INFORMACJA DLA PRZEWOŹNIKÓW KONTENEROWYCH I SPEDYTORÓW

Odpowiedź DCT Gdańsk SA na pismo przesłane przez PSPD i PISIL w sprawie parkingu.

PISMO_str1 , PISMO_str2

Prezes Stowarzyszenia Tomasz Rejek został zaproszony przez Zastępcę Prezydenta Mista Gdańska Pana Andrzeja Bojanowskiego w dniu 03.12.2015r. na spotkanie celem "omówienia kwestii związanych z nowym regulaminem wprowadzonym przez DCT Gdańsk, dotyczącym warunków korzystania z parkingu przez samochody ciężarowe".  Wyniki rozmów zostaną niezwłocznie przesłane członkom PSPD.   

Przywrócenie kontroli paszportowej / Uwaga na nielegalnych imigrantów !

Ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej przyjęli projekt zmian w przepisach dotyczących strefy Schengen, które mają na celu uszczelnienie unijnych granic. Uzgodnienia z 20 listopada, które przewidują m.in. kontrolę paszportową obywateli państw UE, zostaną wprowadzone w życie w przyszłym roku.

Komisja Europejska zgodziła się przedstawić przed końcem roku projekt zmiany Kodeksu granicznego Schengen, która umożliwi systematyczne kontrole wszystkich osób przekraczających granice strefy Schengen, także osób korzystających z unijnej swobody przemieszczania się - powiedział francuski minister. Według niego dane wszystkich osób przekraczających granice strefy Schengen powinny być porównywane z danymi w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz bazą danych Interpolu. Do marca przyszłego roku systemy te mają zostać tak zmodernizowane, by wszystkie przejścia graniczne dysponowały połączeniem elektronicznym z bazą Interpolu i mogły przeprowadzać automatyczne skanowanie dokumentów podróży.

Źródło: www.zmpd.pl

 


Problem imigrantów w Europie narasta. Kolejne kraje ogłaszają częściową blokadę granic / komunikaty o utrudnieniach w komunikacji - TUTAJ .

W rezultacie część państw UE przywraca kontrole graniczne (więcej TUTAJ ). Dodatkowo ze względu na posiedzenie Konferencji ONZ Francja przywraca kontrolę graniczną w okresie 13.11. - 13.12.2015r. (więcej TUTAJ ).

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Ukraina - nowe ograniczenia ruchu:

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę Ukrainy w Polsce, na Ukrainie wprowadzono zakaz ruchu dla  pojazdów, które przewożą ładunki podzielne. Szczegóły w załączonym piśmie Ambasady Ukrainy w RP - tutaj  (źródło: www.zmpd.pl),

Kabotaż w Wielkiej Brytanii - możliwość konfiskaty pojazdu:

Zgodnie z najnowszymi informacjami GITD brytyjskie służby kontrolne będą mogły dokonać konfiskaty pojazdów w przypadku powtarzających się naruszeń dotyczących nieprzestrzegania przepisów kabotażowych oraz przepisów dotyczących transportu kombinowanego. Więcej TUTAJ .

PRZEWOZY DO ROSJI - KOLEJNE PROBLEMY, EMBARGO PRZEDŁUŻONE, TOWARY NISZCZONE

Zgodnie z informacjami prasowymi rząd Federacji Rosyjskiej jest gotów do wprowadzenia zakazu na dostawy z Turcji m.in.: mięsa wołowego schłodzonego i mrożonego; mięsa drobiowego i prefabrykatów; mięsa solonego i w zalewie; mięsa suszonego i wędzonego; mleka i produktów mlecznych, w tym serów i twarogów oraz i produktów bezlaktozowych; ryb (wszystkie) w tym owoców morza, orzechów; owoców i warzyw. Wykaz ma być ogłoszony w rozporządzeniu rządu Rosji (źródło: www.zmpd.pl).

 

KŁOPOTY Z SYSTEMEM OPŁAT DROGOWYCH W ROSJI

Zgodnie z komunikatem ZMPD z 15 listopada 2015 r. powstały ogromne problemy z rejestracją w systemie Platon (system opłat drogowych w Rosji).

Pierwszego dnia zapowiadanego uruchomienia systemu opłat drogowych Platon w Smoleńsku oraz na przejściu w Krasnej Gorce przez wiele godzin nie było możliwości rejestracji w systemie. W obydwu miejscach kierowcy z różnych krajów nie mogli dokonać opłat, pozbawieni byli także informacji o terminie uruchomienia systemu. Jako wyjaśnienie braku łączności internetowej podawano informację o przesileniu systemu.

ZMIANA STANOWISKA GITD W ZAKRESIE KAR NAKŁADANYCH ZA PRZEKROCZENIE NACISKÓW NA OSIE POJAZDU

ZMIANA STANOWISKA GITD W ZAKRESIE KAR NAKŁADANYCH ZA PRZEKROCZENIE NACISKÓW NA OSIE POJAZDU

Z dniem 30 października br. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazał Wojewódzkim Inspektorom Transportu Drogowego stanowisko, zgodnie z którym zaleca odstępowanie od nakładania kar pieniężnych za przekroczenia nacisków na osie, w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

Strony