----------------------------------------------------- AKTUALNE INFORMACJE -------------------------------------------------

Aby obejrzeć ten element musisz mieć lub uaktywnić wtyczkę flashplayer

Transport drogowy – obowiązki przewoźnika drogowego w zakresie przekazywania informacji w związku z prowadzoną działalnością

W Dz.U. z 15 września br., poz. 1217 opublikowane zostało Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego. Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji ma prawo zażądać od przewoźnika m.in. przedstawienia danych i informacji dotyczących :

CO ROBIĆ GDY KIEROWCA ODMAWIA ODDANIA WYKRESÓWEK ?

Zdarza się, że kierowcy odchodzą z pracy skłóceni z pracodawcą i celowo nie rozliczają się z dokumentów licząc na to, że firma zapłaci karę za ich brak. Z takiej sytuacji można wybronić się.

AUSTRIA - PROBLEM ODBIORU REGULARNEGO ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO (45 H) W KABINIE POJAZDU

Interpretacja austriackiego Federalnego Ministerstwa Komunikacji, Innowacji i Technologii (FMKIT) dot. odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu :

Zgodnie z art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 „dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie można wykorzystywać w pojeździe” „o ile kierowca dokona takiego wyboru” i „o ile pojazd nie posiada odpowiednich miejsc do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju”

MINISTERSTWO PROPONUJE ZMIANY W USTAWIE O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

9 września br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano dwie propozycje zmiany ustawy o czasie pracy kierowców, przygotowane w związku z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego  z dnia 12 czerwca 2014 r., dotyczącą ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu samochodowego

BELGIA - ZASADY KONTROLI / OD 1800 DO 60000 EURO KARY ZA SPANIE W KABINIE !! / FRANCJA – 30000 EURO KARY ZA SPANIE W KABINIE !!

Informacja z 10 września br. o sposobie kontroli przepisów na terytorium Belgii:

Sekretariat IRU poprosił przedstawicieli belgijskich służb kontrolnych o odpowiedź na najczęściej zadawane pytania w sprawie kontroli odbioru odpoczynku regularnego tygodniowego w kabinie pojazdu. Odpowiedzi, jakich udzieliło Ministerstwo Transportu Królestwa Belgii, dostępne są tutaj .

ALKOMATY WAŻNE NA TERENIE FRANCJI PONOWNIE W SPRZEDAŻY W PSPD

Uwaga przewoźnicy !

Zgodnie z francuskim rozporządzeniem z 28.02.2012r. (opublikowanym w dzienniku urzędowym 1 marca br.) obowiązkowe jest posiadanie przenośnych alkomatów (zgodnych z normą NF X 20 702 dla alkomatów chemicznych oraz z normą NF X 20 704 dla alkomatów elektronicznych) w każdym pojeździe jadącym przez Francję

Przepis wszedł w życie z dniem 01.07.2012r.  

Za brak urządzenia w pojeździe będzie grozić kara 17 euro. Przepis jest egzekwowany od 1 listopada 2012r.

CZY FRANCJA WYCOFA SIĘ Z ZAKAZU SPANIA W KABINIE ? - AKTUALIZACJA

3 września odbyło się coroczne posiedzenie Komisji Socjalnej IRU (CAS), poświęcone bieżącym problemom społecznym w transporcie drogowym. Jednym z omawianych tematów były kwestie wprowadzenia przez Belgię i Francję nowych przepisów i sankcji w zakresie zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.

PIERWSZA REAKCJA RZĄDU NA POSTULATY PRZEWOŹNIKÓW WS. ROSYJSKIEGO EMBARGA / ROSYJSKIE EMBARGO - MILIONOWE STRATY I FALA BANKRUCTW

Jest pierwsza reakcja rządu na postulaty przewoźników poszkodowanych wskutek wprowadzenia rosyjskiego embarga na dostawę produktów spożywczych. Wicepremier Elżbieta Bieńkowska w dniu 26 sierpnia 2014 r. wystosowała pismo do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej - Komisarza ds. Transportu Siima Kallasa, w sprawie skutków rosyjskiego embarga na sytuację polskich przewoźników drogowych.

2 odmienne punkty widzenia - Uchwała SN w sprawie ryczałtów za noclegi dla kierowców

PIERWSZY PUNKT WIDZENIA (NIEKORZYSTNY DLA PRZEWOŹNIKA) - kierowcy przysługuja należności.

Korzystne interpretacje dotyczące odliczania VAT od miejsc parkingowych oraz od rat leasingowych samochodów.

Warszawska Izba Skarbowa w interpretacji z 25 lipca br. (IPPP1/443-442/14-4/ISZ)  potwierdziła, że firma wynajmująca pomieszczenia wraz miejscami parkingowymi/ garażowymi może odliczać podatek VAT z faktur za wynajem tych miejsc w pełnej wysokości ( 100% ). Miejsca parkingowe są bowiem wykorzystywane do postoju pojazdów zarówno klientów jak i pracowników spółki a w umowie  nie przypisano ich do konkretnych samochodów. Są to koszty ogólne związane z prowadzoną przez podatnika działalnością.

UZASADNIENIE UCHWAŁY SN W SPRAWIE RYCZAŁTÓW ZA NOCLEGI W CIĘŻARÓWKACH

Od czerwca br., a dokładnie od 12 dnia tego miesiąca, całe środowisko przewoźników drogowych w Polsce, zarówno polskich firm transportowych, jak i zagranicznych zarejestrowanych w naszym kraju, sparaliżowała treść uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Jej skutkiem może być konieczność wypłaty kierowcom ryczałtów za nocleg spędzony w kabinie pojazdu ciężarowego. Takie konsekwencje mogą się pojawić, ale nie oznacza to, że pojawią się automatycznie.

AKTUALIZACJA- PRZEWOZY DO ROSJI - ZAKAZ WWOZU (i TRANZYTU) OWOCÓW I WARZYW / KARNETY TIR DO 30.11.2014 ROKU / OGRANICZENIA RUCHU

Rosyjski zakaz importu żywności (wchodzi w życie 7 sierpnia i ma obowiązywać przez rok) obejmie Unię Europejską, USA, Australię, Kanadę i Norwegię - ogłosił premier Dmitrij Miedwiediew. Rosja przestanie sprowadzać owoce, warzywa, mięso, ryby, mleko i nabiał. Więcej tutaj.

Jednocześnie według innych źródeł - po modyfikacjach rosyjskiego rządu z listy "towarów zakazanych" zostały usunięte sadzonki ziemniaków i cebuli, nasiona kukurydzy. suplementy diety pochodzenia roślinnego (takie jak witaminy czy białka w proszku) oraz narybek łososi i pstrągów. Więcej tutaj.

Ponadto według przyjętej przez Rosję metodologii - za wwóz towarów do Rosji uznawany jest także ich tranzyt przez terytorium Federacji Rosyjskiej. W związku z tym artykuły objęte embargiem rosyjskim nie mogą być wwożone na teren Federacji Rosyjskiej, jak również nie mogą być przewożone tranzytem przez Rosję.

VIATOLL - ZMIANY PRZYJĘTE !!!

W dniu 28 lipca 2014 roku przekazano Prezydentowi RP do podpisu długo oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych, dotycząca w szczególności warunków i zasad nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów związanych z opłatami za przejazd po drogach objętych opłatą elektroniczną - w skrócie: Viatoll.

ZAŚWIADCZENIE O DNIACH WOLNYCH KIEROWCY

W związku z licznymi pytaniami przewoźników dotyczącymi dokumentowania okresu nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Subskrybuj zawartość