Trybunał Sprawiedliwości bada legalność regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię w sprawie C‑102/16 (Vaditrans BVBA v Belgische Staat). Sprawa dotyczy zagadnienia, czy art. 8 ust. 6 i 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego zakazują spędzania przez kierowców regularnych okresów odpoczynku przewidzianych w tym rozporządzeniu w pojeździe.

Ograniczenie handlu w niedzielę i jego wpływ na branżę transportu, spedycji i logistyki

We wrześniu 2016 r. do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele [„Projekt”]. Jeszcze przed pierwszym czytaniem Projektu eksperci analizujący to zagadnienie podkreślali, że wprowadzenie ustawy może oddziaływać na funkcjonowanie wielu branż, w tym przede wszystkim rynku usług TSL.

PRZEWOZY DO ROSJI - NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMBARGA - aktualizacja 06.02.

Rosyjska służba nadzoru weterynaryjnego Rossielchoznadzor zapowiedziała 4 lutego 2017 r. wprowadzenie z powodu ptasiej grypy czasowego zakazu eksportu produktów drobiowych i karm z kilkunastu krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski, jednakże nie podano jeszcze daty wprowadzenia ograniczeń - więcej TUTAJ (źródło: www.zmpd.pl ).

Strony