Węgrzy oczekują, że transporty krajowe będą realizowane przez węgierskich przewoźników

15.11.2023

W celu poprawy konkurencyjności firm transportowych węgierskie Ministerstwo Rozwoju podpisało umowę o współpracy z dwoma ważnymi przedstawicielami sektora transportu, Stowarzyszeniem Węgierskich Przewoźników Drogowych (MKFE) oraz Krajową Radą Przedsiębiorców Prywatnych Przemysłu Transportowego (MNFI).

Obie organizacje zrzeszają 57 000 operatorów pojazdów użytkowych i 7 300 węgierskich przewoźników drogowych osób i towarów. Deklarację podpisali Minister Rozwoju Gospodarczego Márton Nagy, László Füle, Prezes Krajowej Rady Przedsiębiorców Prywatnych Przemysłu Transportowego oraz Zsolt Barna, Prezes Stowarzyszenia Węgierskich Przewoźników Drogowych.

Minister podkreślił, że celem porozumienia jest dalsze wzmocnienie krajowego sektora logistyki i transportu drogowego, zwłaszcza w kontekście jego roli w gospodarce narodowej. Obecnie w tym obszarze działa blisko 2500 firm, a liczba pracowników przekracza 280 000. Sektor logistyki jest podstawą wzrostu gospodarczego, siłą napędową węgierskiego modelu gospodarczego opartego na inwestycjach i eksporcie. Szef resortu podkreślił, że celem rządu jest zwiększenie do 2030 roku krajowej wartości dodanej brutto sektora logistycznego z obecnych 5 proc. do 10 proc. Oznacza to, że branża logistyczna będzie musiała przewieźć więcej towarów. Kolejnym celem jest to, aby węgierskie towary były dostarczane przez węgierskie przedsiębiorstwa.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego
grafika poglądowa