----------------------------------------------------- AKTUALNE INFORMACJE -------------------------------------------------

Aby obejrzeć ten element musisz mieć lub uaktywnić wtyczkę flashplayer

KE analizuje przepisy płacy minimalnej w Niemczech (MiLoG)

Niemcy udzieliły już odpowiedzi Komisji Europejskiej w sprawie narzucenia obowiązku stosowania niemieckiej płacy minimalnej wobec zagranicznych kierowców (ustawa MiLoG). Jej treść nie została formalnie przedstawiona, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że nie jest korzystna dla naszej branży. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że w liście do Komisji Europejskiej, władze w Berlinie bronią przepisów, które obejmują również zagranicznych kierowców ciężarówek, w tym polskich. Bruksela uważa natomiast, że naruszają one unijne prawo.

Kilkadziesiąt stron szczegółowych wyjaśnień analizują uważnie eksperci i prawnicy w Komisji Europejskiej. - Wstępna analiza jest taka, że niemieckie władze odrzucają możliwość wycofania się z przepisów, choć nie wykluczyły gotowości do dalszych rozmów - powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych urzędników.  Ze względu na złożoność problemu proces jego wyjaśnienia może potrwać nawet do końca roku. Wiele wskazuje na to, że jesienią Komisja Europejska wyśle drugie upomnienie do władz w Berlinie i ponownie zażąda zmiany przepisów

Zmiana zasad wykonywania przewozów przez kanał La Manche / Zabezpiecz swój pojazd - czyli jak uniknąć kary za..."

Brytyjskie Ministerstwo Transportu wprowadziło od 30 lipca na okres 30 następnych dni (w okresie obowiązywania procedury Stack) nadzwyczajne złagodzenie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców z Unii Europejskiej. Mają obowiązywać przez następnych 30 dni. Przepisy dotyczą kierowców, którzy oczekują w kolejkach na przeprawę przez kanał La Manche po stronie francuskiej i brytyjskiej.

Zmiany w przepisach polegają na:

PRZEWOZY DO ROSJI - EMBARGO PRZEDŁUŻONE, TOWARY NISZCZONE / CO Z KARNETAMI TIR PO 30 CZERWCA ?

29 lipca 2015 r. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret w sprawie niszczenia produktów, które – pomimo że są objęte sankcjami – zostaną wwiezione do Rosji. Niszczone będą wszystkie produkty, które zostaną wwiezione do Rosji, począwszy od 6 sierpnia (z wyjątkiem towarów wwiezionych przez osoby fizyczne w celu osobistego użytku bądź umieszczone w procedurze celnej tranzytu celnego i przewożone do krajów trzecich). Więcej TUTAJ . Przypominamy, że zakaz importu do Rosji żywności z zachodnich państw został przedłużony o rok - do 5 sierpnia 2016 r. włącznie.

GDDKiA ograniczy wyprzedzanie się ciężarówek?

GDDKiA zamierza ograniczyć wyprzedzanie się samochodów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu – dowiedział się DGP. W grę wchodzą m.in. obwodnice miast. Branża transportowa jest przeciwko.

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Niemcy - zmiany w opłatach drogowych od 1 października 2015r.:

Przypominamy, że od 1 października 2015 r. obowiązkiem uiszczania opłat drogowych w Niemczech zostaną objęte samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 t i więcej (obecnie obowiązują opłaty dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 12 t i więcej). Ponadto od 1 października 2015 roku zmianie ulegają również taryfy opłat drogowych. Przedsiębiorstwom, które posiadają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, zalecamy dokonanie rejestracji z odpowiednim wyprzedzeniem i zlecenie montażu urządzenia pokładowego (OBU) umożliwiającego automatyczny pobór opłaty drogowej. Dodatkowe informacje TUTAJ TUTAJ . (źródło: www.zmpd.pl).

