----------------------------------------------------- AKTUALNE INFORMACJE -------------------------------------------------

Aby obejrzeć ten element musisz mieć lub uaktywnić wtyczkę flashplayer

Zmiana siedziby Biura ds. Transportu Międzynarodowego - nowe druki licencyjne !

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2015 roku nastąpi zmiana siedziby Biura ds. Transportu Międzynarodowego (nowym adresem będą tak jak w przypadku GITD Al. Jerozolimskie 94).

W związku z powyższym zmianie ulegną również formularze wniosków o wydanie licencji UE oraz wniosków o zmianę danych na licencji wspólnotowej (przewoźnicy proszeni są o składanie wszelkich wniosków na nowych formularzach, począwszy od 31.08.2015r. - nowe formularze do pobrania pod linkiem: http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/licencje ).

Uwaga na nielegalnych imigrantów ! / Zmiana zasad wykonywania przewozów przez kanał La Manche

Problem imigrantów w Europie narasta. Obecnie nie tylko w Calais i Dover, lecz również pozostałe rejony odczuwają napiętą sytuację spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów do Europy.

Za zagrożone uznaje się również: belgijski port Zeebrugge (szczegóły TUTAJ ) a także południową Europę (Grecja, Macedonia, Serbia, Węgry) - szczegóły TUTAJ oraz TUTAJ


Brytyjskie Ministerstwo Transportu wprowadziło od 30 lipca na okres 30 następnych dni (w okresie obowiązywania procedury Stack) nadzwyczajne złagodzenie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców z Unii Europejskiej. Mają obowiązywać przez następnych 30 dni. Przepisy dotyczą kierowców, którzy oczekują w kolejkach na przeprawę przez kanał La Manche po stronie francuskiej i brytyjskiej.

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW - NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ? / WYPOŻYCZALNIA KIEROWCÓW

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na kierowców (szczególnie z krajów spoza UE) zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem informującym o karach związanych z brakiem szkoleń kierowców pochodzących spoza UE:

ARTYKUŁ

Firma, która chce zatrudnić jako kierowcę obywatela spoza Unii Europejskiej musi pamiętać, że zatrudniana osoba musi między innymi uzyskać kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną oraz ukończyć szkolenie okresowe - więcej TUTAJ .

Za manipulacje przy tachografie odpowiada nie tylko kierowca

Jeśli w firmie transportowej przyłapano pracowników na ingerencji w urządzenia monitorujące czas ich pracy, to powinna ona dochować szczególnej staranności w zakresie kontrolowania i nadzorowania kierowców. Jeśli taka sytuacja się powtórzy, nie uniknie ona kary.

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Rosja - ograniczenia ekologiczne dla pojazdów:

Władze Moskwy wyznaczyły nową datę wprowadzenia ograniczeń na wjazd do Moskwy ciężarówek o klasie emisji spalin Еurо-3. Zakaz zacznie obowiązywać 1 grudnia 2015 roku. Obecnie ciężarówki o klasie poniżej Еurо-2 mają zakaz wjazdu na obszar Trzeciej Obwodnicy Transportowej, ale na Moskiewskiej Obwodnicy ekologiczne ograniczenia nie obowiązują (źródło: www.e100.eu).

Opłaty drogowe w Europie :

Z myślą o przewoźnikach, w czerwcu 2015r. wystartował portal www.info-myto.pl, który zawiera szczegółowe informacje o wszystkich systemach myta w Europie. Każdy system elektroniczny jest obszernie opisany wraz z podaniem kontaktów i stron internetowych operatorów. Obok załączone są formularze wymagane do rozliczania opłat w tych krajach oraz instrukcje do wypełniania dokumentów. Informacje o opłatach drogowych w Europie można znaleźć również TUTAJ (źródło: www.etransport.pl ).

PRZEWOZY DO ROSJI - EMBARGO PRZEDŁUŻONE, TOWARY NISZCZONE / CO Z KARNETAMI TIR PO 30 CZERWCA ?

