----------------------------------------------------- AKTUALNE INFORMACJE -------------------------------------------------

Aby obejrzeć ten element musisz mieć lub uaktywnić wtyczkę flashplayer

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ ORGANIZOWANĄ PRZEZ CZASOPISMO TRANSPORT MANAGER I PSPD

Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2014r. (g.09:00-18:00) w następującej lokalizacji: Novotel Gdańsk Marina, ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk. 
 
Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dodatkowe informacje na www.transport-manager.pl

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!!!

Ilość miejsc jest ograniczona, o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

PRZEWOZY DO ROSJI - KOLEJNE ZAKAZY W RAMACH EMBARGA / KARNETY TIR BĘDĄ WAŻNE DO 28.02.2015 ROKU

Informujemy, że system TIR w Rosji będzie funkcjonował na dotychczasowych ograniczonych zasadach do 28 lutego 2015r. Więcej tutaj.

Jednocześnie informujemy o nowych ograniczeniach nakładanych przez stronę rosyjską w ramach embarga:

Firmy transportowe obawiają się fali pozwów

Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka na zlecenie Organizacji Pracodawców Transport i Logistyka Polska opracowała raport, z którego wynika, że część przepisów ustawy o czasie pracy kierowców jest niezgodna z przepisami unijnymi.

Za mało kierowców zawodowych w Wielkiej Brytanii ?

Nowe przepisy w Wielkiej Brytanii mogą doprowadzić do braku kierowców ciężarówek, przez co odbiorcy nie dostaną na czas towarów kupowanych na święta.

Przepisy o czasie pracy kierowców będą zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

Firmy transportowe w ciągu trzech tygodni chcą złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego na niejasne przepisy w ustawie o czasie pracy kierowców jako naruszające m.in. zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Taką informację przekazał Maciej Wroński Prezes Organizacji Transport i Logistyka Polska.

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Niemcy - zmiana przepisów dotyczących opłat drogowych:

Zgodnie z przyjętym przez niemiecki rząd projektem ustawy, od 1 lipca 2015 r. myto dla samochodów ciężarowych zostanie rozszerzone na kolejne 1100 km dróg krajowych. Od 1 października 2015 r. obowiązkiem uiszczania opłat drogowych zostaną objęte samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 7,5 t i więcej (obecnie obowiązują opłaty dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 12 t i więcej). W kolejnym etapie myto dla samochodów ciężarowych ma zostać wprowadzone na wszystkie drogi krajowe od 2018 r. (źródło: www.etransport.pl).

Niemcy- od 2016r. autostrady płatne również dla samochodów osobowych:

Od 2016 r. kierowcy samochodów osobowych z rejestracją zagraniczną będą zobowiązani uiszczać opłaty z tytułu przejazdu po niemieckich autostradach, które do tej pory są bezpłatne. Wskutek protestów zrezygnowano natomiast z zapowiadanego poboru opłat za użytkowanie innych rodzajów dróg. Dla cudzoziemców przewiduje się winiety roczne (maks 130 EUR), dwumiesięczne lub 10-dniowe (10 EUR), które będzie można zakupić on-line lub na stacjach paliwowych. Wysokość opłat ma być uzależniona od m.in. pojemności silnika oraz rodzaju paliwa. Obywatele Niemiec będą również płacić za przejazd po autostradach jednak wnoszone opłaty będą mogły być odliczane od rocznego podatku za samochód (źródło: www.pisil.pl).

Krajowy Rejestr Sądowy - uwaga na zapowiadane zmiany !

Zgodnie z planowanymi zmianami w KRS, wprowadzony zostanie nowy wymóg ograniczania ujawnianej w KRS liczby przedmiotów działalności wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do dziesięciu pozycji, ponadto konieczne stanie się wskazanie w KRS, który z wpisanych dla danego podmiotu przedmiot działalności jest przedmiotem przeważającym.

WSPÓŁPRACA KRD Z NIEMIECKIM REJESTREM DŁUŻNIKÓW

Krajowy Rejestr Długów – KRD BIG S.A. nawiązał współpracę z największym biurem informacji gospodarczej w Niemczech.

Uwaga na zmiany w podatkach od 2015 roku!

Obowiązek odprowadzania składek ZUS od wynagrodzeń Rad Nadzorczych  
 

Przepisami nie można regulować ceny minimalnej za usługi transportowe - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE

Włoskie stowarzyszenia przewoźników oraz stowarzyszenia klientów transportu drogowego wspólnie ustaliły, że konieczne jest przyjęcie stawek minimalnych w transporcie. Ich wysokość miało określać Osservatorio sulle attività di autotrasport (organ tworzony przez przedstawicieli rządu, przewoźników i klientów transportu drogowego).

NIEMCY , AUSTRIA - PROBLEM ODBIORU REGULARNEGO ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO (45 H) W KABINIE POJAZDU

Od tego roku na terenie Francji i Belgii obowiązuje zakaz spania w kabinie. Polityka ta nie jest stosowana na terenie Niemiec. Może to się wkrótce zmienić...

KABOTAŻ W NIEMCZECH MOŻE ZDROŻEĆ OD 2015 ROKU

Od 01 stycznia 2015r. wchodzi w Niemczech ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. Przepisy te dotyczą również polskich firm logistycznych, które wykonują w Niemczech przewozy kabotażowe (par. 20 wymienionej ustawy).

VIATOLL - ZMIANY WEJDĄ W ŻYCIE W 2015 ROKU

W dniu 18 września 2014 roku Prezydent RP podpisał (a 1 października ogłoszono w dzienniku ustaw - tutaj ) długo oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych, dotycząca w szczególności warunków i zasad nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów związanych z opłatami za przejazd po drogach objętych opłatą elektroniczną - w skrócie: Viatoll. Nowelizacja wejdzie w życie dopiero po 3 miesiącach od jej ogłoszenia (czyli w styczniu 2015 roku).

ZAŚWIADCZENIE O DNIACH WOLNYCH KIEROWCY

W związku z licznymi pytaniami przewoźników dotyczącymi dokumentowania okresu nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Subskrybuj zawartość