Brexit: spotkanie z przedstawicielką KE - brak rozwiązań dla transportu

Brexit: spotkanie z przedstawicielką KE - brak rozwiązań dla transportu

W Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce 31 stycznia odbyło się spotkanie z Céline Gauer, wicedyrektor Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej i towarzyszącej jej delegacji ekspertów z przedstawicielami polskich pracodawców. Tematem wizyty były przygotowania do Brexitu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pracodawców.

Celine Gauer przedstawiła aktualne informacje na temat zbliżającego się wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Według wicedyrektor Gauer, UE zrobiła wszystko, aby zapewnić gospodarce unijnej jak najbardziej łagodne rozstanie z Wielką Brytanią. Jej zdaniem, w tej chwili wszystko zależy od strony brytyjskiej, ale szanse na umowne rozstanie są coraz mniejsze. Kraje pozostające w UE powinny raczej przygotować się na trudne warunki po bezumownym opuszczeniu Unii przez Wielka Brytanię.
Gauer podkreśliła, że niektóre dziedziny gospodarki są w sposób szczególny narażone na konsekwencje bezumownego Brexitu. Zaliczyła do nich transport drogowy. Poinformowała, że UE przygotowuje przepisy, które uregulowałyby problemy transportu drogowego w okresie przejściowym do końca 2019 r. Przedstawiła także kwestie związane z przywróceniem granic celnych, a więc konieczność rozbudowy infrastruktury po stronie unijnej (Francja, Holandia, Belgia) oraz możliwość użycia procedury i karnetów WPT po stronie brytyjskiej. Podkreśliła przy tym znaczenie zezwoleń EKMT, które mogłyby odegrać ważną rolę w przewozach pomiędzy Wielką Brytanią a kontynentem w przypadku braku porozumienia.

Te kwestie wywołały dyskusję, zdominowaną przez przewidywane problemy transportu drogowego. Przewoźnicy spodziewają się poważnych kłopotów, tym bardziej, że nie widać efektywnych przygotowań do nowych wymagań. Prezes ZMPD Jan Buczek zapytał, czy UE przewiduje dla przewoźników drogowych, którzy mogą znaleźć się w trudnej sytuacji lub wręcz tracić ten rynek, jakąś pomoc. Gauer odpowiedziała, że takich bezpośrednich możliwości Unia nie przewiduje. Dodała jednak, że w UE funkcjonuje szereg funduszy, z których mogliby ewentualnie skorzystać przedsiębiorcy. Wskazywała przy tym na potrzebę nacisku na własne władze krajowe, dla uzyskania jakiegoś wsparcia.
Dyskusję wywołała również propozycja wykorzystania zezwoleń EKMT. Przedstawiciele przedsiębiorców wskazywali na niewystarczającą liczbę tych zezwoleń dla zrealizowania potrzeb przewozowych w relacjach do i z Wielkiej Brytanii. Tym bardziej, że wykorzystywane są one również w innych relacjach przewozowych, bowiem z procedury EKMT korzysta ponad 40 krajów.

W tym kontekście pojawiła się również kwestia umów dwustronnych w zakresie transportu drogowego, zawieranych przez poszczególne kraje unijne z Wielką Brytanią. Celine Gauer oznajmiła, że jest to niedopuszczalne, a obowiązujące wcześniej umowy bilateralne wygasły po przystąpieniu poszczególnych krajów do UE. Pracodawcy musieli więc przypomnieć, że po Brexicie Wielka Brytania będzie dla krajów unijnych tzw. krajem trzecim. Państwa UE w takiej sytuacji powinny mieć możliwość uregulowania zasad współpracy transportowej w umowach bilateralnych w zakresie podstawowych zagadnień, takich jak np. rodzaje wykorzystywanych zezwoleń oraz wielkość kontyngentów zezwoleń.

Źródło: www.zmpd.pl