Sąd holenderski w sprawie noclegu w kabinie pojazdu / Trybunał Sprawiedliwości bada legalność regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe

Sąd holenderski zdecydował, że wykorzystanie przez kierowcę przerwy weekendowej w kabinie pojazdu jest niezgodne z prawem unijnym. Taki sam pogląd wyraził parę tygodni wstecz  Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  – z reguły stanowisko Rzecznika jest podzielane przez Trybunał.

Strony