Międzynarodowe prawo przewozowe – MiLOG, Loi Marcon i najnowsze regulacje w Polsce

W dniu 20 lipca Komisja Europejska przyjęła komunikat w którym dokonała ponownego przeglądu Dyrektywy o delegowaniu pracowników (Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r.). Przegląd został dokonany w związku z wnioskami 11 państw członkowskich (w tym Polski) w ramach procedury tzw.

Parking przy DCT

25 lipca w siedzibie Zarządu Portu Gdańsk miało miejsce kolejne spotkanie poświęcone powstaniu parkingu buforowego, który ma rozwiązać problem parkowania samochodów obsługujących Port Północny, głównie DCT.

W spotkaniu oprócz gospodarzy wzięli udział przedstawiciele InvestGda i Budimexu, którzy przedstawili założenia projektu budowy parkingu na ok. 150 pojazdów z zapleczem socjalnym.

PROTESTY PRZECIWKO FRANCJI W ZWIĄZKU Z PRZEPISAMI O PŁACY MINIMALNEJ

Na stronie francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Morza zamieszczone zostały dokumenty i informacje dotyczące delegowania pracowników. Są one sporządzone w 8 językach, w tym w języku polskim. 16 czerwca br. Komisja Europejska podjęła kroki prawne w stosunku do Francji  i Niemiec z uwagi na konsekwencje wprowadzenia regulacji w kwestii płacy minimalnej dla sektora transportu drogowego.

Strony