Wolne 12 listopada 2018r. zmienia współczynnik urlopowy

Wolne 12 listopada 2018r. zmienia współczynnik urlopowy

Dodatkowe wolne 12 listopada wpływa na współczynnik urlopowy w 2018 r., obniża obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy i podnosi dodatek za pracę w porze nocnej.

Zgodnie ustawą z 7.11.2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2117), dzień 12 listopada 2018 r., jest wolny od pracy. W konsekwencji tego, dla potrzeb planowania i rozliczania czasu pracy oraz ustalania współczynnika urlopowego 12 listopada 2018 r. traktowany być powinien jako dzień świąteczny.

Dodatkowe święto wpłynie zatem na współczynnik urlopowy w 2018 r., czyli przelicznik służący do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zależy on bowiem od liczby dni świątecznych w roku. W momencie wprowadzenia nowego święta współczynnik wyniesie 20,83 (a nie jak dotąd – 20,92).
Stosować go jednak będziemy jedynie w przypadku konieczności wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, do którego pracownicy nabędą prawo po dniu wejścia w życie przepisów ustanawiających nowe święto, a więc po dniu 8 listopada 2018 r.

Święto 12 listopada 2018 r., podobnie jak pozostałe święta przypadające w innym dniu niż niedziela (zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy), obniży obowiązujący pracowników w okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy o 8 godzin. W listopadzie wymiar czasu pracy pracowników wynosić więc będzie 160 godz., zamiast 168 godz., a liczba dni pracy ulegnie zmniejszeniu do 20.

Obniżenie obowiązującego pracowników w listopadzie wymiaru czasu pracy będzie miało wpływ na wszystkie te świadczenia pracownicze, przy ustalaniu których bierze się pod uwagę obowiązujący pracowników w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy. Takim świadczeniem – składnikiem wynagrodzenia jest dodatek za pracę w porze nocnej (art. 1518 § 1 k.p.), który po ustanowieniu 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy wynosi 2,63 zł (zamiast 2,50 zł).

Źródło: www.prawo.pl


12.11.2018r.  nie będzie ograniczeń w ruchu drogowym. Kierowcy będą mogli pracować, ale pracownicy magazynów i biur już niekoniecznie.

100 rocznica odzyskania niepodległości przypada w tym roku w  niedzielę. Rząd postanowił zatem  podarować obywatelom dodatkowy dzień wolny, czyli 12 listopada. Stosowna ustawa o Święcie Narodowym została przegłosowana w błyskawicznym tempie dopiero 7 listopada i opublikowana w Dzienniku Ustaw ( TUTAJ ).

Jakie skutki dla branży transportowej może mieć tak pospiesznie procedowana legislacja i czy przewoźnicy oraz zawodowi kierowcy mają się czego obawiać?

Dodatkowy dzień wolny a Kodeks Pracy

Ustawa wprowadza sporo zamieszania, chociaż lista zawodów, które tego dnia będą miały wolne, jest stosunkowo krótka.  Uspokajając tych, którzy zaplanowali już przewozy w tym dniu - 12 listopada pomimo jednorazowego święta nie będzie obowiązywał zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Również zgodnie z regulacjami Kodeksu Pracy, praca w święto jest dozwolona dla pracowników zatrudnionych w transporcie i komunikacji, zatem przedsiębiorcy transportowi nie będą zmuszeni do zmiany planów związanych z terminami dostarczenia wcześniej ustalonych ładunków.

Czy to oznacza, że nowe prawo nie będzie miało żadnego wpływu na pracę i wynagrodzenie kierowców? Niezupełnie.

- Pracodawca musi pamiętać, aby w przypadku pracy kierowcy w nowo ustalone święto, zapewnić w zamian inny dzień wolny od pracy w ciągu bieżącego okresu rozliczeniowego. Czyli w praktyce w listopadzie przedsiębiorca będzie zobowiązany do ustalenia planowanej pracy skróconej o jeden dzień roboczy. W sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, kierowcy przysługuje 100% dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy - mówi Łukasz Włoch ekspert z Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Normy dotyczące maksymalnego czasu pracy, prowadzenia pojazdu oraz odbierania minimalnych odpoczynków i przerw pozostają identyczne, jak w inne dni pracy kierowcy.

Kto straci, a kto zyska?

