Zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych

04.09.2020

ZAWIESZANIE LIMITU PODSTAWOWEGO

Zgodnie z treścią § 11 Regulaminu podziału zezwoleń zagranicznych w 2020 roku:

1. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zawieszenie limitu podstawowego w wysokości nie większej niż 50% zezwoleń przydzielonych w ramach limitu podstawowego.

2. Wniosek o zawieszenie limitu podstawowego lub jego części, przedsiębiorca powinien złożyć w terminie do dnia 30 września 2020 r.

3. Zawieszony limit podstawowy lub jego część będzie uznana jako wykorzystany prawidłowo i będzie podstawą przy naliczaniu limitu podstawowego w roku następnym.

4. Zezwolenia z limitu podstawowego, które zostały zawieszone, mogą być przyznawane w limicie dodatkowym innym przedsiębiorcom, lecz nie będą podstawą do naliczania dla tych przedsiębiorców limitu podstawowego w roku następnym.

5. Przedsiębiorca, który zawiesił limit podstawowy lub jego część nie otrzymuje tego rodzaju zezwoleń w limicie dodatkowym.

6. Wzór wniosku o zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń określa "załącznik nr 3" - TUTAJ (źródło: www.gitd.gov.pl)

 

Członkowie Stowarzyszeń, którzy pobierają zezwolenia zagraniczne za pośrednictwem Stowarzyszeń, składają wniosek bezpośrednio do Stowarzyszenia.

 

Przewoźników, którzy nie planują zawieszenia limitów zezwoleń informujemy, że zgodnie z treścią § 4 Regulaminu podziału zezwoleń zagranicznych w 2020 roku:

"przyznane przedsiębiorcy zezwolenia w limicie podstawowym powinny być odebrane do 15 października 2020 roku, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń."

Źródło: GITD ( komunikat BTM 60/2020 )