----------------------------------------------------- AKTUALNE INFORMACJE -------------------------------------------------

Aby obejrzeć ten element musisz mieć lub uaktywnić wtyczkę flashplayer

PRZEWOZY DO ROSJI - EMBARGO PRZEDŁUŻONE O ROK / CO Z KARNETAMI TIR PO 30 CZERWCA ?

Zakaz importu do Rosji żywności z zachodnich państw został przedłużony o rok - poinformował w środę 24.06. rosyjski prezydent Władimir Putin. Rząd rosyjski opublikował 25 czerwca br. wykaz produktów żywnościowych objętych embargiem ( TUTAJ ), który obowiązywać będzie do 5 sierpnia 2016 r. włącznie.

To odpowiedź na przedłużenie sankcji przez Unię Europejską. Zakaz obejmuje kraje, które poparły unijne sankcje wobec Moskwy za jej destabilizujące działania na wschodzie Ukrainy. Wśród państw, które nie będą mogły sprzedawać swoich produktów żywnościowych do Rosji znalazły się Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Norwegia oraz kraje Unii Europejskiej.

Przypominamy, że wcześniej unijne sankcje gospodarcze wobec Rosji zostały przedłużone do 31 stycznia 2016 roku. Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE podjęli formalną decyzję w tej sprawie na spotkaniu w Luksemburgu, Kreml zaś zapowiedział reakcję na zasadzie wzajemności (źródło: www.zmpd.pl).


W trakcie toczących się w maju i czerwcu negocjacji pomiędzy szefostwem rosyjskiej Federalnej Służby Celnej (FSB) oraz ASMAP (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych) podjęta została decyzja o wznowieniu obowiązywania na terenie Federacji Rosyjskiej karnetów TIR w pełnym zakresie. Więcej TUTAJ .

Jednocześnie władze celne Rosji w swoich ostatnich komunikatach nie określają dokładnie, czy korzystanie z procedury TIR na ich obszarze celnym powróci do sytuacji sprzed kryzysu. Może to oznaczać, że przewozy pod karnetem  TIR będą odbywać się na zasadach określonych w lipcu 2013 r., kiedy Rosja wprowadziła ograniczenia w funkcjonowaniu Konwencji TIR na swoim terytorium. Można więc nadal spodziewać się utrudnień, jakie występują obecnie, czyli np. odmowy przyjęcia karnetu TIR w granicznych urzędach celnych, czy braku możliwości transportu TIR od pierwszego do drugiego miejsca docelowego na terenie Federacji Rosyjskiej. Więcej TUTAJ .

Ponadto istnieje możliwość, że na wznowienie działania systemu TIR w Rosji trzeba będzie zaczekać nawet 2 miesiące, gdyż aby decyzja FTS weszła w życie, musi ją zatwierdzić Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej - więcej TUTAJ .

Stowarzyszenie ASMAP opublikowało nieoficjalną listę granicznych urzędów celnych, w których od 17.06.2015 r. możliwe jest dokonywanie formalności związanych z transportem towarów w procedurze TIR do Rosji - TUTAJ

NORWEGIA - PŁACA MINIMALNA DLA KIEROWCY (OKOŁO 75 ZŁ ZA GODZINĘ !!!)

W związku z nowymi komunikatami dotyczącymi płacy minimalnej w Norwegii przekazujemy, że na stronach Ambasady RP w Oslo, Norweskiej Inspekcji Pracy oraz organizacji sektorowej „Logistyka i Transport” wchodzącej w skład Norweskiej Konfederacji Przedsiębiorców (NHO), pojawiła się informacja, w której podane zostały szczegóły dotyczące zmian, mających objąć kierowców zawodowych.

Według tych dokumentów płaca minimalna w Norwegii obejmie:
- kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony,
- pracowników przedsiębiorstwa mającego swoją siedzibę poza Norwegią przepisy stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy usługa transportowa świadczona jest zgodnie z przepisami norweskiej ustawy o środowisku pracy dot. delegowania pracowników. Wymaga to, aby odbiorca usługi znajdował się w Norwegii,
- kabotaż oraz niektóry rodzaju transportu międzynarodowego. Zleceniodawcy transportu są zobowiązani do informowania podwykonawców o nowych przepisach,
- ustalono, że każdy pracownik, zarówno norweski, jak i zagraniczny, poza stawką godzinową, która została ustalona w wysokości 158,32 NOK/godzinę ma otrzymywać diety, zgodnie z norweskimi stawkami wolnymi od podatku, obecnie 307 NOK/dobę,
- nowe regulacje nie mają zastosowania przy transporcie towarów własnych przedsiębiorstwa oraz do uczniów lub osób biorących udział w programach rynku pracy.

FRANCJA - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY / KTO PÓJDZIE W ŚLAD ZA NIEMCAMI ?

