Wzrost zakupów nowych pojazdów oraz długów w branży transportowej

01.08.2018

O tempie i ilości rejestracji pojazdów w Polsce mogą świadczyć niespotykanie długie kolejki w Wydziałach Komunikacji na terenie całego kraju. Jak wynika z danych, polski rynek pojazdów ciężarowych i osobowych ciągle notuje wzrost.

W ciągu pierwszego półrocza przybyło w polskiej ewidencji 15 079 nowych pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t. Stanowi to wzrost o 13,7%.

Sielankowy obraz branży zakłóca inny raport, w którym odnotowano wzrost poziomu zadłużenia firm transportowych.

Jak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów ”Polski transport hamowany przez unijne przepisy i rekordowe długi” zaledwie w ciągu roku zadłużenie polskich firm z branży transportowej wzrosło o blisko 40%. Obecnie przekracza ono już poziom 925 mln zł. Rekordowe zadłużenie firmy ze  Śląska wynosi aż 5,74 mln zł .

W maju 2017 roku 21 tys. przewoźników było zadłużonych na 664 mln złotych. Obecnie w bazie danych KRD Biura Informacji Gospodarczej znajduje się 23,7 tys. firm transportowych. Największe długi firmy transportowe mają wobec :

  • branży  windykacyjnej i  funduszy sekurytyzacyjnych ( dług wynosi 359,5 mln zł),
  • banków, firm leasingowych i faktoringowych oraz ubezpieczycieli (295,5 mln zł),
  • branży paliwowej (37,2 mln zł).

Ogromne długi  branży transportowej wynikają często z braku zapłaty lub opóźnień w płatnościach od nierzetelnych kontrahentów. Łącznie dłużnicy przewoźników mają do oddania 168 mln złotych. Największe zaległości w płatnościach dla firm transportowych mają  przedsiębiorcy z branży handlowej (54,8 mln zł), przedsiębiorstwa budowlane (46 mln zł), a także firmy przewozowe (29,3 mln zł). Więcej TUTAJ.

Źródło: www.pisil.pl, www.truckfocus.pl