Przegląd techniczny, to święta rzecz nawet w samochodach osobowych, a cóż dopiero w samochodach przeznaczonych do przewozu osób i towarów. Niestety, w transporcie międzynarodowym obecnie obowiązujące przepisy wprowadzają liczne biurokratyczne bariery w realizowaniu działalności gospodarczej w tym zakresie. Jedną z nich jest obowiązek przeprowadzania przeglądu technicznego w kraju zarejestrowania pojazdu.

Wygląda na to, że dawne kłopoty polskich przewoźników międzynarodowych były drobiażdżkiem wobec tego, co nastąpiło teraz. Niemcy, Francuzi, Belgowie, Rosjanie, Białorusini jakby sprzysięgli się, by zniszczyć polski transport samochodowy, który strasznie – ich zdaniem – rozpycha się w Europie.

Europosłowie upominają się o firmy transportowe, które tracą na zamknięciu rosyjskiego rynku na produkty żywnościowe z UE. Komisja Europejska przyznaje, że problem jest poważny, ale zastrzega, że nie ma zamiaru uruchamiać wsparcia na poziomie unijnym. Sprawa była omawiana w poniedziałek wieczorem (09.03.) na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Eurodeputowani skierowali pytanie ustne do KE, wskazując na straty, które ponoszą unijne firmy transportowe od wprowadzenia w zeszłym roku embarga przez Rosję (źródło: www.zmpd.pl).

Ponownie przedstawiamy Państwu korzystne dla pracodawcy uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczące pozwu kierowcy domagającego się od firmy transportowej wypłacenia ryczałtów za noclegi.
Treść orzeczenia TUTAJ .

Masz sprawę do inspektorów ITD lub Policji? Chcesz się z nimi skontaktować? Zapraszamy do siedziby PSPD na indywidualne konsultacje.

W związku z przygotowaniami do akcji protestacyjnej, dotyczącej braku skutecznych działań rządu w zakresie:
- narzucenia przez stronę niemiecką płacy minimalnej,
- ryczałtów za noclegi kierowców,
- spraw związanych z wykonywaniem transportu do Rosji,
- systemowego kształcenia kierowców zawodowych
prosimy członków PSPD o deklaracje w tym zakresie.

Stawka 8,5 euro za godzinę dla kierowców przejeżdżających przez Niemcy, która miała zrujnować branżę transportową, to drobiazg wobec nowych problemów. Związanych z nocowaniem.
Urzędnik na delegacji w Niemczech może wydać na nocleg w hotelu 150 euro. Jeśli zatrzyma się u znajomych i nie jest w stanie przedstawić rachunku, należy mu się 25 proc. tej sumy. Na takie same pieniądze liczą teraz kierowcy prywatnych ciężarówek.

Nowe przepisy w Wielkiej Brytanii mogą doprowadzić do braku kierowców ciężarówek, przez co odbiorcy nie dostaną na czas towarów kupowanych na święta.

Zgodnie z planowanymi zmianami w KRS, wprowadzony zostanie nowy wymóg ograniczania ujawnianej w KRS liczby przedmiotów działalności wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do dziesięciu pozycji, ponadto konieczne stanie się wskazanie w KRS, który z wpisanych dla danego podmiotu przedmiot działalności jest przedmiotem przeważającym.

W wyniku czerwcowego orzeczenia Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów kierowcy domagają się od przewoźników zwrotu ryczałtu za noclegi. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało dwie propozycje nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców („ryczałtowa” i „rozłąkowa”) oraz projekt rozporządzenia do projektu „ryczałtowego” pozostawiając jednak sprawę określenia minimalnej kwoty ryczałtu  uzgodnieniom pomiędzy związkami zawodowymi kierowców i stowarzyszeniami przewoźników.

Strony