PROTEST

Podziękowanie.

W imieniu Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych dziękuję Komisji Kontenerowej oraz wszystkim przewoźnikom i kierowcom, którzy wzięli aktywny udział w proteście przed bazą kontenerową DCT Gdańsk.

Tylko solidarne działanie może przynieść efekt.

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ryczałtów

Warszawa, 24 listopada br. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął na korzyść przewoźników wniosek, wniesiony niemal dwa lata temu przez związek pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP). Trybunał uznał, że przepisy dotyczące podróży służbowych, na podstawie których kierowcy dochodzili wielotysięcznych roszczeń z tytułu ryczałtu za nocleg w kabinie są niezgodne z Konstytucją RP.

PROTEST

Informujemy, że w dniu 28.11.2016r. w godz. 12.00-13.00 odbędzie akcja protestacyjna przewoźników kontenerowych. Protest dotyczy również wszystkich pozostałych przewoźników, którzy obsługują Port Gdański, a którym zależy na stworzeniu bezpiecznego parkingu z podstawowymi warunkami socjalnymi i sanitarnymi dla kierowców.

Bądźmy solidarni w działaniach !

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa w proteście, z podaniem orientacyjnej liczby oddelegowanych pojazdów na adres e-mailowy biuro@pspdgdynia.pl  

Zmiana interpretacji GITD dot. terminów odczytu danych z tachografu

Od dłuższego czasu trwa spór z GITD odnośnie zasad obliczania terminów na odczyt karty kierowcy oraz danych z tachografu cyfrowego. Zasadniczo problem skupiał się na tym, iż organy Inspekcji Transportu obliczając termin na odczyt danych z karty kierowcy (co 28 dni) oraz z tachografu cyfrowego (co 90 dni) uwzględniały wszystkie dni kalendarzowe.

Przewozy do Rosji - ustalenia dot. zezwoleń na 2016 i 2017 rok

Polsko-Rosyjska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych, obradująca w dniach 8-9 listopada w Krakowie, ustaliła wielkość kontyngentu zezwoleń dla obu stron na rok 2017 r. na poziomie 190 tysięcy. Polska otrzyma 142 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe oraz 48 tys. zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich. Ponadto dokonano zmiany ustaleń z poprzedniego posiedzenia - obie strony ustaliły, że zezwolenia na rok 2016 są ważne do 31 stycznia 2017 roku.

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Litwa - zmiany przepisów celnych od 01.01.2017r.:

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany do litewskiego Kodeksu Administracyjnego. Zgodnie z art. 217 nowego Kodeksu, przewoźnik zobowiązany będzie do przekazania do litewskiego informatycznego systemu celnego zgłoszenia elektronicznego najpóźniej na 1 godzinę przed przybyciem pojazdu z towarem do litewskiego oddziału celnego.

Strony