Wyrok TK w sprawie ryczałtu za noclegi – nadal brak jednoznacznej wykładni

26 kwietnia 2017 r. ZMPD otrzymało pismo od wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita, który o formalną interpretację skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ryczałtów za nocleg kierowcy w kabinie pojazdu poprosił Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozeznanie rynku: Przeprowadzenie badań psychologicznych oraz lekarskich

Rozeznanie rynku: Przeprowadzenie badań psychologicznych oraz lekarskich dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C/C+E oraz uczestników kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zaprasza do składania ofert w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich i/lub psychologicznych 60 uczestników projektu „Nowy Zawód – Lepsza Praca” RPPM.05.02.02-22-0134/15.

Strony