----------------------------------------------------- AKTUALNE INFORMACJE -------------------------------------------------

Aby obejrzeć ten element musisz mieć lub uaktywnić wtyczkę flashplayer

Międzynarodowa dyskusja o neoprotekcjoniźmie państw starej Europy

Z inicjatywy i na zaproszenie ZMPD w Jachrance pod Warszawą obradowali przedstawiciele narodowych stowarzyszeń przewoźników z dziesięciu państw europejskich. Temat obrad: Jak bronić się przed protekcjonizmem państw starej Europy? Uczestnicy spotkania nie zgadzają się z regulacjami niemieckimi i francuskimi, narzucającymi przewoźnikom z innych państw wysokość płacy minimalnej.

DOWÓZ TOWARÓW DO/Z NIEMIECKICH PORTÓW PODLEGA POD MILOG ! / PRZEPISY NIEMIECKIE ZAWIESZONE TYLKO W ODNIESIENIU DO TRANZYTU !

Dowóz towarów do/z niemieckich portów w tranzycie podlega niemieckim przepisom o płacy minimalnej MiLoG.  
 
Niemiecki Zoll Bundesfinanzdirektion West wyjaśnił, że  transport samochodowy towarów do i z portów niemieckich, w celu ich dalszego wywozu do innych krajów, wymagający  dokonania przeładunku towaru w porcie nie może być uznany za tranzyt wyłączony z obowiązków wynikających z ustawy o płacy minimalnej. Transport taki jest traktowany jak przejazd do i z  punktu docelowego w Niemczech i podlega przepisom o niemieckiej płacy minimalnej (MiLoG).

Szkolenia MiLoG i ryczałt za noclegi

Szkolenia MiLoG i ryczałt za noclegi

Niedawne zmiany prawa w Niemczech, a także w Polsce, nakładające nowe obciążenia finansowe na polskich międzynarodowych przewoźników drogowych, wywołały wiele zamieszania w branży. ZMPD i PSPD protestują przeciwko tym rozwiązaniom, o czym informujemy na bieżąco na naszych stronach. Formalne postępowanie, w tym także w instytucjach międzynarodowych, nadal trwa.

Oczekując obecnie weryfikacji polskich i zagranicznych przepisów dziś przewoźnicy zmuszeni są do ich stosowania.

OD MARCA 2015 ROKU KONIEC Z ZAŚWIADCZENIEM O DNIACH WOLNYCH KIEROWCY

Od 2 marca 2015 roku w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące tachografów, a jedną ze zmian będzie rezygnacja z konieczności wypisywania tzw. „urlopówek”. Tym samym firmy nie będą już musiały tworzyć oficjalnych oświadczeń na temat zajęć kierowców w okresie wolnym od pracy. Jedyną konieczną formą dokumentacji pozostanie wpisanie w tachograf stosownej informacji np. o urlopie.

Powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

W projekcie znowelizowanej Ustawy o transporcie drogowym przewidziano utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. W rejestrze znajdą się dane przewoźników zarejestrowanych w starostwach, informacje z centralnej ewidencji naruszeń prowadzonej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a także lista osób , które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi. Informacje do rejestru przesyłać będzie także policja ,urzędy celne zarządcy dróg oraz straż graniczna.

ZWOLNIENIA Z PODATKU TRANSPORTOWEGO / AKTUALIZACJA - PODATKOWA LISTA RANKINGOWA 2015

Wszystkich zainteresowanych informujemy - samorządy mogą na nowych zasadach udzielać zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych stanowiących pomoc regionalną.

AKTUALIZACJA: NIEMCY - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY A POLSCY PRZEWOŹNICY

Komisja Europejska przedłużyła Niemcom termin na odpowiedź w sprawie MiLoG

Bruksela zgadza się na opóźnienie rozwiązania problemu niemieckiej płacy minimalnej, która uderza w polskich przewoźników. Jak dowiedziała się korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, Berlin poprosił Komisję Europejską o dodatkowe 40 dni na odpowiedź na pytanie w tej sprawie. KE pytała, czy nowe niemieckie przepisy stosują się także do zagranicznych kierowców i na jakiej podstawie prawnej. Termin na odpowiedź miał minąć 18 lutego br. Więcej TUTAJ .

