AEGON - ubezpieczenie do licencji

Najtańsze na rynku ubezpieczenie do licencji w biurze PSPD

 • Minimum formalności – prosty wniosek bez potrzeby podawania numerów rejestracyjnych pojazdów;
 • Szybkość zakupu – możliwość otrzymania dokumentów ubezpieczeniowych , w tym polisy w dniu zakupu;
 • Praktyczne rozwiązanie - podwyższenie sumy ubezpieczeniowej w związku z nabyciem kolejnego pojazdu następuje w drodze aneksu;
 • Świadczenie ubezpieczyciela – ubezpieczyciel określa w warunkach jednoznacznie spełnienie świadczenia.

Informacja o ubezpieczeniu odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21-10-2009 r.

DLA KOGO

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przewoźników drogowych – którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia/licencji lub dodatkowego wypisu z licencji – dla udokumentowania posiadania minimalnej zdolności finansowej.

UBEZPIECZYCIEL

 

 

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (S.A.) z siedzibą w Budapeszcie, zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy m.st. Budapeszt pod numerem 01-10-04136, działający w Polsce przez Oddział z siedzibą w Chorzowie.

 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe, zgodnie z wymogami art. 7 pkt. 1 i n. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. i do wysokości kwot wymienionych w pkt.1 tego artykułu, przy czym ubezpieczający jest zobowiązany przy wypełnianiu wniosku, podać dokładną liczbę pojazdów, którymi wykonuję działalność gospodarczą.

Jak kupić polisę

 • Pobierz Formularz wniosku
 • Wypełnij zgodnie ze stanem faktycznym
 • Wypełniony formularz wraz ze skanem (NIP, REGON, KRS lub wpis z ewidencji) prześlij na adres:
  lub dostarcz osobiście do biura Pom. Stow. Przew. Drog.
  ul. Hutnicza 1,
  81-212 Gdynia,
  tel./fax 58 663 69 93 wew. 50 kom. 502 492 918

Do pobrania

1.  Informacje o pośredniku

1.  Regulamin świadczenia usług przez internet

2.  Informacje o produkcie

3.  OWU (ogólne warunki ubezpieczenia)

4.  Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia

5.  Wniosek uproszczony o zawarcie umowy ubezpieczenia

6.  Wniosek o zmianę polisy (aneks)

7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych