PRZEWOZY DO ROSJI - NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMBARGA

Komunikat przedstawicielstwa KE w Polsce z 22.08.2016r.: Zespół orzekający Światowej Organizacji Handlu (WTO) potwierdził, że rosyjski zakaz importu żywych świń, świeżej wieprzowiny i innych produktów wieprzowych z UE jest nielegalny w świetle zasad handlu międzynarodowego. Orzeczenie dotyczy embarga nałożonego przez Rosję na początku 2014 r. Od sprawozdania zespołu orzekającego przysługuje prawo do odwołania w terminie 60 dni. Jeżeli odwołanie nie zostanie złożone w tym czasie, sprawozdanie zostanie przyjęte i Rosja będzie zobowiązana dostosować się do zalecenia.

Zmiany w przepisach ADR !

2 września 2016 r. wchodzi w życie nowy krajowy przepis dotyczący przewozu towarów niebezpiecznych nakładający na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek zamieszczenia w dokumentach, o których mowa w ustawie oraz w  ADR, RID lub ADN uzupełniających informacji w postaci nazwy i adresu podmiotu, którego własnością w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.

WŁOCHY - przepisy dotyczące płacy minimalnej (tylko kabotaż ?) - aktualizacja 11.08.

Zgodnie z informacjami ZMPD i IRU, 23 lipca 2016r. Włochy przyjęły przepisy dotyczące stosowania zasad delegowania pracowników, w tym m.in. w przewozach kabotażowych. Do włoskich przepisów nie wydano jeszcze dekretu wykonawczego, który miałby określić sposób zgłaszania pracowników oraz dostarczyć więcej szczegółów. Ten ma się pojawić dopiero 22 sierpnia - dodatkowe informacje TUTAJ .

Strony