięcy. W takim przypadku, w załączniku do w/w formularza wystarczające jest wpisanie nazwisk kierowców, ich dat urodzenia oraz daty rozpoczęcia i przewidywanej daty zakończenia operacji transportowych, bez konieczności wyszczególniania każdej kolejnej operacji transportowej , która ma być wykonana we wskazanym w formularzu terminie.
Nie ma również wymogu powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej o zmianach w zaplanowanych operacjach transportowych, jeżeli pierwsze powiadomienie zostało już wysłane, chyba że przewozy będą realizowane przez kierowców, których nie wymieniono w wysłanym już formularzu. Więcej tutaj.

Źródło: www.zmpd.pl

Jak już informowaliśmy wcześniej, 1 stycznia 2015 r. wchodzi w Niemczech w życie ustawa o płacy minimalnej.

Mimo różnych interpretacji dotyczących objęcia tymi regulacjami szczególnie polskich firmy przewozowych, WPHI w Berlinie informuje, że do czasu rozstrzygnięć tych kwestii na poziomie KE czy właściwych sądów niemieckich, interpretacje ekspertów kwestionujące stosowanie tych przepisów wobec polskich przewoźników, nie są dla niemieckich służb kontrolujących egzekwowanie ww. ustawy obowiązującą wykładnią prawa. W odpowiedzi na zapytania WPHI Berlin, Federalne Ministerstwo Finansów potwierdziło natomiast obowiązek naliczania wynagrodzenia za pracę kierowców wg stawki minimalnych także dla polskich kierowców ciężarówek i busów w tranzycie, jeździe docelowej i kabotażu na terenie Niemiec od 1.01.2015 r., jako zasady terytorialnej, bez rozróżnienia pojęć „delegowany” i „będący w podróży służbowej”. Więcej tutaj.

Źródło: www.zmpd.pl

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie  w Niemczech przepis określający płacę minimalną w wysokości 8,50 euro za godzinę.

1.Płaca minimalna: pracodawca musi zapłacić płacę minimalną w wysokości 8,50 euro za każdą godzinę pracy na terytorium Niemiec. Płaca ta musi być wypłacona najpóźniej ostatniego dnia pracy banku w miesiącu, w którym ta operacja transportowa została wykonana.

2.Wymóg powiadamiania: wszyscy zagraniczni operatorzy transportu, łącznie z tymi, którzy już płacą 8,5 euro lub więcej za godziną, muszą powiadamiać Bundesfinanzdirektion West w Kolonii przed rozpoczęciem operacji transportowej na terytorium Niemiec. Dla pracowników mobilnych przewidziany jest uproszczony proces powiadamiania. Powiadomienie musi być przedstawione pisemnie w języku niemieckim. Może zawierać wszystkie operacje transportowe w okresie do 6 miesięcy.

Powiadomienie powinno zawierać następujące informacje:

- nazwisko, imię i datę urodzenia pracownika
- datę rozpoczęcia  i przewidywany czas trwania operacji transportowej na  terytorium Niemiec
- adres, gdzie będą przechowywane dokumenty.                                     

Przy pierwszej rejestracji firm transportowych należy dołączyć pismo potwierdzające, że na żądanie pracodawcy przedstawią dowody, że płaca minimalna została kierowcy zapłacona. Nie ma wymogu powiadamiania niemieckich Administracji Celnej  o zmianach w zaplanowanych operacjach  transportowych, jeżeli pierwsze powiadomienie zostało wysłane.

3.Przechowywanie dokumentów: pracodawca musi rejestrować rozpoczęcie, zakończenie operacji transportowej oraz ilość godzin przepracowanych na terytorium Niemiec najpóźniej w ciągu 7 dni po wykonaniu operacji transportowej. Dokument ten musi być przechowywany przez co najmniej 2 lata na terytorium Niemiec lub na terytorium innego kraju. Jeżeli dokument jest przechowywany w innym kraju, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie, że żądane dokumenty są do dyspozycji  niemieckiej Administracji Celnej w celu ułatwienia weryfikacji.

4.Przydatne kontakty: powołano kilka punktów informacyjnych w celu udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące tej sprawy. Pytania mogą być kierowane do Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec  (Bundesministerium fur Arbeit und Soziales) lub bezpośrednio do niemieckiej Administracji Celnej (ZOLL). Źródło: www.zmpd.pl