(...) To niedobra wiadomość dla polskich przewoźników, bo oznacza przedłużającą się niepewność. Do tych dodatkowych 40 dni, o które poprosili Niemcy, trzeba dodać jeszcze kilka tygodni, których KE będzie potrzebować na analizę i odpowiedź (źródło: www.zmpd.pl).


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii stosowania przez stronę niemiecką przepisów dotyczących płacy minimalnej, przypominamy:

KOMUNIKAT AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 15.01.)

INFORMACJE DODATKOWE AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 06.02.)

SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZALECANY PRZEZ ZMPD

Przykład formularza ewidencyjnego dla kierowcy dotyczącego rejestrowania jazd na terenie Niemiec - TUTAJ .

Jednocześnie informujemy, że dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z  art. 107 rozporządzenia EEG 574/72 (szczegółowa informacja TUTAJ ). Dla złotówki kurs na I kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,20664.

CZY FRANCJA PÓJDZIE W ŚLAD ZA NIEMCAMI ? - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY

Przekazujemy komunikat francuskiego Ministerstwa Gospodarki, Trwałego Rozwoju i Energii. Przypominamy, że prace legislacyjne nad ustawą nadal trwają, czyli ostateczne, formalne zapisy ustawy jeszcze nie są znane.

Komunikat MGTRiE:

W ślad za obietnicami Premiera w zakresie walki z nielegalną pracą, Zgromadzenie Narodowe przyjęło w dniu 15 lutego 2015 r. poprawkę do projektu ustawy na rzecz rozwoju, działalności i równości szans ekonomicznych, mającą na celu wzmocnienie narzędzi do walki z dumpingiem socjalnym w sektorach transportu drogowego i transportu rzecznego towarów.

Od tej chwili każdy kierowca wykonujący operacje kabotażu, przy okazji transportu międzynarodowego, będzie korzystał z zasad socjalnych i z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego we Francji w przedmiotowych sektorach. Zagraniczni przewoźnicy, zlecający pracę we Francji kierowcom bez wymaganego zaświadczenia, będą podlegać ściganiu za wykonywanie nielegalnej pracy. Premier określił ambitne cele w zakresie kontroli na rok 2015.

Przegląd techniczny pojazdu - tylko w kraju zarejestrowania pojazdu

Przegląd techniczny, to święta rzecz nawet w samochodach osobowych, a cóż dopiero w samochodach przeznaczonych do przewozu osób i towarów. Niestety, w transporcie międzynarodowym obecnie obowiązujące przepisy wprowadzają liczne biurokratyczne bariery w realizowaniu działalności gospodarczej w tym zakresie. Jedną z nich jest obowiązek przeprowadzania przeglądu technicznego w kraju zarejestrowania pojazdu.

KTO CHCE ZNISZCZYĆ POLSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY ?

Wygląda na to, że dawne kłopoty polskich przewoźników międzynarodowych były drobiażdżkiem wobec tego, co nastąpiło teraz. Niemcy, Francuzi, Belgowie, Rosjanie, Białorusini jakby sprzysięgli się, by zniszczyć polski transport samochodowy, który strasznie – ich zdaniem – rozpycha się w Europie.

PRZEWOZY DO ROSJI - NOWE PRZEPISY / KOLEJNE ZAKAZY W RAMACH EMBARGA / KARNETY TIR BĘDĄ WAŻNE DO 30.06.2015 ROKU

26 lutego 2015 r. Federalna Służba Celna Rosji po raz kolejny przedłużyła umowę z rosyjskim stowarzyszeniem ASMAP - gwarantem w systemie TIR do 30 czerwca.

Tym samym system TIR w Rosji będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach.


Komunikat ZMPD z 23.02.2015r.: Jak poinformowała 23 lutego 2015 r. Informacyjna Agencja Radiowa - rosyjska służba ochrony praw konsumentów zamknęła granicę dla polskich serów i produktów serowarskich. Inspektorzy Rospotriebnadzoru dopatrzyli się naruszenia norm technologicznych w jednej z partii serów, pochodzących z naszego kraju.

