Od 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem - przypomnienie

1 lipca 2016 r. wejdą w życie nowe postanowienia Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS), które dotyczą ważenia kontenerów.

Zgodnie z tymi nowymi regulacjami nadawca ładunku musi zweryfikować masę kontenera przeznaczonego do transportu drogą morską przed załadowaniem go na statek. Dla przewoźników drogowych oznacza to, że teoretycznie zleceniodawcy powinni przekazywać bardziej rzetelne informacje na temat masy kontenerów zlecanych do przewozu z/do portu (źródło: www.zmpd.pl).

IRU ŻĄDA NATYCHMIASTOWEGO ZAWIESZENIA LOI MACRON / KE WSZCZĘŁA POSTĘPOWANIE PRZECIWKO FRANCJI W ZWIĄZKU Z PRZEPISAMI O PŁACY MINIMALNEJ

23 czerwca 2016 r. w Genewie obradujące Prezydium IRU zażądało natychmiastowego zawieszenia francuskiego Loi Macron w zakresie dotyczącym międzynarodowych przewoźników drogowych. Brak podstawowych informacji dotyczących obowiązków rejestracyjnych sprawia, że aplikacja do francuskiej płacy minimalnej przez operatorów międzynarodowego transportu drogowego jest zupełnie niemożliwa. Dodatkowe informacje TUTAJ (źródło: www.zmpd.pl).

FRANCJA, BELGIA - KARY I ZASADY KONTROLI ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO / FRANCJA – 30000 EURO KARY ZA SPANIE W KABINIE ! - aktualizacja

ZMPD informuje o decyzji administracji francuskiej znoszącej kary za odbiór przerw w czasie jazdy pojazdu w podwójnej obsadzie. Procedura ta nie była zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej w powyższej kwestii. Przedsiębiorstwa, które zostały niesłusznie ukarane, mogą ubiegać się o zwrot kosztów. Więcej TUTAJ (źródło: www.zmpd.pl).

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Uwaga przewoźnicy! Pojawiaja się kolejne niepokojące informacje o przedłużających się odprawach celnych i problemach na granicach związanych z wydłużeniem kolejek. Choć służba celna przyznaje, że odprawy odbywają się na bieżąco, to wciąż nieoficjalnie, ale coraz bardziej otwarcie  mówi się o proteście celników i prowadzonym strajku włoskim przeciwko połączeniu służby celnej z administracją podatkową. Szczegóły TUTAJ .

Strony