----------------------------------------------------- AKTUALNE INFORMACJE -------------------------------------------------

Aby obejrzeć ten element musisz mieć lub uaktywnić wtyczkę flashplayer

Szkolenie "MiLoG i ryczałt za noclegi" - 09 kwietnia 2015r.

Szkolenia MiLoG i ryczałt za noclegi

Mając na uwadze skutki, jakie wywołują zmiany prawa w Niemczech (MiLoG) oraz w Polsce (ryczałty za noclegi),  ZMPD wraz z PSPD organizuje szkolenie dla firm członkowskich. Jako partner szkoleniowy zostało wybrane Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców - OCRK. W czasie szkoleń omówione zostaną zagadnienia związane z MiLoG, czyli ustawą o płacy minimalnej w Niemczech, a także z uchwałą Sądu Najwyższego w sprawie ryczałtów za noclegi.

Termin - 9 kwietnia 2015r. w godzinach 11.00 - 14.30

Miejsce - Hotel Mercure Gdynia Centrum (sala Omega), ul. Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia

Do udziału zapraszamy przewoźników prowadzących działalność transportową lub osoby zarządzające transportem w firmie.

Szkolenie bezpłatne / wstęp wolny dla firm zrzeszonych w ZMPD i PSPD.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia (formularz do pobrania TUTAJ ) drogą mailową na adres: szkolenia@pspdgdynia.pl lub faxem 58 663 23 22 podając nazwiska osób chcących uczestniczyć w szkoleniu oraz nazwę firmy zgłaszającej ( nie więcej niż 2 osoby z firmy).

Liczba miejsc ograniczona !!!

KTO PÓJDZIE W ŚLAD ZA NIEMCAMI ? - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY

Komunikat z 26 marca:

Europosłowie z Polski, ale także z Rumunii, Czech czy Litwy podczas debaty w Parlamencie Europejskim sprzeciwili się regulacjom, jakie chcą egzekwować władze w Berlinie. (...) Za niemieckimi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej opowiedzieli się nie tylko europosłowie z Niemiec, ale także ze Szwecji, czy Wielkiej Brytanii. Ich zdaniem są one właściwym rozwiązaniem w walce z dumpingiem socjalnym. O tym czy niemieckie regulacje mogą być stosowane wkrótce ma zdecydować Komisja Europejska (źródło: www.zmpd.pl).

PROTEST PRZEWOŹNIKÓW W BRUKSELI

25 marca przedstawiciele 5 narodowych organizacji przewoźników drogowych z Polski (ZMPD), Rumunii, Czech, Węgier i Litwy wzięli udział w pikiecie pod Parlamentem Europejskim. Pikieta odbywała się godzinach 14 – 16 na Placu Luksemburskim przed  Parlamentem Europejskim, gdzie także 25 marca po godz. 19 rozpoczęła się debata dotycząca płacy minimalnej w transporcie.

Z protestującymi przed budynkiem PE rozmawiali europosłowie Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Tomasz Poręba, Elżbieta Łukacijewska, Janusz Korwin Mikke.

STRAJKI KIEROWCÓW I BLOKADY DRÓG WE FRANCJI

Bretończycy atakują polskie i litewskie ciężarówki 
 
Co najmniej 37 samochodów ciężarowych i dostawczych operatorów z Europy Wschodniej, głównie z Polski i Litwy, zostało zniszczonych w ciągu ostatnich kilku dni w północno-zachodniej Francji.

OGRANICZENIA RUCHU DROGOWEGO W EUROPIE W 2015 ROKU

"OGRANICZENIA RUCHU DROGOWEGO W EUROPIE W 2015 ROKU"

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że pozycja "Ograniczenia ruchu drogowego w Europie w 2015 roku" jest już dostępna w sprzedaży.

Zamówienia proszę przesyłać drogą mailową na biuro@pspdgdynia.pl

 

AKTUALIZACJA: NIEMCY - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY A POLSCY PRZEWOŹNICY

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii stosowania przez stronę niemiecką przepisów dotyczących płacy minimalnej, przekazujemy najnowsze informacje:

KOMUNIKAT AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 12.03.)


Komunikat z 6 marca: Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że władze niemieckie dostarczyły Komisji Europejskiej wyjaśnienia dotyczące wprowadzenia płacy minimalnej w ramach prowadzonej procedury wyjaśniającej „Pilot”. Dokumentów nie ujawniono. Jednakże według pragnącego zachować anonimowość unijnego eksperta niemieckie wyjaśnienia są bardzo szczegółowe i bronią przyjętej przez Berlin interpretacji prawa.

