Wykaz państw, które zawiesiły przepisy dot. czasu pracy i odpoczynku kierowców - stan na 37 marca

30.03.2020

Codziennie przybywa państw, które w związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 zawieszają tymczasowo egzekwowanie niektórych przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów ciężarowych i odpoczynku kierowców, określonych w rozporządzeniu (WE) nr  561/2006.

Aktualizowany wykaz państw unijnych, które dokonują takich odstępstw, znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej COVID-19 – link do listy dostępny tutaj

Szczegółowe dane dotyczące tymczasowych odstępstw gromadzi także międzynarodowa organizacja Euro Contrôle Route. Można je znaleźć tutaj

źródło: zmpd.pl