OGRANICZENIA RUCHU DROGOWEGO W EUROPIE W 2019 ROKU

OGRANICZENIA RUCHU DROGOWEGO W EUROPIE W 2019 ROKU

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że biuletyn "Ograniczenia ruchu drogowego w Europie w 2019 roku" jest już dostępny w sprzedaży (16,50zł netto / szt.).

Aktualnie przyjmujemy zamówienia na biuletyny.

Zamówienia (z podaniem ilości i danych firmy) proszę przesyłać drogą mailową na adres: biuro@pspdgdynia.pl  (realizacja na podstawie kolejności otrzymania zamówień - do wyczerpania nakładu).

PSPD.