----------------------------------------------------- AKTUALNE INFORMACJE -------------------------------------------------

Aby obejrzeć ten element musisz mieć lub uaktywnić wtyczkę flashplayer

PRZEWOZY DO ROSJI - KOLEJNE ZAKAZY W RAMACH EMBARGA / KARNETY TIR DO 30.11.2014 ROKU

Od 21.10.2014 r. Rosja wprowadza zakaz wwozu wyrobów z wołowiny, trimmingu oraz innych wyrobów, które nie weszły do wykazu z sierpnia zabronionych do wwozu artykułów - poinformował Interfax Szef rossielchoznadzoru Sergiej Dankwert. Powód - znalezienie w wyrobach antybiotyków i innych zakazanch środków.

OGRANICZENIA RUCHU W POLSCE (LISTOPAD)

Przypominamy o świątecznych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:

- w piątek 31 października od 18:00 do 22:00
- w sobotę 1 listopada od 08:00 do 22:00
- w poniedziałek 10 listopada od 18:00 do 22:00
- we wtorek 11 listopada od 08:00 do 22:00

Jednocześnie przypominamy, że zakaz nie dotyczy:

POMOC DLA POLSKICH FIRM DOTKNIĘTYCH ROSYJSKIM EMBARGIEM / O PRZEWOŹNIKACH NA RADZIE DS. TRANSPORTU / POSTULATY PRZEWOŹNIKÓW

500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaplanowano na lata 2015-2016 na ochronę miejsc pracy w firmach w związku z ograniczeniami w eksporcie - powiedział wiceminister pracy Jacek Męcina. Ten resort przygotowuje projekt zmian w prawie.

W projektowanej nowelizacji znajdą się parametry pomocy odnoszące się do sytuacji, w której znaleźli się przedsiębiorcy dotknięci ograniczeniami.

BIAŁORUŚ - PRZEWOZY DO ROSJI Z ODPRAWĄ W BIAŁORUSI / ZATRZYMANIA POJAZDÓW

Informacja z 15.10.: Białoruski rząd postanowił zwiększyć odpowiedzialność za nielegalny reeksport europejskich towarów do Rosji. Obecnie za naruszenie przepisu przewidziany jest zwrot towaru na teren Białorusi, ale prowadzone są rozmowy zmierzające do tego, aby dodatkowo wwożony nielegalnie towar wraz z samochodem podlegały konfiskacie.

Zmiany w przesyłaniu informacji do urzędów skarbowych / Od 2015 roku deklaracje podatkowe tylko w wersji elektronicznej

Od pierwszego stycznia 2015 roku płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudniający co najmniej pięć osób, będą mieli obowiązek przesyłania deklaracji podatkowych, oraz niektórych informacji podatkowych do urzędów skarbowych wyłącznie w wersji elektronicznej. Nowy system - uniwersalna bramka dokumentów (UBD) wprowadzany przez Ministerstwo Finansów umożliwi zbiorcze podpisywanie i przesyłanie deklaracji.

BRAK POROZUMIENIA ODNOŚNIE RYCZAŁTÓW W PRZEWOZACH MIĘDZYNARODOWYCH / PROPOZYCJE ZMIAN W USTAWIE O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

W wyniku czerwcowego orzeczenia Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów kierowcy domagają się od przewoźników zwrotu ryczałtu za noclegi. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało dwie propozycje nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców („ryczałtowa” i „rozłąkowa”) oraz projekt rozporządzenia do projektu „ryczałtowego” pozostawiając jednak sprawę określenia minimalnej kwoty ryczałtu  uzgodnieniom pomiędzy związkami zawodowymi kierowców i stowarzyszeniami przewoźników.

WNIOSKI O EKMT NA 2015 ROK / BĘDZIE TYLKO 16 BAZOWYCH ZEZWOLEŃ EKMT NA ROSJĘ W 2015 ROKU

W nawiązaniu do komunikatu Biura do Spraw Transportu Międzynarodowego GITD z 14.10.2014r. (40/2014) informujemy, że rozpoczęto procedurę wnioskowania o przydział zezwoleń EKMT na 2015 rok.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż stronie polskiej na rok 2015 przyznano 318 szt. zezwoleń bazowych EKMT/CEMT. 

Liczba zezwoleń EKMT dla poszczególnych norm ekologii wynosi:

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

A. Norwegia - od 2015r. obowiązek opon zimowych na wszystkich osiach:

Od 01.01.2015r. Norwegia wprowadza obowiązek posiadania opon zimowych na wszystkich osiach zarówno pojazdu ciągnącego jak i naczepy, w tym także na osiach „wleczonych” dla pojazdów powyżej 3,5t dmc. Pozostałe warunki wyposażenia zimowego obowiązujące od 15 listopada do 31 marca pozostają bez zmian (żródło: www.etransport.pl , www.zmpd.pl ).

