----------------------------------------------------- AKTUALNE INFORMACJE -------------------------------------------------

Aby obejrzeć ten element musisz mieć lub uaktywnić wtyczkę flashplayer

Płaca minimalna: KE podjęła decyzję w sprawie Niemiec (MiLoG)

W dniu 19 maja 2015 roku Komisja Europejska zadecydowała o wszczęciu przeciwko Niemcom procedury w sprawie naruszenia traktatu w zakresie zastosowania stawki minimalnej w sektorze transportu. W wyniku wymiany informacji z niemieckimi władzami i prawnej oceny niemieckich działań Komisja wysłała pismo z formalnym stanowiskiem. Stanowi to pierwszy, formalny krok w procedurze naruszenia Traktatu.

OGRANICZENIA RUCHU W POLSCE (MAJ / CZERWIEC)

Przypominamy o świątecznych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:

 
- w sobotę 23 maja od 18:00 do 22:00
- w niedzielę 24 maja od 08:00 do 22:00
 
oraz
 
- w środę 3 czerwca od 18:00 do 22:00
- w czwartek 4 czerwca od 08:00 do 22:00

BIAŁORUŚ - NOWE REGULACJE / PRZEWOZY DO ROSJI Z ODPRAWĄ W BIAŁORUSI / ZATRZYMANIA POJAZDÓW

Od 20 maja na drogach krajowych zaczną obowiązywać okresowe letnie ograniczenia nacisku na osie pojazdów. Od 11:00 dо 21:00 przy temperaturze powietrza powyżej 25°С ciężarówki o nacisku na pojedynczą oś powyżej 6 ton mają zakaz ruchu drogami krajowymi o asfaltowej nawierzchni (szczegóły TUTAJ ). Ograniczenia ruchu obowiązywały będą od 20 maja do 31 sierpnia (źródło: www.e100.eu ).

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Niemcy - zmiany w opłatach drogowych od 1 lipca 2015r.:

Zgodnie z przyjętą przez niemiecki rząd ustawą, od 1 lipca 2015 r. myto dla samochodów ciężarowych zostanie rozszerzone na kolejne 1100 km dróg krajowych. Od 1 października 2015 r. obowiązkiem uiszczania opłat drogowych zostaną objęte samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 t i więcej (obecnie obowiązują opłaty dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 12 t i więcej). Szczegółowe informacje TUTAJ . (źródło: www.zmpd.pl).

Szwecja - zmiana przepisów dotyczących max dmc:

Aktualnie w Szwecji masa całkowita zestawu ciężarowego nie może przekraczać 60 ton. Jednakże od czerwca 2015 r. będą obowiązywały nowe przepisy podnoszące masę całkowitą samochodów ciężarowych poruszających się po drogach publicznych o 4 tony (tym samym max dmc wzrośnie do 64 ton). Zmiany dotyczą dróg kategorii BK1, co stanowi ponad 90% sieci dróg krajowych w Szwecji. Co to oznacza dla polskich przewoźników? Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu określana jest na podstawie odległości między najbardziej oddalonymi od siebie osiami pojazdu lub zestawu pojazdów. W przypadku DMC 64 ton jest to 18 m lub więcej czyli nowe przepisy będą dotyczyć tylko tzw. EuroCombi czyli zestawów składających się z pojazdu ciężarowego i przyczepy/naczepy na wózku dolly. W dużym skrócie oznacza to, że zwiększenie DMC dotyczy tylko pojazdów przystawalnych do przewozów tak ciężkich ładunków. Więcej TUTAJ (źródło: www.etransport.pl).

FRANCJA, BELGIA - ZASADY KONTROLI ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO / FRANCJA – 30000 EURO KARY ZA SPANIE W KABINIE !

Informacja z 30 kwietnia 2015r. o sposobie kontroli przepisów na terytorium Francji:

Francuskie ministerstwo opublikowało wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów zabraniających odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego - szczegóły TUTAJ (dokument pdf w j. polskim).

Informacja z 3 października 2014r. o sposobie kontroli przepisów na terytorium Belgii:

Kierowcy zostaną ukarani, tylko gdy zostaną przyłapani w trakcie odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie auta. Jednak kontrolujący będą musieli sprawdzić, czy nie jest to odpoczynek skrócony.

ZŁY SEN KIEROWCY TIRA

Stawka 8,5 euro za godzinę dla kierowców przejeżdżających przez Niemcy, która miała zrujnować branżę transportową, to drobiazg wobec nowych problemów. Związanych z nocowaniem.

Urzędnik na delegacji w Niemczech może wydać na nocleg w hotelu 150 euro. Jeśli zatrzyma się u znajomych i nie jest w stanie przedstawić rachunku, należy mu się 25 proc. tej sumy. Na takie same pieniądze liczą teraz kierowcy prywatnych ciężarówek.

Ryczałt za nocleg - firmy wygrywają sprawy w sądach

Sąd Rejonowy w Gdyni  w wyroku z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powództwa kierowcy przeciwko firmie transportowej o zwrot należności za  niewypłacone ryczałty za nocleg uznał, że brakuje podstaw do wypłaty ryczałtu za nocleg.

