WŁOCHY - przepisy dotyczące płacy minimalnej (tylko kabotaż ?) - aktualizacja 28.10.

27 października został opublikowany dekret wykonawczy do dekretu nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r. dotyczącego płacy minimalnej. Przepisy wejdą w życie po upływie 60 dni od dnia opublikowania dekretu w Gazzetta Ufficiale.

Dekret ministerialny z 10 sierpnia 2016 r. określa standardy działania i zasady zgłaszania delegowania pracowników przez pracodawców zagranicznych.

Bezpłatne szkolenia w zakresie kat. C, kat. C+E, KWP

Jeśli znasz osoby bez pracy, które chciałbyś zatrudnić jako kierowców zawodowych, ale na przeszkodzie stoi brak odpowiednich uprawnień, to możemy Ci w tym pomóc.

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych wraz z Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, PPUS POLKAR Sp. z o. o oraz Fundacją NOVA w okresie od 01.10.2016 do 30.09.2018 r. realizuje projekt „Nowy Zawód - Lepsza Praca” w ramach którego można bezpłatnie zrobić prawo jazdy kategorii C,C+E oraz kwalifikację wstępną przyspieszoną.

PRZEWOZY DO ROSJI - NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMBARGA - aktualizacja 27.10.

Na rosyjskiej oficjalnej rządowej stronie o przyjętych aktach prawnych ukazało się Zarządzenie rządu FR nr 1086 z 22.10.2016 r. o wprowadzeniu zmian do wykazu produktów objętych embargiem. Z wykazu produktów objętych wwozem z UE usunięto narybek kilku gatunków ryb, krewetek i małży oraz rybek akwariowych.

Jednocześnie przypominamy, że Rosja z dniem 01.11.2016r. wprowadziła embargo na sól. Ograniczenia w wwozie dotyczą zarówno soli kuchennej oraz tzw. skażonej np. sól drogowa, jak i jej roztworów wodnych. Dodatkowe informacje TUTAJ (źródło: www.zmpd.pl ).

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Austria - od 01.11.2016r. ograniczenia ruchu w Tyrolu:

Na mocy rozporządzenia parlamentarnego od 1 listopada bieżącego roku w Tyrolu wprowadzone zostają ograniczenia w ruchu ciężarowym uzależnione od klasy emisji spalin Euro. Zakaz przejazdu obejmuje odcinek autostrady A12 w obydwu kierunkach: od 6,35 km (gmina Langkampfen) dо 72,00 km (gmina Ampass).

PSPD zaprasza na szkolenie "Problemy występujące w transporcie kontenerów..." oraz do "stolika inspekcyjnego"

Zapraszamy wszystkich przewoźników zainteresowanych przewozami kontenerowymi oraz pracowników baz kontenerowych  ( GTC, BCT, DTC ) na szkolenie pt. „ Problemy występujące w transporcie kontenerów – warunki techniczne, transport kombinowany, przeciążenia pojazdów przewożących kontenery”

oraz równolegle wszystkich przewoźników na spotkanie z inspektorami ITD (stolik inspekcyjny) w celu przedstawienia swoich indywidualnych problemów transportowych, związanych z działaniami ITD.

Szkolenie oraz spotkanie z inspektorami ITD odbędzie się w siedzibie PSPD w dniu 08 listopada 2016 r. o godz. 11.00 - 14.00.

Przygotowania do AKCJI PROTESTACYJNEJ

W związku z systematycznie pogarszającą się obsługą samochodów ciężarowych, realizujących przewozy z i do terminalu kontenerowego DCT w Gdańsku, Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych ogłasza przygotowania do akcji protestacyjnej.
 
Ewidentnie została naruszona zasada zrównoważonego rozwoju, gdzie w ślad za wzrostem potencjału przeładunkowego nie zabezpieczono odpowiednich warunków obsługi taboru samochodowego.
 
W dniu 28 października zbierze się Komisja Kontenerowa przy PSPD w celu podjęcia odpowiednich kroków.
 
Z poważaniem
Tomasz Rejek

Przewozy do Rosji - utrudnienia na granicy rosyjsko-białoruskiej

12 października Deutsche Welle i Radio Swoboda poinformowały, że Rosja zmieniła zasady wjazdu dla obywateli UE i nie będzie ich wpuszczać przez granicę rosyjsko-białoruską.

W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach. Specjalny komunikat w tej sprawie opublikował Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku - TUTAJ

Strony