28-29 września rozmowy z Rosją ws. zasad wykonywania przewozów - nie ustalono wielkości kontyngentu zezwoleń na rok 2017

Przez 2 dni (28 i 29 września 2016 r.) trwały w Petersburgu polsko-rosyjskie rozmowy dotyczące zasad wykonywania przewozów drogowych i ustalenia kontyngentu zezwoleń na rok 2017. W ich wyniku uzgodniono szczegółową treść instrukcji dla polskich i rosyjskich służb kontrolnych. Nie ustalono jednak wielkości kontyngentu zezwoleń na przyszły rok.

BELGIA, HOLANDIA - projektowane przepisy dotyczące płacy minimalnej

Wzorem Niemiec i Francji, również Belgia przygotowuje nowe ustawodawstwo mające zwalczać nieuczciwą konkurencję w sektorze transportowym. Jest to projekt rządowy w trakcie procedowania legislacyjnego, który jeszcze nie obowiązuje w Belgii.

Zgodnie z projektem kierowcy zagraniczni przewożący towary na terytorium Belgii mieliby być opłacani na warunkach zatrudnienia obowiązujących w Belgii.

WĘGRY - przepisy dotyczące płacy minimalnej NIE DLA TRANSPORTU- AKTUALIZACJA 22.09.

Wobec zastrzeżeń zgłaszanych nt. objęcia zagranicznych firm transportowych zakresem przedmiotowym węgierskich regulacji o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (wdrożenie dyrektywy 2014/67/UE oraz 96/71/WE) – w tym obowiązkiem raportowania przypadków delegowania pracowników, WPHI Ambasady RP w Budapeszcie ponownie zwrócił się do węgierskiego MGN o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii.

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Niemcy - od 2018 roku myto na wszystkich drogach:

W sierpniu 2016 r. rząd federalny Niemiec przedłożył w Bundestagu projekt ustawy w sprawie rozszerzenia obowiązku uiszczania opłat drogowych od samochodów ciężarowych na wszystkie drogi federalne od 1 lipca 2018 r. Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) powierzyło firmie Toll Collect techniczne przygotowanie tego procesu (źródło: www.zmpd.pl ).

Ryczałt za nocleg dla kierowców - dobra wiadomość dla polskich firm transportowych

Z uwagi na toczące się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądy zawieszają sprawy o wypłatę ryczałtów za noclegi dla kierowców ciężarówek.

Jak podaje gazetaprawna.pl podstawę do takich decyzji daje nowy art. 177 par. 1 pkt 31 k.p.c, który obowiązuje od 8 września 2016 r. Stanowi on, że sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku procesu toczącego się przed TK albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Strony