Jak wynika z uzasadnienia wyroku, jeżeli kierowca nie korzystał nigdy z noclegu poza kabiną pojazdu, nie skarżył  się również na odbieranie odpoczynku w kabinie pojazdu, ani nie wnosił w trakcie trwania stosunku pracy o wypłatę ryczałtu, czy zapewnienie bezpłatnego noclegu poza kabiną kierowcy, więc godził się na taką formę i warunki odpoczynku.
Oznacza to, że wyłączona jest możliwość dochodzenia jakiejkolwiek rekompensaty za brak noclegu w hotelu. Ryczałt za nocleg jest określonym świadczeniem celowym przeznaczonym na pokrycie faktycznych kosztów noclegu, a nie ewentualną rekompensatą za brak należytego komfortu. Powództwo kierowcy zostało oddalone.

KE upomina Polskę o Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Komisja Europejska upomniała Polskę i kilka innych krajów (Czechy, Luksemburg  i Portugalię) o pełne wdrożenie przepisów unijnych dotyczących połączenia krajowych rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego. Krajowe rejestry i ich wzajemne połączenie powinny działać od 31 grudnia 2012 roku. Polska ma dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi w tej sprawie.

VIATOLL - KOLEJNE ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU

Informujemy, że od 27 kwietnia 2015 r. operator systemu viaTOLL udostępnił użytkownikom możliwość sprawdzania salda konta przedpłaconego za pomocą sms.

Dzięki tej usłudze, użytkownik będzie mógł w bardzo szybki i wygodny sposób sprawdzić saldo swojej umowy bez konieczności korzystania z Panelu Obsługi Klienta lub Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta. Do sprawdzenia stanu konta przedpłaconego niezbędne jest jedynie wysłanie wiadomości o treści:

saldo.nr_klienta.nr_umowy na dedykowany numer 661 001 101.

Europejski Tytuł Egzekucyjny - możliwości dla przedsiębiorcy

Przy coraz rosnącym polsko-niemieckim obrocie gospodarczym, a w szczególności wymianie handlowej (79 mld EUR w 2014 r.), pojawiają się nieraz problemy z wyegzekwowaniem należności od niemieckiego kontrahenta. Jednak dochodzenie roszczeń jest w takiej sytuacji zwykle  trudniejsze niż w przypadku dłużników krajowych. Wynika to przede wszystkim z różnorodności stosowanych procedur, a po części z braku znajomości tych procedur i problemów językowych.

Pierwszy wyrok sądu, który zapadł w sporze o niemiecką płacę minimalną

Berliński sąd w pierwszym wyroku, który zapadł w sporze o niemiecką płacę minimalną, opowiedział się za wersją rządu. Uznał, że do niej można zaliczać tylko składniki za normalnie świadczoną pracę. Nie będzie to pensja za urlop czy premia za okres dłuższy niż miesiąc. Dodatkowe informacje TUTAJ .

Zmiany w karnetach TIR

ZMPD informuje, że w drugiej połowie kwietnia 2015 r. wprowadzone zostaną do oferty 6-woletowe karnety TIR PILOT po cenie specjalnej. Mogą one być wykorzystane do transportu towarów przez dwie granice celne lub w przypadkach, kiedy będą dwa urzędy celne wyjściowe (częściowy doładunek) lub docelowe (częściowy rozładunek). Oczywiście zawsze można je wykorzystać do przewozów przez jedną granicę, z jednym urzędem wyjściowym i docelowym (czyli transport, gdzie wystarczyłby karnet 4-woletowy).

AKTUALIZACJA: NIEMCY - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY A POLSCY PRZEWOŹNICY

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii stosowania przez stronę niemiecką przepisów dotyczących płacy minimalnej, przekazujemy najnowsze informacje:

KOMUNIKAT AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 15.01.)

INFORMACJE DODATKOWE AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 06.02.)

KOMUNIKAT AMBASADY RP W BERLINIE (komunikat z 12.03.)

SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZALECANY PRZEZ ZMPD (formularz zgłoszeniowy) oraz dodatkowe wyjaśnienia ZMPD ( TUTAJ )

Jednocześnie informujemy, że dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z  art. 107 rozporządzenia EEG 574/72. Dla złotówki kurs na I kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,20664 (szczegóły TUTAJ ).

Dla złotówki kurs na II kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,27833 (szczegóły TUTAJ ).

Dla złotówki kurs na III kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,01801 (szczegóły TUTAJ ).

WYPOŻYCZALNIA KIEROWCÓW

W związku z rosnącymi kosztami pracy przewoźnicy szukają rozwiązań mających na celu ich redukcję. „Kombinowanie” przy zatrudnianiu pracowników może jednak odnieść odwrotny skutek – zwiększyć koszty działalności firmy, która naraża się na sankcje. Niewiedza przedsiębiorców może doprowadzić do stworzenia ukrytej agencji pracy tymczasowej, za co grozi kara grzywny w granicach 3-5 tys. zł.

Subskrybuj zawartość