----------------------------------------------------- AKTUALNE INFORMACJE -------------------------------------------------

Aby obejrzeć ten element musisz mieć lub uaktywnić wtyczkę flashplayer

AKTUALIZACJA: NIEMCY-MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY A POLSCY PRZEWOŹNICY / KABOTAŻ W NIEMCZECH MOŻE ZDROŻEĆ OD 2015 ROKU ?

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie  w Niemczech przepis określający płacę minimalną w wysokości 8,50 euro za godzinę.

„Ilu prawników, tyle opinii“ - tak można opisać obecną dyskusję dotyczącą zagadnienia, czy wprowadzenie ustawy o płacy minimalnej w Niemczech będzie dotyczyć także polskiego przewoźnika.

Do czasu uzyskania jednoznacznej informacji, prezentujemy 2 poglądy w tej sprawie:

AKTUALIZACJA - WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ Z KONTYNGENTU 2014

Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego opublikowało komunikat 50/2014 oraz 54/2014 dot. ważności zezwoleń zagranicznych z kontyngentu 2014.

Większość zezwoleń (w tym rosyjskie) została przedłużona do 31.01.2015r. Więcej tutaj .

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Restrykcje dla pojazdów ciężarowych w Maasvlakte – przemysłowym obszarze Rotterdamu:

Od października br. wprowadzone zostały specjalne regulacje w dostępie do przemysłowego obszaru Rotterdamu – Maasvlakte 1 i 2 dla pojazdów ciężarowych z silnikami diesla. Oznacza to, że w rejon ten nie mogą udać się ciężarówki (3,5 tony lub więcej) wyposażone w silniki diesla, chyba że są to silniki diesla klasy Euro VI lub pojazd został zarejestrowany przed 1 stycznia 2013 r a jego wiek nie przekracza 7 lat (źródło: www.pisil.pl). 

Węgry - nowe wymagania podatkowe (system EKAER):

1 stycznia 2015 r. zacznie funkcjonować na Węgrzech system EKAER (Electronic Road Transport Control System). Zadaniem systemu będzie umożliwienie węgierskiej administracji celnej i podatkowej kontrolę przewozów towarowych na Węgrzech. System dotyczyć będzie każdego przewozu drogowego pojazdem o masie powyżej 3,5 tony z innych państw UE na Węgry i z Węgier do innych państw UE. Szczegóły tutaj

AKTUALIZACJA - FUNKCJONOWANIE BIURA PSPD W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

FUNKCJONOWANIE BIURA PSPD W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

W dniu 24.12.2014 r.  Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych pracuje w następujących godzinach:

- Biuro Stowarzyszenia:   g.08.00 - g.13.00
- Punkt viaTOLL:   g.07.00 - g.14.00 (godziny pracy punktu viaTOLL mogą ulec zmianie !).

W dniu 31.12.2014 r.  Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych pracuje w następujących godzinach:

Uwaga na zmiany w podatkach od 2015 roku!

Ryczałt od służbowych samochodów używanych do celów prywatnych

Sejm uchwalił ustawę o ułatwianiu działalności gospodarczej, która czeka już tylko na podpis prezydenta. Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzony zostanie ryczałt za korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych.

OGRANICZENIA RUCHU W POLSCE (GRUDZIEŃ)

Przypominamy o świątecznych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:

- w czwartek 25 grudnia od 08:00 do 22:00
- w piątek 26 grudnia od 08:00 do 22:00
- w czwartek 1 stycznia 2014r. od 08:00 do 22:00

Jednocześnie przypominamy, że zakaz nie dotyczy:

PROGRAM KART PALIWOWYCH DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZRZESZONYCH W PSPD

Informujemy, że w dniu 11 grudnia br. wszystkim członkom PSPD została przesłana drogą mailową specjalna oferta kart paliwowych - zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

OBOWIĄZEK WAŻENIA KONTENERÓW PRZED ZAŁADUNKIEM

Międzynarodowa Organizacja Morska IMO postanowiła wprowadzić obowiązek ważenia załadowanych kontenerów, zanim zaczną być transportowane drogą morską.

W przyszłości, załadowane kontenery nie będą mogły być podjęte na pokład statku, dopóki ich waga nie zostanie ustalona. Prawidłową wagę - tzw zweryfikowaną wagę - można określić dwoma sposobami. Można albo zważyć załadowany kontener w zatwierdzonej stacji ważenia (np. w porcie) czy też można zważyć sam towar i dodać do wyniku masę netto kontenera.

PRZEWOZY DO ROSJI - NOWE PRZEPISY / KOLEJNE ZAKAZY W RAMACH EMBARGA / KARNETY TIR BĘDĄ WAŻNE DO 28.02.2015 ROKU

24 listopada 2014 r. prezydent Rosji podpisał ustawę Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu zmian do ustawy federalnej „O kontroli państwowej wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych i o odpowiedzialności za naruszenie trybu ich wykonywania” oraz do kodeksu wykroczeń administracyjnych FR, w zakresie dotyczącym kontroli przewozów. 

Ustawa wprowadza m.in. definicje takich terminów jak: międzynarodowy przewóz drogowy, dwustronny międzynarodowy przewóz drogowy, tranzytowy międzynarodowy przewóz drogowy, ładunek kraju trzeciego, zezwolenie specjalne. Natomiast kodeksem wykroczeń administracyjnych określono m.in. wysokości grzywny dla kierowców za niektóre wykroczenia w wysokości od 100 000 do 200 000 rubli.

Firmy transportowe obawiają się fali pozwów

Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka na zlecenie Organizacji Pracodawców Transport i Logistyka Polska opracowała raport, z którego wynika, że część przepisów ustawy o czasie pracy kierowców jest niezgodna z przepisami unijnymi.

Za mało kierowców zawodowych w Wielkiej Brytanii ?

Nowe przepisy w Wielkiej Brytanii mogą doprowadzić do braku kierowców ciężarówek, przez co odbiorcy nie dostaną na czas towarów kupowanych na święta.

Przepisy o czasie pracy kierowców będą zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

Firmy transportowe w ciągu trzech tygodni chcą złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego na niejasne przepisy w ustawie o czasie pracy kierowców jako naruszające m.in. zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Taką informację przekazał Maciej Wroński Prezes Organizacji Transport i Logistyka Polska.

VIATOLL - ZMIANY WEJDĄ W ŻYCIE W 2015 ROKU

W dniu 18 września 2014 roku Prezydent RP podpisał (a 1 października ogłoszono w dzienniku ustaw - tutaj ) długo oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych, dotycząca w szczególności warunków i zasad nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów związanych z opłatami za przejazd po drogach objętych opłatą elektroniczną - w skrócie: Viatoll. Nowelizacja wejdzie w życie dopiero po 3 miesiącach od jej ogłoszenia (czyli w styczniu 2015 roku).

ZAŚWIADCZENIE O DNIACH WOLNYCH KIEROWCY

W związku z licznymi pytaniami przewoźników dotyczącymi dokumentowania okresu nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Subskrybuj zawartość