Uzyskaj numer EORI przed Brexitem ! - aktualizacja 01.03.

Uzyskaj numer EORI przed Brexitem ! - aktualizacja 01.03.

Przedsiębiorcy mają obowiązek posługiwania się numerem EORI we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest taki identyfikator.

Jednakże, zgodnie z informacją ZMPD z 28.02.2019r. ( TUTAJ ) , aktualnie są problemy z zarejestrowaniem celem nadania nr EORI.

W sytuacji Brexitu brak numeru EORI może skutkować zatrzymaniem transakcji, jak i samego przepływu towarów. Będzie on także potrzebny dla uzyskania pozwoleń celnych takich jak procedura uproszczona, status AEO lub w przypadku skorzystania z procedury TIR.

Firmy mające siedzibę w UE są rejestrowane w celu uzyskania numeru EORI przez organ celny państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

Przedsiębiorcy z krajów trzecich (spoza UE) mogą wystąpić o nadanie numeru EORI do organu celnego lub wyznaczonego organu jednego z państw członkowskich przed operacjami celnymi planowanymi na obszarze UE lub najpóźniej w trakcie dokonywania pierwszej operacji celnej, wymagającej posługiwania się tym numerem, jeśli wcześniej nie mieli nadanego numeru EORI w innym kraju członkowskim.

Aby uzyskać numer EORI należy przejść procedurę rejestracyjną na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC).
W pierwszej kolejności należy utworzyć profil e-klienta dla firmy, a następnie wypełnić wniosek o przyznanie numeru EORI.

Źródło: www.zmpd.pl


Dotychczas informowaliśmy:

Zachęcamy Państwa do niezwlekania z procesem rejestracji, ponieważ natłok zgłoszeń tuż przed spodziewanym Brexitem może spowodować opóźnienia w otrzymaniu numeru EORI.

W chwili obecnej oczekiwanie na przyznanie numeru EORI trwa kilkanaście dni i należy spodziewać się, że im bliżej terminu Brexitu czas ten będzie się wydłużał.

Źródło: www.zmpd.pl