ZMPD w koalicji stowarzyszeń przewoźników na spotkaniu z unijnymi urzędnikami

12.02.2024

Warunki dalszego funkcjonowania umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów były przedmiotem rozmów, które odbyły się 8 lutego 2024r. w formule online, między przedstawicielami stowarzyszeń: ZMPD, MKFE, Cesmad Bohemia i Cesmad Slovakia a przedstawicielami gabinetu unijnej komisarz ds. transportu Pani Adiny Vălean.


Spotkanie to było zorganizowane w związku z wystosowanym 1 lutego 2024 r. do komisarz wspólnym pismem zrzeszeń przewoźników Węgier, Czech, Słowacji i Polski, w którym przedstawiono oczekiwania i propozycje branży w zakresie zmiany omawianej umowy.

Jednocześnie, także 8 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie zrzeszeń i organizacji branżowych unijnych przewoźników zorganizowane przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego (IRU). Temat bieżących problemów wynikających z funkcjonowania umowy UE-Ukraina oraz propozycje ewentualnych zmian tej umowy były przedstawione i dyskutowane przez przedstawicieli ZMPD, MKFE, Cesmad Bohemia oraz Cesmad Slovakia.

 

Źródło: zmpd.pl