29 lipca 2015 r. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret w sprawie niszczenia produktów, które – pomimo że są objęte sankcjami – zostaną wwiezione do Rosji. Niszczone będą wszystkie produkty, które zostaną wwiezione do Rosji, począwszy od 6 sierpnia (z wyjątkiem towarów wwiezionych przez osoby fizyczne w celu osobistego użytku bądź umieszczone w procedurze celnej tranzytu celnego i przewożone do krajów trzecich). Już w czwartek 6 sierpnia br. przystąpiono do utylizacji żywności objętej embargiem, a zatrzymanej na granicy - na pierwszy ogień poszło 28 ton jabłek i pomidorów z Polski oraz 7 ton nielegalnego sera... Więcej TUTAJ i TUTAJ. Ponadto:

  • z dniem 10.08. br. częściowo umożliwiono wwóz kwiatów z Holandii - szczegóły TUTAJ
  • z dniem 13.08. br. Rosja podjęła decyzję o rozszerzeniu embarga na kolejne kraje: Albanię, Czarnogórę, Islandię, Lichtenstein i Ukrainę - szczegóły TUTAJ .
  • z dniem 14.08. br. wstrzymany zostanie wwóz do Rosji polskich konserw rybnych ze szprotkami - szczegóły TUTAJ .
  • zgodnie z informacjami portalu gospodarkamorska.pl z 26.08. - Rosja zagroziła zniszczeniem wszelkich ryb pochodzących z Norwegii na terenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w odpowiedzi na decyzję norweskiego odpowiednika sanepidu, który nie dopuścił do kontroli tamtejszych hodowli rybnych przez rosyjskich weterynarzy i siły bezpieczeństwa biologicznego - szczegóły TUTAJ .

Przypominamy, że zakaz importu do Rosji żywności z zachodnich państw został przedłużony o rok - do 5 sierpnia 2016 r. włącznie.

NIEMCY - ZMIANY W MILOG OD 01 SIERPNIA 2015 - ZŁAGODZENIE WYMOGU DOKUMENTOWANIA

Dnia 1 sierpnia 2015 roku weszło w życie nowe Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung – MiLoDoKV (rozporządzenie o obowiązkach prowadzenia dokumentacji do płacy minimalnej), § 2 tego rozporządzenia zmienia obowiązywanie wcześniejszego rozporządzenia.

Według § 1 ust. 2 MiLoDokV obowiązek zgłaszania pracowników na podstawie § 16 MiLoG nie powstaje w przypadku gdy chodzi o następujący krąg osób:

- małżonkowie
- dzieci
- rodzice

Uwaga! Zmiana formularza zgłoszeniowego MiLoG od 1 lipca 2015r. oraz nr faxu od 14 sierpnia br.

Niemieckie stowarzyszenie BGL poinformowało o zmianie numeru faksu, na który należy przesyłać formularze zgłoszeniowe kierowców realizujących przewozy na terenie Niemiec.
Z dniem 14 sierpnia br. zagraniczni operatorzy transportu powinni przesyłać te formularze na numer  +49 221 96 48 72.
Poprzedni numer faksu (+49 221 96 48 70) pozostaje aktywny jednak nie jest już przeznaczony do zgłaszania pracowników mobilnych.

Na stronie Zoll.de pojawiła się skorygowana wersja formularza zgłoszeniowego 033037 mobil. Oprócz uzupełnia dotyczącego podstawy prawnej, najważniejsza zmiana dotyczy strony 2, gdzie zmieniono tytuł dotyczący planowanego zatrudnienia (obecni brzmi: planowane zaangażowanie w Niemczech) oraz dodano dodatkową kolumnę pt. Anzahl der Einsätze (w wolnym tłumaczeniu liczba planowanego w podanym czasie zaangażowania/operacji transportowych/przejazdów danego kierowcy na terenie Niemiec).
Ponowne (po upływie 6 miesięcznego okresu) zgłoszenie należy wysłać już na nowym druku.

Przypominamy jednocześnie, że mimo toczącego się postępowania w Komisji Europejskiej w sprawie zgodności z prawem unijnym przepisów niemieckiej płacy minimalnej MiLoG, ich obowiązywanie nie zostało zawieszone (z wyjątkiem przewozów tranzytowych) i obowiązek zgłaszania kierowców, ewidencjonowania czasu pracy i wypłaty 8,5 € za godzinę pracy nadal istnieje.