- Na dodatkowym dniu wolnym zyskają pracownicy wynagradzani stawką miesięczną, gdyż otrzymają to samo wynagrodzenie za krótszy miesiąc pracy – stracą ci, którzy wynagradzani są godzinowo. Warto również przypomnieć, że zgodnie z Kodeksem Pracy, o ile pracodawca nie ustalił inaczej, za pracę w święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6:00 w tym dniu, a 6:00 dnia następnego – dodaje Łukasz Włoch z OCRK.

Oczywiście, nowe prawo spowoduje większe komplikacje w transporcie osób, gdzie podróżni mogą czuć się zagubieni we wcześniej ustalonych rozkładach jazdy, które w dni robocze różnią się od tych w dni świąteczne. Dobrze, aby przed taką podróżą pasażer odpowiednio wcześnie ustalił według jakiego rozkładu będą odbywać się w tym dniu zaplanowane przewozy.

Kierowca może mieć wolne. A pozostali?

Dodatkowym problemem jest tutaj również fakt, że chociaż kierowcy są wyłączeni z zakazu pracy, to jednak duża część pracowników innych powiązanych branż już nie. Może więc okazać się, że mimo iż nie będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 t i ciężarówki dojadą w terminie do magazynów, to nie będzie nikogo, by je rozładować. Naraża to przewoźników na straty związane z niedotrzymaniem kontraktu.

Sposób procedowania ustawy pozostawia wiele do życzenia. Wprowadza chaos i zamieszanie, nie dając w ogóle przestrzeni przedsiębiorcom, by mogli się odpowiednio wcześnie dostosować i naraża ich na straty.  Można było uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości w bardziej zorganizowany sposób, bez stawiania kogokolwiek pod ścianą i tworzenia ad hoc złych ustaw. Nowe, błyskawicznie uchwalone święto niesie za sobą poważne finansowe konsekwencje, gdyż oznacza zmniejszanie PKB o ok. 0,3 proc. W 2017 r. to prawie 6 miliardów złotych.

Źródło: Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców, www.zmpd.pl


Dotychczas informowaliśmy: Czy 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy? Sprawa pozostaje nieroztrzygnięta wskutek odesłania projektu ustawy z powrotem do Sejmu po poprawkach naniesionych przez Senat. Z drugiej strony Prezydent RP zapewnił w mediach, że ustawę podpisze.

Dla przewoźników inna, oficjalna informacja MI ma ogromne znaczenie: "Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi prac legislacyjnych w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów 12 listopada 2018 r." - więcej TUTAJ .


Poprzedni komunikat: Senatorowie obradują ws. wolnego 12 listopada - sprawa pozostaje nieroztrzygnięta.

Pomysł spotkał się z ostrą krytyką biura legislacyjnego - lista zarzutów jest długa. Ustawa wprowadzająca dodatkowy dzień wolny od pracy jest tak zła, że nawet nie warto jej poprawiać.

Ekspert z biura legislacyjnego pytany czy proponuje jakieś poprawki do ustawy, odpowiedział, że byłyby one "bezprzedmiotowe", bo Sejm nie zdąży ich przyjąć, a prezydent podpisać przed 12 listopada.

Źródło: www.wp.pl


We wtorek wieczorem odbyło się głosowanie Sejmu RP ws. ustanowienia tegorocznego dnia 12 listopada wolnym od pracy. "Dodatkowy wolny dzień pozwoli Rodakom na godne uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wydłuży czas uroczystości do trzech dni, tj od 10 do 12 listopada 2018 roku" - zakłada projekt ustawy.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy będą mogli się cieszyć z dodatkowego dnia wypoczynku.

- W dniu 12 listopada nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele oraz święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. – Możemy przeczytać w projekcie. Oznacza to, że 12 listopada sklepy mogą być otwarte! Oznacza to też, że pracować będą kierowcy oraz osoby zatrudnione w firmach logistycznych i zakładach m.in. produkujących żywność, gdyż trzeba ją dostarczyć do sklepów. Pracować będą również szpitale, ambulatoria oraz apteki.

Projekt ustawy musi teraz trafić do Senatu, a następnie zostanie przedstawiony do podpisu Prezydentowi RP.

Jeżeli ustawa wejdzie w życie oznaczać to będzie, że praca kierowcy w dniu 12 listopada 2018 r. traktowana będzie jak praca w dzień świąteczny. Wymiar czasu pracy w listopadzie należałoby zatem zmniejszyć, a pracę w tym dniu zrekompensować na zasadach ogólnych, tj. jak w przypadku pracy w dzień świąteczny.

Źródło: www.wp.pl ; www.gazetawroclawska.pl ; www.koben.pl