Komisja Europejska ma 10 tygodni na opracowanie swojego stanowiska. Ten termin upływa w połowie maja 2015 r. (źródło: www.zmpd.pl ; www.pisil.pl).


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii stosowania przez stronę niemiecką przepisów dotyczących płacy minimalnej, przypominamy:

KOMUNIKAT AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 15.01.)

INFORMACJE DODATKOWE AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 06.02.)

SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZALECANY PRZEZ ZMPD

Jednocześnie informujemy, że dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z  art. 107 rozporządzenia EEG 574/72 (szczegółowa informacja TUTAJ ). Dla złotówki kurs na I kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,20664.

Komunikat o bezpłatnych szkoleniach

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zaprasza firmy zainteresowane bezpłatnym przeszkoleniem pracowników (dot. również pracodawców) powyżej 45 roku życia w zakresie prawa jazdy kat.C/C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do przesyłania listy chętnych osób.

Dofinansowanie odbywa się za pośrednictwem Urzędów Pracy powiatów gdańskiego, kartuskiego, puckiego, wejherowskiego oraz miast Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Ograniczenia tonażowe na terytorium Białorusi:

Informujemy o wprowadzeniu na terytorium Białorusi wiosennych oraz letnich ograniczeń ruchu. Zakaz będzie obowiązywać od 20 marca do 20 kwietnia oraz od 20 maja do 31 sierpnia 2015 roku (źródło: www.zmpd.pl).

Przejazd tunelem Mont Blanc tylko pojazdem minimum euro 4:

BIAŁORUŚ - NOWE REGULACJE / PRZEWOZY DO ROSJI Z ODPRAWĄ W BIAŁORUSI / ZATRZYMANIA POJAZDÓW

Rząd Białorusi przyjął rozporządzenie, zgodnie z którym rozszerzył listę towarów, które mogą być przewożone bez samochodowego listu przewozowego. Teraz za dokument towarzyszący przesyłce przewożonej spoza Białorusi mogą służyć:  

DOWÓZ TOWARÓW DO/Z NIEMIECKICH PORTÓW PODLEGA POD MILOG ! / PRZEPISY NIEMIECKIE ZAWIESZONE TYLKO W ODNIESIENIU DO TRANZYTU !

Dowóz towarów do/z niemieckich portów w tranzycie podlega niemieckim przepisom o płacy minimalnej MiLoG.  
 
Niemiecki Zoll Bundesfinanzdirektion West wyjaśnił, że  transport samochodowy towarów do i z portów niemieckich, w celu ich dalszego wywozu do innych krajów, wymagający  dokonania przeładunku towaru w porcie nie może być uznany za tranzyt wyłączony z obowiązków wynikających z ustawy o płacy minimalnej. Transport taki jest traktowany jak przejazd do i z  punktu docelowego w Niemczech i podlega przepisom o niemieckiej płacy minimalnej (MiLoG).

OD MARCA 2015 ROKU KONIEC Z ZAŚWIADCZENIEM O DNIACH WOLNYCH KIEROWCY

Od 2 marca 2015 roku w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące tachografów, a jedną ze zmian będzie rezygnacja z konieczności wypisywania tzw. „urlopówek”. Tym samym firmy nie będą już musiały tworzyć oficjalnych oświadczeń na temat zajęć kierowców w okresie wolnym od pracy. Jedyną konieczną formą dokumentacji pozostanie wpisanie w tachograf stosownej informacji np. o urlopie.

Powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

W projekcie znowelizowanej Ustawy o transporcie drogowym przewidziano utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. W rejestrze znajdą się dane przewoźników zarejestrowanych w starostwach, informacje z centralnej ewidencji naruszeń prowadzonej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a także lista osób , które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi. Informacje do rejestru przesyłać będzie także policja ,urzędy celne zarządcy dróg oraz straż graniczna.

ZWOLNIENIA Z PODATKU TRANSPORTOWEGO / AKTUALIZACJA - PODATKOWA LISTA RANKINGOWA 2015

Wszystkich zainteresowanych informujemy - samorządy mogą na nowych zasadach udzielać zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych stanowiących pomoc regionalną.

Przegląd techniczny pojazdu - tylko w kraju zarejestrowania pojazdu

Przegląd techniczny, to święta rzecz nawet w samochodach osobowych, a cóż dopiero w samochodach przeznaczonych do przewozu osób i towarów. Niestety, w transporcie międzynarodowym obecnie obowiązujące przepisy wprowadzają liczne biurokratyczne bariery w realizowaniu działalności gospodarczej w tym zakresie. Jedną z nich jest obowiązek przeprowadzania przeglądu technicznego w kraju zarejestrowania pojazdu.

Subskrybuj zawartość