Zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt – aktualizacja

24.11.2020

Komisja Społeczna podjęła decyzję o zmianie zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt. Od dnia 17 listopada zezwolenia wydawane będą według poniższej reguły:

  • w przypadku indywidualnych przedsiębiorców, liczba zezwoleń pozostająca w dyspozycji (niezwróconych) podzielona przez średnią liczbę zwróconych miesięcznie zezwoleń (liczba dotychczas zwróconych zezwoleń podzielona przez 10 miesięcy).

Jeżeli otrzymany współczynnik jest wyższy od 1,5 to zezwolenie nie przysługuje. Jeżeli jest niższy niż 1,5, to przedsiębiorca może otrzymać zezwolenia w liczbie, która nie przekroczy współczynnika 1,5:

  • w przypadku stowarzyszeń, liczba zezwoleń pozostająca w dyspozycji (nie zwróconych + rozdysponowanych pomiędzy przewoźnikami) podzielona przez 10 miesięcy).

Jeżeli otrzymany współczynnik jest wyższy od 1,5 to zezwolenie nie przysługuje. Jeżeli jest niższy niż 1,5 , to przedsiębiorca może otrzymać zezwolenia w liczbie, która nie przekroczy współczynnika 1,5.

Celem uzupełnienia wyjaśnień dotyczących ww. reguł Komisja podjęła następujące decyzje:

  • Przy wyliczaniu współczynnika brana będzie pod uwagę suma pobranych i zwróconych zezwoleń Białoruś ogólne i Białoruś tranzyt.
  • Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie pobierali zezwoleń Białoruś tranzyt wydawana wg. powyższych reguł wynosi jednorazowo 10 szt.