W. Brytania, Francja - ostrzeżenie o nielegalnych imigrantach:

Angielskie gazety informują, że w brytyjskich supermarketach pojawiają się braki produktów spożywczych na skutek kryzysu i blokad w porcie w Calais. Chaos spowodowany strajkiem pracowników linii promowej oraz niekontrolowanym napływem nielegalnych imigrantów do portu i terminala kolejowego spowodował zakłócenia w dostawach świeżych produktów spożywczych. Sytuacja we Francji staje się coraz trudniejsza: już nie tylko kłopoty z przejazdem po drogach i przeprawą przez kanał La Manche, ale także blokady ciężarówek zagranicznych i  napady na pojazdy połączone z niszczeniem ładunków spożywczych.

BIFA ostrzega, że tak znaczny wzrost w ostatnim czasie nielegalnych imigrantów staje się  przyczyną poważnych problemów zagrażając  przyszłości transportu zmierzającego do Wielkiej Brytanii. Więcej TUTAJ oraz TUTAJ (źródło: www.pisil.pl , www.zmpd.pl).

Przedsiębiorstwo transportowe - jaką formę wybrać? / KRD: rosną długi firm transportowych

W ostatnim czasie na polskim rynku transportowym, coraz częściej można zaobserwować różnego rodzaju negatywne zjawiska, które przyczyniają się do zwiększonej liczby bankructw i upadłości przedsiębiorstw transportowych. Według danych branża transportowa zanotowała aż o +86 proc. wzrost ilości bankructw w kolejnych badanych kwartałach lat 2014-2015 (dane coface.pl). Powodów tego stanu rzeczy jest niewątpliwie kilka, są to m.in:

NORWEGIA - PŁACA MINIMALNA DLA KIEROWCY (OKOŁO 75 ZŁ ZA GODZINĘ !!!)

Zgodnie z informacją na stronie internetowej ZMPD, stosowanie stawki minimalnej dla transportu pasażerskiego (regularnego i okazjonalnego) zostało zawieszone do dnia 1 października 2015 r.

Jednocześnie obowiązek ten, zastosowany z dniem 1 lipca 2015 r. dla transportu towarowego, pozostaje w mocy (źródło: www.zmpd.pl)


Norwegia nie sprecyzowała aspektów technicznych wprowadzenia nowych przepisów, wymaganej dokumentacji i przewidywanych kar za łamanie prawa. Norwescy zleceniodawcy w założeniu ustawy mają informować firmy transportowe o konieczności dostosowania wypłat do nowych przepisów, żądając potwierdzeń odpowiednio wysokich zarobków. Problemem pozostaje cały czas kwestia wyliczenia pensji kierowcy za pracę w trasie po Norwegii - więcej TUTAJ 

Narzędzie do oceny kondycji firmy / Gdzie sprawdzić czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT

Od 22 lipca 2015 r. przedsiębiorcy mogą dokonać badania kondycji swojej firmy przy wykorzystaniu dostępnej online aplikacji.
Aplikacja/Narzędzie zostało przygotowane w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania, projektu pilotażowego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i skierowanego do przedsiębiorców, którzy doświadczają problemów ekonomicznych, ale nie osiągnęli jeszcze statusu przedsiębiorstwa zagrożonego.

FRANCJA - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY / KTO PÓJDZIE W ŚLAD ZA NIEMCAMI ?

9 lipca 2015 r. premier Francji, zgodnie z artykułem 49 konstytucji francuskiej, został zobowiązany do wdrożenia ustawy Loi Macron. Projekt uznaje się za przyjęty z dniem 10 lipca 2015 r.

Pełne zastosowanie Loi Macron wymaga obecnie przygotowania i opublikowania przepisów wykonawczych, które przewidywane są na początek września, więc prawdopodobnie od września będzie obowiązywała francuska płaca minimalna dla kierowców świadczących usługi na terenie Francji.