Mimo negatywnego stanowiska Komisji Europejskiej Francja nadal chce - wzorem Niemców – uderzyć w polskie firmy transportowe. Francuski rząd już po raz drugi przeforsował bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym (16 czerwca 2015 r.) pakiet reform, który zakłada m.in. wprowadzenie minimalnej płacy dla zagranicznych – w tym polskich – kierowców ciężarówek.

Czy można wstrzymać sprawę sądową o ryczałty? / Ryczałt za nocleg - firmy wygrywają sprawy w sądach

Kwestia pozwów o wypłatę zaległych ryczałtów za noclegi kierowców w kabinach ciężarówek to dziś ogromny problem dla branży transportowej. Po zeszłorocznej uchwale Sądu Najwyższego (sygn. akt II PZP 1/14) stwierdzającej, że miejsce w kabinie pojazdu nie stanowi zapewnienia bezpłatnego noclegu, suma roszczeń kierowców wobec firm przekracza 2 mld zł. Przepisy zostały co prawda zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, ale do rozstrzygnięcia sprawy daleko.

Tymczasem samo złożenie wniosku do TK może być przesłanką do wstrzymania biegu konkretnych spraw przed sądami.

– Wszystkim przewoźnikom udostępniamy wniosek, który złożyliśmy do TK, by mogli się na niego skutecznie powoływać. Tylko część sądów nie widzi podstawy do zawieszenia – mówi Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Komunikat o bezpłatnych szkoleniach

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zaprasza firmy zainteresowane bezpłatnym przeszkoleniem pracowników (dot. również pracodawców) powyżej 45 roku życia w zakresie szkolenia okresowego, kursu ADR oraz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych do przesyłania listy chętnych osób.

Dofinansowanie odbywa się za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO - powiatów gdańskiego, kartuskiego, puckiego, wejherowskiego oraz miast Gdańska, Gdyni i Sopotu.

LETNIE OGRANICZENIA RUCHU W POLSCE

Przypominamy o letnich ograniczeniach ruchu w Polsce w okresie od 26 czerwca do 30 sierpnia 2015r. (zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju) :

- w piatek od 18:00 do 22:00
- w sobotę od 08:00 do 14:00
- w niedzielę od 08:00 do 22:00

Zmiana siedziby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 r. nastąpi zmiana adresu siedziby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 26 czerwca godziny pracy oraz siedziba Kancelarii Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pozostają bez zmian, natomiast od 27 czerwca br., korespondencję należy kierować pod nowy adres siedziby:

MiLoG - pierwsze kontrole polskich firm / apel CLECAT o zawieszenie niemieckich przepisów

Po kontrolach, które już jakiś czas temu rozpoczęto w stosunku do firm z Czech i Węgier, kontrole takie znajdują aktualnie odniesienie do polskich firm transportowych. Jak podaje Polska Unia Transportu dwie polskie firmy transportowe, z Dolnego Śląska i Mazowsza, zostały wezwane do dostarczenia stosownej dokumentacji, która ma pozwolić na  zweryfikowanie płacy minimalnej ich kierowców.

Płaca minimalna: KE podjęła decyzję w sprawie Niemiec (MiLoG)

W dniu 19 maja 2015 roku Komisja Europejska zadecydowała o wszczęciu przeciwko Niemcom procedury w sprawie naruszenia traktatu w zakresie zastosowania stawki minimalnej w sektorze transportu. W wyniku wymiany informacji z niemieckimi władzami i prawnej oceny niemieckich działań Komisja wysłała pismo z formalnym stanowiskiem. Stanowi to pierwszy, formalny krok w procedurze naruszenia Traktatu.

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

W. Brytania - ostrzeżenie o nielegalnych imigrantach:

BIFA ostrzega, że tak znaczny wzrost w ostatnim czasie nielegalnych imigrantów staje się  przyczyną poważnych problemów zagrażając  przyszłości transportu zmierzającego do Wielkiej Brytanii. Więcej TUTAJ oraz TUTAJ (źródło: www.pisil.pl).

Letnie ograniczenia ruchu w Europie Wschodniej:

Przypominamy o rozpoczynających się letnich ograniczeniach ruchu w krajach Europy Wschodniej: Rosja (TUTAJ), Ukraina (TUTAJ), Białoruś (TUTAJ), Kazachstan (TUTAJ). Źródło: www.zmpd.pl ; www.e100.pl 

Szwecja - kabotaż pod lupą Komisji Europejskiej:

W efekcie skarg przewoźników (zarzut niezgodności z przepisami UE) kabotaż w Szwecji znalazł się pod lupą Komisji Europejskiej. Szwecja musi udzielić Komisji Europejskiej odpowiedzi do 17 sierpnia 2015r. Więcej TUTAJ . Przypominamy - 0d 1 stycznia 2015r. wzrosną kary za naruszanie zasad wykonywania kabotażu w Szwecji. Jakiekolwiek naruszenie norm okreslonych w rozporządzeniu 1072/2009 (brak dokumentów przewozowych, zbyt długi okres kabotażu itp) będzie sankcjonowane karą w wysokości 40 tysięcy SEK (ok. 4400 Euro). Kontrole mają być wykonywane niezapowiedzianie i wyrywkowo, poza oficjalnymi punktami kontrolnymi. Ponadto kierowca podejmujący się wykonywania przewozu kabotażowego z naruszeniem przepisów będzie współodpowiedzialny finansowo razem ze swoim pracodawcą.

