WYJAZD Z TERYTORIUM ROSJI TYLKO DO 15 LUTEGO 2016 ROKU !!! / PRZEKRACZANIE GRANICY BIAŁORUSKO-ROSYJSKIEJ

Na podstawie pisma otrzymanego za pośrednictwem Departamentu Transportu Drogowego, Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego GITD informuje, że Federacja Rosyjska wyraziła zgodę na propozycję strony polskiej aby pojazdy, które wjechały na terytorium Rosji lub Polski do 31 stycznia 2016 roku na podstawie zezwoleń ważnych do 31 stycznia 2016 r. mogły na podstawie tych zezwoleń powrócić do kraju rejestracji pojazdu nie później niż do 15 lutego 2016 r. włącznie. Więcej TUTAJ .

PIP MOŻE SKONTROLOWAĆ FIRMĘ BEZ UPRZEDZENIA

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może przeprowadzić kontrolę bez wcześniejszego zawiadomienia. Kontrola przeprowadzana jest po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora pracy. Takie stanowisko prezentuje Główny Inspektor Pracy. Do tej pory zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wizyta inspektora musiała być zapowiedziana przynajmniej 7 dni wcześniej.

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Grecja - blokady dróg i przejść granicznych:

Od 4 lutego trwają blokady granic, dróg i autostrad, portów oraz lotnisk (w sumie 62 blokady) na terenie całej Grecji. Informacje aktualizowane - TUTAJ (źródło: www.zmpd.pl ).

Belgia wypowiada wojnę zagranicznym przewoźnikom:

Polscy przewoźnicy winni utracie pracy ponad 5 tysięcy belgijskich kierowców i pracowników firm przewozowych? Według belgijskich władz tak. A wszystko to poprzez zaniżanie stawek. Więcej TUTAJ .

Dofinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - AKTUALIZACJA

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych informuje firmy zainteresowane bezpłatnym przeszkoleniem pracowników (dot. również pracodawców) w zakresie kursów prawa jazdy kat.C/CE, kwalifikacji  wstępnej przyspieszonej, szkolenia okresowego, kursu ADR oraz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO.

Dofinansowanie odbywa się za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy powiatów kartuskiego, puckiego, wejherowskiego.

PRZEWOZY DO ROSJI - PROBLEMY Z WJAZDEM UKRAIŃSKICH KIEROWCÓW / NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KARNETÓW TIR / PROBLEMY Z EMBARGIEM

Zgodnie z najnowszymi informacjami rosyjska Służba Ochrony Pogranicza nie wpuszcza do Rosji ukraińskich kierowców pracujących w polskich firmach transportowych. Problem pojawił się na przejściach granicznych między Białorusią a Rosją. Według nieoficjalnych informacji przekazanych przedstawicielowi ZMPD w Rosji służby kontrolne informują, ze ukraińscy kierowcy mogą wjeżdżać do Federacji Rosyjskiej tylko przez zewnętrzne rosyjskie przejścia graniczne na granicy z Ukrainą, Łotwą i Estonią (źródło: www.zmpd.pl ).

- - - - -

Strony