----------------------------------------------------- AKTUALNE INFORMACJE -------------------------------------------------

Aby obejrzeć ten element musisz mieć lub uaktywnić wtyczkę flashplayer

Przepisy o czasie pracy kierowców będą zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

Firmy transportowe w ciągu trzech tygodni chcą złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego na niejasne przepisy w ustawie o czasie pracy kierowców jako naruszające m.in. zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Taką informację przekazał Maciej Wroński Prezes Organizacji Transport i Logistyka Polska.

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Niemcy - od 2016r. autostrady płatne również dla samochodów osobowych:

Od 2016 r. kierowcy samochodów osobowych z rejestracją zagraniczną będą zobowiązani uiszczać opłaty z tytułu przejazdu po niemieckich autostradach, które do tej pory są bezpłatne. Wskutek protestów zrezygnowano natomiast z zapowiadanego poboru opłat za użytkowanie innych rodzajów dróg. Dla cudzoziemców przewiduje się winiety roczne (maks 130 EUR), dwumiesięczne lub 10-dniowe (10 EUR), które będzie można zakupić on-line lub na stacjach paliwowych. Wysokość opłat ma być uzależniona od m.in. pojemności silnika oraz rodzaju paliwa. Obywatele Niemiec będą również płacić za przejazd po autostradach jednak wnoszone opłaty będą mogły być odliczane od rocznego podatku za samochód (źródło: www.pisil.pl).

Krajowy Rejestr Sądowy - uwaga na zapowiadane zmiany !

Zgodnie z planowanymi zmianami w KRS, wprowadzony zostanie nowy wymóg ograniczania ujawnianej w KRS liczby przedmiotów działalności wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do dziesięciu pozycji, ponadto konieczne stanie się wskazanie w KRS, który z wpisanych dla danego podmiotu przedmiot działalności jest przedmiotem przeważającym.

WSPÓŁPRACA KRD Z NIEMIECKIM REJESTREM DŁUŻNIKÓW

Krajowy Rejestr Długów – KRD BIG S.A. nawiązał współpracę z największym biurem informacji gospodarczej w Niemczech.

Uwaga na zmiany w podatkach od 2015 roku!

Obowiązek odprowadzania składek ZUS od wynagrodzeń Rad Nadzorczych  
 

Przepisami nie można regulować ceny minimalnej za usługi transportowe - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE

Włoskie stowarzyszenia przewoźników oraz stowarzyszenia klientów transportu drogowego wspólnie ustaliły, że konieczne jest przyjęcie stawek minimalnych w transporcie. Ich wysokość miało określać Osservatorio sulle attività di autotrasport (organ tworzony przez przedstawicieli rządu, przewoźników i klientów transportu drogowego).

FRANCJA - WINIETA ZAMIAST OPŁATY ECOTAXE ?

Rząd Francji wycofuje się z "ecotaxe" - podatku drogowego dla pojazdów ciężarowych.

Zgodnie z oficjalną deklaracją Minister ds. ekologii, pani Segolene Royal, rząd francuski wycofał się z wprowadzenia podatku "ecotaxe" od samochodów ciężarowych, poruszających się po drogach krajowych we Francji (poza płatnymi autostradami).

Posiedzenie IRU: o karnetach TIR, o zezwoleniach EKMT, o noclegach w kabinie

W czwartek, 6 listopada, odbyło się posiedzenie Rady Przewozów Towarowych – CTM, podczas którego dyskutowano m.in. o funkcjonowaniu systemu TIR w Rosji, problemach związanych z rosyjskim embargiem i o sprawie zezwoleń EKMT.

NIEMCY , AUSTRIA - PROBLEM ODBIORU REGULARNEGO ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO (45 H) W KABINIE POJAZDU

Od tego roku na terenie Francji i Belgii obowiązuje zakaz spania w kabinie. Polityka ta nie jest stosowana na terenie Niemiec. Może to się wkrótce zmienić...

KABOTAŻ W NIEMCZECH MOŻE ZDROŻEĆ OD 2015 ROKU

Od 01 stycznia 2015r. wchodzi w Niemczech ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. Przepisy te dotyczą również polskich firm logistycznych, które wykonują w Niemczech przewozy kabotażowe (par. 20 wymienionej ustawy).

PRZEWOZY DO ROSJI - KOLEJNE ZAKAZY W RAMACH EMBARGA / KARNETY TIR PO 30.11.2014 ROKU ?

Zgodnie z deklaracjami pochodzącymi z różnych źródeł (IRU, rosyjskie Ministerstwo Transportu, rosyjska Służba Celna) - po 30 listopada 2014 roku system TIR w Rosji będzie funkcjonował na dotychczasowych ograniczonych zasadach. Więcej tutaj.

Od 21.10.2014 r. Rosja wprowadza zakaz wwozu wyrobów z wołowiny, trimmingu oraz innych wyrobów, które nie weszły do wykazu z sierpnia zabronionych do wwozu artykułów - poinformował Interfax Szef rossielchoznadzoru Sergiej Dankwert. Powód - znalezienie w wyrobach antybiotyków i innych zakazanch środków.

VIATOLL - ZMIANY WEJDĄ W ŻYCIE W 2015 ROKU

W dniu 18 września 2014 roku Prezydent RP podpisał (a 1 października ogłoszono w dzienniku ustaw - tutaj ) długo oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych, dotycząca w szczególności warunków i zasad nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów związanych z opłatami za przejazd po drogach objętych opłatą elektroniczną - w skrócie: Viatoll. Nowelizacja wejdzie w życie dopiero po 3 miesiącach od jej ogłoszenia (czyli w styczniu 2015 roku).

BELGIA - ZASADY KONTROLI / OD 1800 DO 60000 EURO KARY ZA SPANIE W KABINIE !! / FRANCJA – 30000 EURO KARY ZA SPANIE W KABINIE !!

Informacja z 3 października br. o sposobie kontroli przepisów na terytorium Belgii:

Kierowcy zostaną ukarani, tylko gdy zostaną przyłapani w trakcie odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie auta. Jednak kontrolujący będą musieli sprawdzić, czy nie jest to odpoczynek skrócony.

IRU (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego) wystosowała wniosek do belgijskiego ministerstwa transportu z pytaniami, jak przebiega kontrola odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie ciężarówki.

ZAŚWIADCZENIE O DNIACH WOLNYCH KIEROWCY

W związku z licznymi pytaniami przewoźników dotyczącymi dokumentowania okresu nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Subskrybuj zawartość