Komunikat ZMPD z 04.02.2015r.: Kreml wprowadził kolejną barierę dla swoich importerów. Nie mogą kupować zachodnich maszyn i urządzeń (w tym samochodów) na potrzeby państwowe i samorządowe. Premier Rosji podpisał dokument wprowadzający zakaz importu „maszyn i urządzeń na potrzeby państwa i samorządu". Wicepremier Arkadij Dworkowicz wyjaśnił, że chodzi m.in. o maszyny budowlane i sprzęt do wydobywania surowców naturalnych. Do rozporządzenia premiera nie dołączono dokładnego spisu zakazanych maszyn. Ma być on opublikowany oddzielnie.

Krajowy Rejestr Długów: rosną długi firm transportowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba zadłużonych firm transportowych, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Długów zwiększyła się o ponad 10 proc., do 10 014. Ich zadłużenie sięgnęło 344 mln zł - wynika z danych KRD.

Rekompensaty dla firm dotkniętych embargiem rosyjskim – ustawa z 1 lutego 2015r.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – takie wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. W latach 2015-2016 otrzymają w sumie do 500 mln zł. Prezydent RP podpisał 28 stycznia 2015 r. nowelizację ustawy o ochronie miejsc pracy (ustawa weszła w życie 1 lutego 2015 r.).
 

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Przejazd tunelem Mont Blanc tylko pojazdem minimum euro 4:

Zarządcy Tunelu Mont Blanc informują, że ze względu na wysoki poziom zanieczyszczeń w dolinie Arve (Francja), na wniosek prokuratury z Haute-Savoie, wprowadzono zakaz poruszania się przez dolinę Arve pojazdów o masie całkowitej powyżej 7,5 tony kategorii EURO 3 oraz niższych. Obostrzenie będą stosowane do odwołania. Zakaz dotyczy również przejazdów Tunelem Mont Blanc. Obecnie z tunelu nie mogą korzystać pojazdy EURO 3,2,1,0 oraz przewożące ładunki niebezpieczne (źródło: www.zmpd.pl ).

Węgry - nowe wymagania podatkowe (system EKAER):

1 stycznia 2015 r. zacznie funkcjonować na Węgrzech system EKAER (Electronic Road Transport Control System). Zadaniem systemu będzie umożliwienie węgierskiej administracji celnej i podatkowej kontrolę przewozów towarowych na Węgrzech. System dotyczyć będzie każdego przewozu drogowego pojazdem o masie powyżej 3,5 tony z innych państw UE na Węgry i z Węgier do innych państw UE. Szczegóły tutaj .  Wedlug portalu na którym mają być meldowane frachty ( http://ekaer.hu - obecnie też w języku polskim) - konsekwencje prawne (kary), z wyjątkiem przepisu dotyczącego usunięcia bez zezwoleń państwowych plomb, państwowy organ podatkowo-celny pierwszy raz będzie stosował od dnia 1 marca 2015r. (źródło: HGA, www.etransport.pl).

Austria - przypominamy o plakietkach ekologicznych od 01.01.2015r.:

Od 1 stycznia 2015 roku pojazdy ciężarowe oraz ich naczepy, które będą poruszać się po wyznaczonym terenie w Austrii (w Wiedniu oraz w okolicach, m.in. w dolnej Austrii - Wiener Umland - więcej TUTAJ) będą musiały być wyposażone w austriackie etykiety ekologiczne dotyczące klasy emisji spalin (EURO) - będzie można je nabyć na większości parkingów, w punktach OAMTC oraz na stacjach diagnostycznych (wykaz - tutaj ) w Austrii (nieoficjalny koszt waha się od 25 do 50 euro ! ). Za brak etykiety określającej klasę emisji spalin będą nakładane kary od 2180 EUR. Więcej informacji TUTAJ . (źródło: www.zmpd.pl, www.e100.pl).

Subskrybuj zawartość