UWAGA! Białoruś – złamanie przepisów grozi konwojem celnym

26.05.2020

Przypominamy, że wykroczenie administracyjne polegające na przekroczeniu przez kierowcę czasu przejazdu w tranzycie przez Białoruś lub poruszanie się po innych niż wyznaczone drogach bądź zatrzymywanie się w innych niż wyznaczone miejscach może spowodować nałożenie na przewoźnika restrykcji w postaci konwoju celnego. 


ZMPD wystąpiło do ministerstwa infrastruktury o wyjaśnienie we właściwych organach białoruskich zasadności nakładania konwojów celnych w tego rodzaju przypadkach.  

Pismo tutaj

źródło: zmpd.pl