Konferencja ZMPD w Gdyni 2012

Konferencja ZMPD w Gdyni 2012
 

Na spotkaniu przypomniano i potwierdzono informacje będące przedmiotem konferencji "Nowe wymagania wobec przewoźników „Co czeka Twoją firmę transportową po 4 grudnia 2011 roku.” , która odbyła się 18.10.2011r.

W drodze dyskusji z przedstawicielami GITD, ITD, ZMPD i Policji potwierdzono problematykę niedostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych czego wyrazem była duża liczba pytań dotyczących kwestii bazy eksploatacyjnej i zabezpieczenia finansowego dla licencji.

W drugiej części konferencji omawiano zmiany przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy po 1 stycznia 2012r.

W konferencji uczestniczyło około 500 osób.