B. Ukraina - nowe przepisy dotyczące max dmc pojazdów (40 ton zamiast 38):

08.10.2014r. weszły w życie przepisy ustanawiające nową dopuszczalną masę samochodów ciężarowych do 40 ton (wcześniej – 38 ton). Teraz pojazdy takie mogą realizować przewozy drogowe na podstawie ogólnych przepisów bez specjalnego zezwolenia. Jednocześnie nie zmieniły się dopuszczalne naciski osi, które wynoszą dla osi pojedynczej 11 t,  podwójnej 16 t,  potrójnej 22 t. Nowe przepisy opracowane zostały zgodnie z Dyrektywą Europejską 96/53/UE z dnia 25 lipca 1996 r.
Warunki przejazdu kontenerów na Ukrainie pozostały bez zmian czyli dо 46 ton włącznie (źródło: www.e100.pl ; www.zmpd.pl).

FRANCJA - ECOTAX ZAWIESZONY NA CZAS NIEOKREŚLONY / OD 13 PAŹDZIERNIKA PLANOWANE STRAJKI PRZEWOŹNIKÓW

Francuscy ministrowie środowiska i transportu oznajmili, że zawieszają na czas nieokreślony wprowadzenie kontrowersyjnej opłaty tranzytowej, tak zwanego "ecotax”. Więcej tutaj .

- - - - - - -

Październik we Francji może zamienić się w koszmar dla ruchu drogowego. Kilka organizacji zawodowych przewoźników, które domagają się od rządu zmian we wprowadzeniu podatku Ecotax (pierwotnie zaplanowany na dzień 1 stycznia 2015r. ) dla pojazdów ciężarowych ogłosiło, że 13 października rozpoczną protesty na drogach Owernii, Burgundii, Limousin, Poitou-Charente X, które następnie rozszerzą na inne regiony. Pociągnie to za sobą zablokowanie dróg i centrów dystrybucji, co może doprowadzić do ogólnokrajowego strajku transportu towarowego. Protest może trwać kilka dni.

Informacja dotycząca przeciwdziałaniu nielegalnemu przekraczaniu granicy W. Brytanii przez imigrantów w pojazdach drogowych

W ostatnim czasie nasilił sie problem z nielegalnymi imigrantami, którzy próbują przedostać się do Wielkiej Brytanii ukryci w samochodach ciężarowych. Firmy transportowe i ich kierowcy są zobowiązani do zabezpieczenia pojazdów wjeżdżających na teren Wielkiej Brytanii tak, aby nikt nieuprawniony sie do nich nie dostał.

VIATOLL - ZMIANY WEJDĄ W ŻYCIE W 2015 ROKU

W dniu 18 września 2014 roku Prezydent RP podpisał (a 1 października ogłoszono w dzienniku ustaw - tutaj ) długo oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych, dotycząca w szczególności warunków i zasad nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów związanych z opłatami za przejazd po drogach objętych opłatą elektroniczną - w skrócie: Viatoll. Nowelizacja wejdzie w życie dopiero po 3 miesiącach od jej ogłoszenia (czyli w styczniu 2015 roku).

AUSTRIA - PROBLEM ODBIORU REGULARNEGO ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO (45 H) W KABINIE POJAZDU

Interpretacja austriackiego Federalnego Ministerstwa Komunikacji, Innowacji i Technologii (FMKIT) dot. odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu :

Zgodnie z art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 „dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie można wykorzystywać w pojeździe” „o ile kierowca dokona takiego wyboru” i „o ile pojazd nie posiada odpowiednich miejsc do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju”

BELGIA - ZASADY KONTROLI / OD 1800 DO 60000 EURO KARY ZA SPANIE W KABINIE !! / FRANCJA – 30000 EURO KARY ZA SPANIE W KABINIE !!

Informacja z 3 października br. o sposobie kontroli przepisów na terytorium Belgii:

Kierowcy zostaną ukarani, tylko gdy zostaną przyłapani w trakcie odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie auta. Jednak kontrolujący będą musieli sprawdzić, czy nie jest to odpoczynek skrócony.

IRU (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego) wystosowała wniosek do belgijskiego ministerstwa transportu z pytaniami, jak przebiega kontrola odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie ciężarówki.

ZAŚWIADCZENIE O DNIACH WOLNYCH KIEROWCY

W związku z licznymi pytaniami przewoźników dotyczącymi dokumentowania okresu nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Subskrybuj zawartość