CZAS PRACY KIEROWCY PO NOWEMU ! / USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM PO NOWEMU !!!

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o transporcie drogowym. Przepisy wdrążają do polskiego prawa regulacje unijne, zgodnie z którymi czas pracy przedsiębiorców kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo (Uwaga!!! proszę nie mylić "czasu pracy" z "czasem jazdy" !!!). Więcej informacji tutaj .
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wynikała z obowiązku wdrożenia do polskiego prawa części przepisów “pakietu drogowego” Parlamentu Europejskiego i Rady z października 2009 r. Na pakiet składają się trzy rozporządzenia dotyczące warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych. 
  
W nowelizacji ustawy o transporcie drogowym określono m.in. czas pracy “przedsiębiorców kierowców i kierowców pracujących na własny rachunek”. Średni tygodniowy czas ich pracy nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin. Przepisy będą zakładały ewentualne wydłużenie tego czasu do 60 godzin, ale pod warunkiem, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy nie została przekroczona średnia norma 48 godzin (więcej informacji tutaj). 
  
Zgodnie z nowymi przepisami, wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagać będzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego – licencji wspólnotowej. Wzór takiego zezwolenia ma być określony w rozporządzeniu ministra transportu.
Działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu krajowego przewozu osób samochodem osobowym, przeznaczonym do przewozu powyżej siedmiu osób (ale nie więcej niż dziewięciu łącznie z kierowcą) lub taksówką – zgodnie z nowym prawem – wymagać będzie uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
W miejsce dotychczasowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób autokarem lub autobusem oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, obowiązywać będzie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika.
Ustawa do pobrania tutaj . Ustawa wejdzie w życie 15 sierpnia br. (m.in. przepisy dotyczące uzyskiwania licencji transportowej) z wyjątkiem zapisów, które zaczną obowiązywać od 16 lipca br. (przepisy dotyczące czasu pracy kierowców - art. 1 pkt 38 lit.a, pkt 39, pkt 50 lit.c, pkt 52 lit. e I art. 2).


W nawiązaniu do 3 rozporządzeń unijnych (nr 1071/2009, nr 1072/2009 , nr 1073/2009), które zaczęły być stosowane w całej Unii Europejskiej od 4 grudnia 2011 r. i zrewolucjonizowały podejście do kwestii funkcjonowania transportu drogowego, informujemy, że sejm RP zatwierdził projekt zmiany do ustawy o transporcie drogowym, który w zamierzeniu ma dostosować polskie przepisy do prawodawstwa unijnego.
Nowa wersja projektu (w odniesieniu do poprzedniej wersji) zawiera już definicję "bazy esploatacyjnej" oraz nakłada obowiązek na przewoźnika wykazania się bazą eksploatacyjną w drodze oświadczenia wraz ze wskazaniem adresu bazy.
Ponadto projekt zakłada m.in. że starostwa będą udzielać licencji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz na krajowy przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7-9 osób łącznie z kierowcą, zaś GITD będzie udzielać licencji wspólnotowej (na transport międzynarodowy rzeczy pojazdami powyżej 3,5 t dmc oraz na transport międzynarodowy osób pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą). Uzyskanie "zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego" będzie możliwe w starostwie oraz dodatkowo w GITD (przy ubieganiu się o licencję wspólnotową jeżeli przedsiębiorca nie posiadał wcześniej zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (z dnia 22 lutego 2013 r.) został przekazany do rozpatrzenia przez Senat RP a ten na posiedzeniu w dniach 20-21.03.2013 r. wprowadził 21 poprawek do przedstawionego projektu ustawy. Zmieniony projekt ustawy został zaakceptowany przez Sejmu i 24.04.br. Prezydent RP podpisał ustawę.
Ustawa (do pobrania tutaj ) wejdzie w życie 90 dni od dnia opublikowania w dzienniku ustaw (część przepisów wejdzie w życie po 60 dniach).
Rozporządzenie zawierające nowe wzory licencji do pobrania tutaj .