Nowe przepisy Kodeksu Celnego Unii Europejskiej od 1 maja 2016r. - aktualizacja

Przypominamy, że od 1 maja 2016r. wchodzi w życie Unijny Kodeks Celny. Jego postanowienia będą miały zastosowanie od 1 maja 2016 r., gdy odnoszące się do UKC akty delegowane i wykonawcze zostaną przyjęte i wejdą w życie. Do 1 maja 2016 r. zastosowanie ma Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze do niego.

Od 25 kwietnia 2016 r. zakaz ruchu pojazdów powyżej 24 t dmc w Gdańsku - AKTUALIZACJA !!!

Zakaz ruchu pojazdów powyżej 24 t dmc w Gdańsku:

W związku z otwarciem dla ruchu tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku 25 kwietnia br. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu dotyczące ograniczenia w ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 24 t. Szczegóły TUTAJ .

Zbyt mało ładunków dla przewoźników - słaby początek 2016 roku dla rynku transportowego

Pierwszy kwartał tego roku nie był zbyt optymistyczny dla branży transportowej -  wynika z aktualnych danych barometru transportowego TimoCom. W pierwszych trzech miesiącach stosunek ilości frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych wyniósł zaledwie 30:70. Wydaje się jednak, że wraz z wyższymi temperaturami również rynek transportowy ulega powolnemu odmrożeniu.

Polska: od 4 lipca do 2 sierpnia tymczasowa kontrola na granicy

Od 4 lipca do 2 sierpnia zostanie przywrócona kontrola na granicy wewnętrznej Polski - tak zakłada projekt rozporządzenia MSWiA, który trafił do uzgodnień. Ma to związek ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Kontrola zostanie przywrócona na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej z: Niemcami, Słowacją, Czechami i Litwą, a także w portach i na lotniskach.

PRZEWOZY DO ROSJI - JEST POROZUMIENIE W SPRAWIE ZEZWOLEŃ NA 2016 ROK !!! - aktualizacja

Zgodnie z komunikatem GITD informujemy, że z dniem 13.04. rozpoczyna się dystrybucja zezwoleń rosyjskich z terminem ważności do końca 2016 roku. Zasady wydawania zezwoleń uregulowane są w komunikacie BTM 20/2016 - szczegóły TUTAJ . Zasady wykonywania przewozów zostały uregulowane w specjalnej Instrukcji - szczegóły TUTAJ.

Strony