Źródło: www.csk.szczecin.pl

Niemcy - zmiany w opłatach drogowych od 1 lipca 2015r.:

Zgodnie z przyjętą przez niemiecki rząd ustawą, od 1 lipca 2015 r. myto dla samochodów ciężarowych zostanie rozszerzone na kolejne 1100 km dróg krajowych. Od 1 października 2015 r. obowiązkiem uiszczania opłat drogowych zostaną objęte samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 t i więcej (obecnie obowiązują opłaty dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 12 t i więcej). Szczegółowe informacje TUTAJ . (źródło: www.zmpd.pl).

Austria - przypominamy o plakietkach ekologicznych od 01.01.2015r. (dodatkowe zmiany od 01.07.2015r.):

Od 1 stycznia 2015 roku pojazdy ciężarowe oraz ich naczepy, które będą poruszać się po wyznaczonym terenie w Austrii (w Wiedniu oraz w okolicach, m.in. w dolnej Austrii - Wiener Umland - więcej TUTAJ) będą musiały być wyposażone w austriackie etykiety ekologiczne dotyczące klasy emisji spalin (EURO) - będzie można je nabyć na większości parkingów, w punktach OAMTC oraz na stacjach diagnostycznych (wykaz - tutaj ) w Austrii. Za brak etykiety określającej klasę emisji spalin będą nakładane kary od 2180 EUR. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Ambasady RP w Wiedniu - pełny komunikat TUTAJ . (źródło: www.zmpd.pl, www.e100.pl).

FRANCJA, BELGIA - ZASADY KONTROLI ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO / FRANCJA – 30000 EURO KARY ZA SPANIE W KABINIE !

30 tys. euro i jeden rok więzienia - tak przed realizowaniem 45-godzinnych odpoczynków w kabinach ciężarówek chroni się Francja. Na nieco łagodniejszą karę można liczyć w Belgii. Nowe przepisy wywołały panikę w branży transportowej, jednak okazało się, że przedsiębiorcy w prosty sposób radzą sobie z obostrzeniami. Więcej TUTAJ .


Informacja z 30 kwietnia 2015r. o sposobie kontroli przepisów na terytorium Francji:

Francuskie ministerstwo opublikowało wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów zabraniających odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego - szczegóły TUTAJ (dokument pdf w j. polskim).

Informacja z 3 października 2014r. o sposobie kontroli przepisów na terytorium Belgii:

Kierowcy zostaną ukarani, tylko gdy zostaną przyłapani w trakcie odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie auta. Jednak kontrolujący będą musieli sprawdzić, czy nie jest to odpoczynek skrócony.

VIATOLL - KOLEJNE ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU

Informujemy, że od 27 kwietnia 2015 r. operator systemu viaTOLL udostępnił użytkownikom możliwość sprawdzania salda konta przedpłaconego za pomocą sms.

Dzięki tej usłudze, użytkownik będzie mógł w bardzo szybki i wygodny sposób sprawdzić saldo swojej umowy bez konieczności korzystania z Panelu Obsługi Klienta lub Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta. Do sprawdzenia stanu konta przedpłaconego niezbędne jest jedynie wysłanie wiadomości o treści:

saldo.nr_klienta.nr_umowy na dedykowany numer 661 001 101.

AKTUALIZACJA: NIEMCY - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY A POLSCY PRZEWOŹNICY

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii stosowania przez stronę niemiecką przepisów dotyczących płacy minimalnej, przekazujemy najnowsze informacje:

KOMUNIKAT AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 15.01.)

INFORMACJE DODATKOWE AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 06.02.)

KOMUNIKAT AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 12.03.)

SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZALECANY PRZEZ ZMPD (formularz zgłoszeniowy) oraz dodatkowe wyjaśnienia ZMPD ( TUTAJ )

Jednocześnie informujemy, że dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z  art. 107 rozporządzenia EEG 574/72. Dla złotówki kurs na I kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,20664 (szczegóły TUTAJ ).

Dla złotówki kurs na II kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,27833 (szczegóły TUTAJ ).

Dla złotówki kurs na III kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,01801 (szczegóły TUTAJ ).

WYPOŻYCZALNIA KIEROWCÓW

W związku z rosnącymi kosztami pracy przewoźnicy szukają rozwiązań mających na celu ich redukcję. „Kombinowanie” przy zatrudnianiu pracowników może jednak odnieść odwrotny skutek – zwiększyć koszty działalności firmy, która naraża się na sankcje. Niewiedza przedsiębiorców może doprowadzić do stworzenia ukrytej agencji pracy tymczasowej, za co grozi kara grzywny w granicach 3-5 tys. zł.

Subskrybuj zawartość