Link do formularza TUTAJ oraz robocze tłumaczenie na j. polski TUTAJ . Zgłoszenie należy przesłać wyłącznie na formularzu w j. niemieckim .

OBOWIĄZEK WAŻENIA KONTENERÓW PRZED ZAŁADUNKIEM - OD 1 LIPCA 2016 ROKU

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadziła obligatoryjne zmiany do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS. Zmiany wchodzą w życie 1 lipca 2016 r. w odniesieniu do pełnych kontenerów eksportowych przeznaczonych do przewozu drogą morską.

AKTUALIZACJA: NIEMCY - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii stosowania przez stronę niemiecką przepisów dotyczących płacy minimalnej, przekazujemy najnowsze informacje:

SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZALECANY PRZEZ ZMPD oraz dodatkowe wyjaśnienia ZMPD ( TUTAJ )

UWAGA!!! Na drugie półrocze 2015 roku obowiązuje nowy formularz zgłoszeniowy (oraz nowy nr faxu do wysyłania zgłoszenia) - więcej informacji TUTAJ .

Jednocześnie informujemy, że dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z  art. 107 rozporządzenia EEG 574/72:

Dla złotówki kurs na I kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,20664 (szczegóły TUTAJ ).

Dla złotówki kurs na II kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,27833 (szczegóły TUTAJ ).

Dla złotówki kurs na III kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,01801 (szczegóły TUTAJ ).

Dla złotówki kurs na IV kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,15237 (szczegóły TUTAJ ).

LETNIE OGRANICZENIA RUCHU W POLSCE

Przypominamy o letnich ograniczeniach ruchu w Polsce w okresie od 26 czerwca do 30 sierpnia 2015r. (zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju) :

- w piatek od 18:00 do 22:00
- w sobotę od 08:00 do 14:00
- w niedzielę od 08:00 do 22:00

Uwaga na zmiany w podatkach !

WSA w Warszawie w wyroku z 22 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3507/14 orzekł, że od wydatków poniesionych w czasie delegacji służbowej na przejazd autostradą i za parking firma delegująca pracownika może odliczyć jedynie 50% VAT, jeżeli podróż odbywała się pojazdem służącym zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych pracownika (do celów mieszanych).

Źródło: www.pisil.pl

NORWEGIA - PŁACA MINIMALNA DLA KIEROWCY (OKOŁO 75 ZŁ ZA GODZINĘ !!!)

Zgodnie z informacją na stronie internetowej ZMPD, stosowanie stawki minimalnej dla transportu pasażerskiego (regularnego i okazjonalnego) zostało zawieszone do dnia 1 października 2015 r.

Jednocześnie obowiązek ten, zastosowany z dniem 1 lipca 2015 r. dla transportu towarowego, pozostaje w mocy (źródło: www.zmpd.pl)


Norwegia nie sprecyzowała aspektów technicznych wprowadzenia nowych przepisów, wymaganej dokumentacji i przewidywanych kar za łamanie prawa. Norwescy zleceniodawcy w założeniu ustawy mają informować firmy transportowe o konieczności dostosowania wypłat do nowych przepisów, żądając potwierdzeń odpowiednio wysokich zarobków. Problemem pozostaje cały czas kwestia wyliczenia pensji kierowcy za pracę w trasie po Norwegii - więcej TUTAJ 

FRANCJA - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY / KTO PÓJDZIE W ŚLAD ZA NIEMCAMI ?

9 lipca 2015 r. premier Francji, zgodnie z artykułem 49 konstytucji francuskiej, został zobowiązany do wdrożenia ustawy Loi Macron. Projekt uznaje się za przyjęty z dniem 10 lipca 2015 r.

Pełne zastosowanie Loi Macron wymaga obecnie przygotowania i opublikowania przepisów wykonawczych, które przewidywane są na początek września, więc prawdopodobnie od września będzie obowiązywała francuska płaca minimalna dla kierowców świadczących usługi na terenie Francji.

Źródło: www.zmpd.pl 

Subskrybuj zawartość