Źródło: www.zmpd.pl 

NIE BĘDZIE PRZEPISU PRZENOSZĄCEGO NA PRZEWOŹNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA DROGOWE KIEROWCY

Podczas posiedzenia w dniu 14 lipca sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia zmian kilku ustaw (o straży gminnej, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia) upadł projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, w którym zapisano przeniesienie na właściciela pojazdu odpowiedzialności za niektóre naruszenia zasad ruchu drogowego przez kierowcę. Z tą kuriozalną propozycją od początku nie zgadzało się ZMPD, o czym poinformowało w piśmie do przewodniczącego podkomisji Stanisława Żmijana.

Ryczałt za nocleg - sprawy w sądach / Czy można wstrzymać sprawę sądową o ryczałty?

Po zaległe ryczałty kierowcy idą do e-sądu  
 
Kierowcy ciężarówek zmieniają strategię w ubieganiu się o pieniądze za noclegi w kabinie pojazdu. Przewoźnicy zaczęli się bać komorników. Powód? Ich obecność oznacza, że e-sąd w Lublinie wydał nakaz zapłaty zaległego ryczałtu za nocleg pracownika w kabinie ciężarówki, a przedsiębiorca nie złożył od niego sprzeciwu. W taki nietypowy sposób kierowcy coraz częściej dochodzą swoich roszczeń. A e-sąd wydaje orzeczenie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron (źródło: www.zmpd.pl).

Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej - od 1 lipca 2015 r.

Z dniem 1.07.2015 r. o tym gdzie wysyłamy wniosek decyduje nie tylko miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby wnioskodawcy ale także rodzaj podatku, w zakresie którego składamy wniosek.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się odejść od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej będzie polegać na tym, że wyznaczone biura będą udzielać informacji telefonicznych i interpretacji podatkowych o wybranych podatkach.

Uwaga! Zmiana formularza zgłoszeniowego MiLoG

Na stronie Zoll.de pojawiła się skorygowana wersja formularza zgłoszeniowego 033037 mobil. Oprócz uzupełnia dotyczącego podstawy prawnej, najważniejsza zmiana dotyczy strony 2, gdzie zmieniono tytuł dotyczący planowanego zatrudnienia (obecni brzmi: planowane zaangażowanie w Niemczech) oraz dodano dodatkową kolumnę pt. Anzahl der Einsätze (w wolnym tłumaczeniu liczba planowanego w podanym czasie zaangażowania/operacji transportowych/przejazdów danego kierowcy na terenie Niemiec).
Ponowne (po upływie 6 miesięcznego okresu) zgłoszenie należy wysłać już na nowym druku.

Przypominamy jednocześnie, że mimo toczącego się postępowania w Komisji Europejskiej w sprawie zgodności z prawem unijnym przepisów niemieckiej płacy minimalnej MiLoG, ich obowiązywanie nie zostało zawieszone (z wyjątkiem przewozów tranzytowych) i obowiązek zgłaszania kierowców, ewidencjonowania czasu pracy i wypłaty 8,5 € za godzinę pracy nadal istnieje.

Link do formularza TUTAJ (źródło: www.zmpd.pl)

Decyzje niemieckich sądów w sporze o niemiecką płacę minimalną

W dniu 25 czerwca br. (ogłoszeniem decyzji 1 lipca br.), Federalny Sąd Konstytucyjny nie przyjął do rozpatrzenia skargi konstytucyjnej na ustawę MiLoG skierowanej w imieniu 14 polskich i zagranicznych firm transportowych przez jedną z niemieckich kancelarii prawnych. W uzasadnieniu decyzji Sąd powołuje się na konstytucyjną zasadę pomocniczości i konieczność wykorzystania przez zainteresowane firmy drogi sądowej (sądy pracy, ds. spraw społecznych czy administracyjnych) w tej sprawie. Federalny Sąd Konstytucyjny wskazuje jednocześnie i sugeruje, że ww.

Subskrybuj zawartość