Zarobki kierowców zawodowych

11.06.2024

Informacje o zarobkach kierowców zawodowych nie zawsze prawidłowo oddają kondycję branży transportowej, ale pozwalają zrozumieć specyfikę tego rynku pracy, który w ostatnich latach wydaje się kształtowany przez pracownika. Dlatego analizujemy raport PITD pt. “Zarobki kierowców zawodowych w Polsce 2023”.

Raport Polskiego Instytutu Transportu Drogowego można bezpłatnie pobrać po wypełnieniu formularza. W badaniu wzięło udział 800 uczestników, z których 90% stanowili kierowcy samochodów ciężarowych z naczepą lub “solówką”, a pozostałą część kierowcy busów, autokarów oraz innych pojazdów specjalistycznych. Sprawdzamy najważniejsze informacje, przedstawione w raporcie PITD.

Ile zarabiają kierowcy zawodowi?

Zarobki kierowców zawodowych w Polsce są mocno zróżnicowane i zależą od wielu czynników, z których najważniejsze to:

- typ prowadzonego pojazdu,

- rodzaj pokonywanych tras,

- posiadane doświadczenie zawodowe,

- system pracy.

W 2023 roku średnie wynagrodzenie kierowcy zawodowego samochodu ciężarowego lub zestawu wynosiło 7824 zł netto, co stanowi wzrost o ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego, przy czym mediana wyniosła 8000 zł netto. Oznacza to, że jedna połowa badanych zarabiała więcej, niż ta kwota, a druga poniżej 8 tys. zł.  W przypadku kierowców busów kwoty te wynoszą odpowiednio 5633 zł i 5000 zł (mediana)

Co ciekawe najwięcej (medianowo 8500 zł netto) zarabiają kierowcy w wieku poniżej 25 lat oraz w przedziale wiekowym 31 – 40 lat. Natomiast jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe, medianę na poziomie 8 tys. zł uzyskiwali kierowcy z doświadczeniem wynoszącym rok lub dwa lata oraz od 6 do 10 lat. Truckerzy obecni w branży od mniej niż jednego roku zarabiali najmniej (medianowo 7000 zł netto).

Jeżeli chodzi system pracy, to tradycyjnie najmniej zarabiali kierowcy pracujący od poniedziałku do piątku, a najwięcej zatrudnieni w systemie 4 na 1 (mediana 9250 zł netto). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rodzaju wykonywanych tras: na międzynarodówce mediana sięgała 9450 zł netto, a na krajówce tylko 6000 zł netto.

Otrzymywane i oczekiwane benefity

Branża od lat cierpi na braki kadrowe, więc pracodawcy starają się przyciągnąć pracowników także za pomocą benefitów. Dodatkowe ubezpieczenie otrzymuje 46% kierowców, a telefon służbowy do celów prywatnych wykorzystywać może 42% z nich. Bony okolicznościowe dostało 37% ankietowanych, a 30% otrzymało także dopłaty do dojazdów do pracy. Niewiele mniej (29%) korzysta ze świadczeń socjalnych od pracodawcy, co czwarty otrzymuje karty sportowe i dofinansowanie kursów oraz szkoleń.

Raport PITD dostarcza również informacji o tym, jakich benefitów oczekują kierowcy. Blisko jedna trzecia (32%) oczekuje dopłat do dojazdów, 28% dodatkowego ubezpieczenia, a 26% bonów okolicznościowych. 21% badanych zwraca uwagę na świadczenie socjalne, a 19% na dofinansowanie kursów i szkoleń. Karty sportowe interesuje 19% badanych, a tylko 9% zależy na telefonie służbowym do celów prywatnych.

Czy kierowcy lubią swoją pracę?

Z raportu PITD wynika, że aż 81% polskich kierowców zawodowych lubi swoją pracę. Najwięcej, bo 29% z nich docenia możliwość poznawania nowych miejsc, a dla 22% motywatorem jest wysokie wynagrodzenie. 15% badanych lubi w swojej pracy to, że mogą poznawać nowych ludzi, a dla 14% polskich kierowców zawodowych ważne są elastyczne godziny pracy.

Najwięcej (19%) kierowców wskazało stres jako największy problem swojego zawodu. Dotyczy on zarówno długich godzin spędzonych za kółkiem, jak i odpowiedzialnością za przewożony ładunek i termin jego dostarczenia. 17% badanych narzekało na długie rozłąki z rodziną, a 16% na złe warunki sanitarne.

Badani kierowcy i firmy

Z 800 kierowców zawodowych, którzy wzięli udział w badaniu PITD, wyłania się następujący obraz typowego uczestnika:

To mężczyzna (81% badanych) w wieku poniżej 40 lat, w związku małżeńskim (64%), zatrudniony na podstawie umowy o pracę i kierujący samochodem ciężarowym z naczepą lub “solówką”. Pracuje w ruchu międzynarodowym na ternie UE, zna komunikatywnie język angielski.

W badaniu PITD udział wzięło również 200 firm. Typowy przewoźnik posiadał od 1 do 5 pojazdów (21% ankietowanych), zatrudniał od 11 do 50 kierowców i świadczył usługi transportowe na trasach międzynarodowych na terenie UE.

źródło: www.truckfocus.pl