31 MAJA - PROTEST PRZECIWKO PRZEPISOM O PŁACY MINIMALNEJ - aktualizacja!!!

We wtorek 31 maja w 11 europejskich stolicach europejskich protestować będą przewoźnicy drogowi, którzy sprzeciwiają się narzucaniu przez Francję i Niemcy przepisów o płacy minimalnej.

W Polsce przewoźnicy będą protestować przed Ambasadą Republiki Francuskiej oraz Przedstawicielstwem KE w Warszawie (źródło: www.zmpd.pl ).

Od 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem - przypomnienie

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadziła obligatoryjne zmiany do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS. Zmiany wchodzą w życie 1 lipca 2016 r. w odniesieniu do pełnych kontenerów eksportowych przeznaczonych do przewozu drogą morską.

NIEMCY - płaca minimalna MiLoG - AKTUALIZACJA

Zgodnie z nowelizacją § 2 niemieckiego rozporządzenia Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) (rozporządzenie zmieniające z dnia 25 listopada 2015 roku, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Tail I nr 46) z dniem 1 stycznia 2016 roku zmieniły się wartości minimalnych stawek na wyżywienie dla pracowników w podróży służbowej – nowa stawka została ustalona w wysokości 236 Euro m

Nowe przepisy Kodeksu Celnego Unii Europejskiej od 1 maja 2016r. - aktualizacja

Przypominamy, że od 1 maja 2016r. wchodzi w życie Unijny Kodeks Celny. Jego postanowienia będą miały zastosowanie od 1 maja 2016 r., gdy odnoszące się do UKC akty delegowane i wykonawcze zostaną przyjęte i wejdą w życie. Do 1 maja 2016 r. zastosowanie ma Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze do niego.

Od 25 kwietnia 2016 r. zakaz ruchu pojazdów powyżej 24 t dmc w Gdańsku - AKTUALIZACJA !!!

Zakaz ruchu pojazdów powyżej 24 t dmc w Gdańsku:

W związku z otwarciem dla ruchu tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku 25 kwietnia br. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu dotyczące ograniczenia w ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 24 t. Szczegóły TUTAJ .

Strony