Węgry - automatycznie kary za przeciążenia

10.06.2018

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Węgierskie Stowarzyszanie Przewoźników Drogowych (MKFE) od 1 czerwca 2018 roku na Węgrzech rozpoczęto automatyczne ważenie pojazdów w ruchu powiązane z automatycznym karaniem za przekroczenie dopuszczalnych parametrów pojazdów.

Dzięki temu stworzono nowy automatyczny system  ważenia pojazdów -  TSM, którego działanie polega na ujawnianiu naruszeń przepisów dla pojazdów będącyh w ruchu. Wykrywane są przeciążenia osi oraz przekroczenia dopuszczlanych mas całkowitych pojazdów. Odpowiednie czujniki są wbudowane w nawierzchnię drogi. Ponad 89 punktów ważenia zostało przygotowanych na potrzeby tego systemu, z których zdecydowana większość ma wspópracować z obecną infrastrukturą wykorzystywaną do poboru opłat drogowych. Spodziewane jest zwięszenie efektywności ważenia z 2 % do ponad 50 %.

Źródło: www.zmpd.pl