TUZ - ubezpieczenie do licencji

Nowe najtańsze ubezpieczenie na rynku do licencji w biurze PSPD

 • Posty zakup – Polisę otrzymasz natychmiast, e-mailem bez zbędnych formalności:
 • Po prostu Fair – Wyróżnia nas atrakcyjna cena;
 • Prosty proces –Proces zakupu zajmuje tylko 5 min, przy minimum formalności bez numerów rejestracyjnych;
 • Elastyczność- aneks do polisy nie stanowi dla nas żadnego problemu.

Informacja o ubezpieczeniu online minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego (OCZP) dla spełnienia wymogu określonego w art.7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ze zmianami

DLA KOGO

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przewoźników drogowych lub przedsiębiorców ubiegają się o wydanie zezwolenia/licencji dla udokumentowania posiadania minimalnej zdolności finansowej.

UBEZPIECZYCIEL

 

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02–672 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171062., NIP 5252271511

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, zapewni Ubezpieczonemu wymóg minimalnej zdolności finansowej określonej w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/ 2009 z dnia 21 października 2009 r., ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Rozporządzenie wprowadza obowiązek udokumentowania sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy w postaci, m.in. ubezpieczenia na pierwszy pojazd w kwocie 9000 EUR i każdy następny w kwocie 5000 EUR.

Od 21 maja 2022 r. obowiązek posiadania licencji na transport obejmuje pojazdy od 2,5 do 3.5t. w transporcie towarowym. Wymagane zabezpieczenie na pierwszy pojazd wynosi 1 800 EUR i 900 EUR na każdy kolejny.

Jak kupić polisę

 • Pobierz Formularz wniosku
 • Wypełnij zgodnie ze stanem faktycznym
 • Wypełniony formularz wraz ze skanem (NIP, REGON, KRS lub wpis z ewidencji) prześlij na adres: 
  lub dostarcz osobiście do biura Pom. Stow. Przew. Drog.
  ul. Hutnicza 1,
  81-212 Gdynia,
  tel./fax 58 663 69 93 wew. 50 kom. 502 492 918

Dokumenty do pobrania:

 1. Informacja o pośredniku
 2. Karta Produktu
 3. OWU (ogólne warunki ubezpieczenia)
 4. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia
 5. Wniosek o zmianę umowy ubezpieczenia
 6. Informacja RODO