Świadectwo uznania pojazdów – lista kodów dotycząca usterek / Zmiany w karnetach TIR

Komitet Administracyjny TIR opracował i wdrożył dokument dotyczący systemu kodów w celu odnotowywania na świadectwie uznania TIR informacji o stwierdzonych brakach i usterkach pojazdu służącego do przewozu towarów pod osłoną karnetu TIR. Wprowadzenie tego systemu ma na celu ułatwienie przekazywania informacji o stwierdzonych usterkach, zarówno organom celnym innych krajów, jak i przewoźnikom. Szczegółowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl

 

Rejestr towarów UE / Infolinia Podatkowa i Celna / Zmiany w sposobie wpłat należności celnych

Od stycznia 2016 r. Unia Europejska będzie prowadzić centralną bazę danych dotyczących przywozu i wywozu towarów na jej terytorium. Dane dostarczane będą przez przewoźników dalekomorskich oraz firmy importujące towary. Gromadzone będą dane o pochodzeniu towarów oraz o przebytej przez nie drodze. Prowadzenie rejestru ma zapobiegać łamaniu przepisów celnych, zaniżaniu stawek lub unikaniu zapłaty ceł (źródło: www.pisil.pl)

 

Ryczałt za nocleg - sprawy w sądach / Czy można wstrzymać sprawę sądową o ryczałty?

Przed Sądem Najwyższym upadła skarga kasacyjna od wyroku, który oddalał powództwo o wypłatę kierowcom zaległych ryczałtów za noclegi w ciężarówkach. To jednak jeszcze za mało, by przewoźnicy mogli świętować.

Światełkiem w tunelu dla pozywanych transportowców jest orzeczenie Sądu Najwyższego (sygn. Akt II PK 248/14), w którym oddalił on skargę kasacyjną od korzystnego dla firmy transportowej wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Źródło: www.zmpd.pl

 

CHCESZ PRZESZKOLIĆ I ZATRUDNIĆ KIEROWCÓW ? ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ STOWARZYSZENIA

Chcesz przeszkolić i zatrudnić kierowców ? Zapoznaj się z ofertą stowarzyszenia !

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych oferuje swoim członkom atrakcyjne finansowo szkolenie pracowników lub przyszłych pracowników w zawodzie kierowcy pojazdów ciężarowych (kwalifikacja wstępna przyspieszona, kat. C, kat. C+E).

Szczegóły oferty znajdują się w mailach wysłanych do członków PSPD.

Strony